Metsä-paviljong av trä uppförs i Tokyo under de olympiska spelen 2020

Metsä Group och Business Finland går samman och bygger en Metsä-paviljong av trä som ska användas i Tokyo under de olympiska spelen. Paviljongen kommer att byggas på den finska ambassadens område i Tokyos centrum.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä-paviljongen är flexibelt utrustad och passar för många olika typer av evenemang: utställningar, seminarier, firanden och avkoppling. Den kommer att vara mötesplats för Finlands olympiska team under de olympiska sommarspelen och paralympiska spelen.

Metsä-paviljongen är ett utmärkt exempel på fördelarna med industriellt tillverkade träelement. Byggnaden består av Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber) tillverkade av Metsä Wood, som är en del av Metsä Group. Det går snabbt att bygga med Kerto® LVL-element och materialets låga vikt gör att det kan användas för påbyggnader på befintliga byggnader, vilket är fallet i Tokyo. Liknande element kan också användas i större byggnader.

”Att paviljongen innehåller träprodukter av hög kvalitet, som fungerar som långsiktiga koldioxidlager, är fördelaktigt på flera sätt. Paviljongen kan transporteras till byggplatsen som färdiga element, lastas av, flyttas igen och monteras på nytt. Detta stämmer väl överens med Metsä Groups mål att ersätta fossilbränslebaserade produkter med återvinningsbara material”, säger Mikko Saavalainen, chef för affärsutveckling på Metsä Wood.

Kerto LVL-produkterna som ska användas vid byggandet av paviljongen är ekologiskt hållbara och materialet passar för ändamålet. Produktionsprocessen för materialen och elementen ger upphov till mycket lite avfall. Elementen ska förmonteras på en anläggning som tillhör en av Metsä Woods samarbetspartner, vilket gör att monteringen på plats kommer att gå snabbt.

Helin & Co Architects står för Metsä-paviljongens arkitektoniska design. Konstruktionen bygger på Kerto® LVL-baserade element som är fritt tillgängliga för alla i Metsä Woods tjänst Open Source Wood.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/Rw99dNpKTzDS

För ytterligare information, kontakta:

Mikko Saavalainen, chef för affärsutveckling, Metsä Wood, tel. +358 50 555 1903

Henni Rousu, kommunikationschef, Metsä Wood, tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest