Inget spill – klokare och mer hållbart byggande med träprodukter

I takt med att byggsektorn globalt fortsätter att förbruka cirka en tredjedel av planetens redan begränsade resurser (1) blir övergången till mer slutna materialcykler allt viktigare. Metsä Wood ökar medvetenheten om att bygga med trä eftersom det möjliggör de nödvändiga förändringarna för hållbart byggande.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Inom byggmaterialsektorn tar enbart produktionen av stål och aluminium 51 % och betongproduktionen 17 % av energin som krävs för att producera alla byggnadsmaterial globalt2

”Vi behöver genast byta ut ohållbara konsumtionsmönster. Att öka användningen av hållbart trämaterial vid byggande är ett nödvändigt steg i rätt riktning. En positiv bieffekt är att icke-förnybara råmaterial som stål och cement kan sparas eller användas för ändamål som tillför mer värde”, säger arkitekten Kristoffer Tejlgaard från Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Det är materialsmart att bygga med trä

Trä med den högsta styrkan är så lätt att byggnader kan byggas med mindre stabila grunder, vilket i sin tur kräver mindre pålning, konstruktionsmaterial och tid. Att ersätta andra rammaterial med trä kan förbättra materialeffektiviteten för en byggnad betydligt. Enligt nya studier är byggande med trästommar det mest materialeffektiva alternativet, följt av lättare stålramar3.  

”När stommen är lätt skapar det extra fördelar inom hela produktions- och konstruktionskedjan: utsläppen som skapas av tillverkning och transport är små och mindre energi krävs för att lyfta komponenterna på byggarbetsplatsen. Den låga vikten möjliggör även en hög grad av prefabricering eftersom moduler eller till och med hela byggnader kan tillverkas på annan plats och transporteras till sin slutliga destination. Tid, pengar och miljö sparas”, säger VD Ruben Dahl Hansen från Arca Nova Bolig AS.

Snabbfakta 

  • För att upprätthålla de nuvarande konsumtionsmönstren skulle en kapacitet på 1,6 jordklot behövas. 
  • Byggsektorn förbrukar 1/3 av planetens resurser. 
  • Produktionen av stål och aluminium står för cirka 51 % och betongproduktionen för cirka 17 % av energin som behövs för att producera alla byggnadsmaterial globalt.  
  • Efter att ha varit en träprodukt i en byggnad kan trä återvinnas i nya trä- eller hybridprodukter eller producera bioenergi.

1 & 2 ECORYS Nederland BV (2014). ”Resource efficiency in the building sector”, s. 9. Tillgänglig på www.ecorys.nl.  

3 Takano, A., Hughes, M. och Winter, S. (2014). ”A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: A case study in a Finnish context.” Building and Environment 82 (2014): 526–535.  

Läs mer om hur träbyggande kan leda till en mer hållbar framtid.

Den här artikeln har publicerats som en del i serien Kerto LVL Fast, Light, Green. Alla artiklarna är tillgängliga här: www.metsawood.com/articles.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/R-vrGsrGrtmW

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest