Träelement gav snabbare takläggning på Metsä Woods Pärnu-fabrik

Metsä Woods nya björkplywoodfabrik i Pärnu i Estland invigdes i oktober 2018. Med en snäv tidsram för konstruktionen blev prefabricerade element det bästa alternativet.  Fördelarna med att använda Kerto® LVL-beams (laminated veneer lumber) och takelement av trä tillsammans med andra material märktes tydligt i tidsåtgången och kostnaderna för konstruktionen.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Pärnu-fabriken började byggas i april 2017 och stod klar ett år senare. Byggnaden innehåller en produktionshall med faciliteter för personalen samt ett kontor. Byggnadens totalyta är 29 300 m2, vilket i grova drag motsvarar fyra fotbollsplaner.

Huvudansvariga för konstruktionen var det finska företaget Sweco. Projektledaren Aare Uusalu säger att det här var första gången som han har arbetat med trä i så stor omfattning. ”Vi ritade byggnaden med trä eftersom Metsä Wood har ett grönt tänkande. Kerto LVL var också ett kostnadseffektivt material, eftersom elementens låga vikt gav snabbare montering”, säger han och fångar huvudpoängen med att använda träelement: att det är snabbt, lätt och grönt.

Snabb och enkel montering

I den lastbärande konstruktionen kombineras limträ, stålbalkar och takelement av trä. Kerto LVL S-beam användes för träelementens lastbärande konstruktioner. Takelementen är 2,5 meter breda, 18 meter långa och 400 millimeter tjocka och tillverkade av det estniska företaget Timbeco Woodhouse.

Marek Sööt, som är projektledare hos huvudentreprenören Nordecon, säger att de prefabricerade elementen gjorde att byggprocessen gick snabbare. Enligt honom har användningen av träelement tillsammans med betongkonstruktionen för stora takkonstruktioner gett betydligt snabbare genomförande: ”Den största fördelen var att monteringen kunde göras dubbelt så snabbt jämfört med traditionella lösningar som stål, betongbalkar och stålprofiler.”

Enligt Sööt var det naturligt att välja trä till en fabrik som tillverkar produkter i trä. Man vägde också in estetiska och gröna värden. På fabrikens kontor finns det trä i både fasaden och i synliga delar av interiören: ”Även den estetiska aspekten spelar förstås roll. Det här är betydligt trevligare än vanliga standardlösningar”, fastslår han.

Den nya björkplywoodfabriken har en produktionskapacitet på 50 000 kubikmeter. Full kapacitet ska uppnås i slutet av 2019.

Läs mer om konstruktionsarbetet med Pärnu-fabriken.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/vVp6DmR_SCqG


För mer information kontakta:
Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.