Välkommen till Nordbygg 10-13 april 2018

  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood är en av utställarna och önskar Er välkomna till oss i monter C16:41.

Nordbygg är Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan i Älvsjö/Stockholm och samlar i år ca 900 utställande företag och runt 50 000 besökare. 

 

För mer information kontakta:

Mats Blomberg, Sales Director, Metsä Wood, +46 709 407578,
mats.blomberg@metsagroup.com

 


www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest