Ny Takplywood

  • |
  • Metsä Wood

Lidåker är en del av staden Lidköping i västra Sverige där det behövs mer bostäder. Men staden ligger också vid stranden av Europas tredje största sjö – Vänern och bara hundra kilometer från Nordsjön. Det är något som ställer särskilda krav på fuktbeständighet.

Taken på dessa hus behöver hålla en hög klass. De ska klara regn, snö och hårda vindar under många år. Lägger vi dessutom till ambitionen att bygga miljövänligt så är trä oslagbart med sin koldioxidbindande funktion, sin lätthet för transporter och hantering på själva bygget samt inte minst den skönare känslan i att bygga med och bo i ett levande material.

Byggföretaget Peab bygger just nu tre större hyreshus på åtta våningar i Lidåker. Totalt blir det 111 lägenheter. Lägenheterna är mycket välplanerade och de är dessutom klassade som klimatsmarta. Inflyttningen i husen blir september-november 2018. Takytan är totalt omkring 1500 kvadratmeter och har utnyttjats till solcellspaneler. Även de väggar som vetter mot solen har också solceller vilket kommer att ge ett energitillskott på 26 000 kwh per år.

Solcellspanelerna är monterade på taket som består av Metsä Wood´s antimögelbehandlade plywoodskivor – MouldGuard. Taket är försett med papp och plåt. Under plywooden finns luftspalt och oljehärdad board samt isolering i form av mineralull.

 

- Det har fungerat väldigt bra att montera MouldGuard-skivorna. Skivorna är lätta och smidiga vilket gör det enkelt att både arbeta med och hantera utan att ta hjälp från någon annan. Att de är behandlade på båda sidor gör att vi slipper att hålla reda på vilket sida som är upp eller ner. Jämfört med Råspontlucka så är de här mycket lättare att arbeta med. Råspontluckan är ju ofta skadad, skör i kanterna och måtten är sällan exakta. Här är måtten exakta och bitarna passar perfekt så det blir inga glipor att täcka in eller såga till i efterhand. Tidigare har det lätt blivit så att plattorna skevar iväg och det hela blir snett och otätt vilket ger en massa extrajobb, säger montören Robin Johansson.

- Det här blir ett bra och styvt tak med den här nya typen av plywood. Jag valde 21 mm tjocklek fastän 18 av det här materialet varit fullt tillräckligt. Det känns bra med ett välbyggt tak, säger Platschefen Urban Sjöström på Peab.

Metsä Spruce MouldGuard har löst mögelproblemet en gång för alla

Metsäs plywood, Spruce MouldGuard, är unikt då det erbjuder ett starkt grundläggande mögelskydd. Mögel är ju ett av de största hoten mot trä i fuktiga och kalla miljöer som nordisk höst- & vintermiljö. Det här skyddet utökar användningsområdet för plywood väldigt mycket. Möjligheten att använda plywood utomhus för tak, väggar, möbler är plötsligt här. Sedan går det att bygga på skyddet mot mögel med brandskydd förutom att måla det i en önskvärd färg.

 

Några fördelar med Metsä Wood Spruce MouldGuard:

  • Den är lätt. Lätt att hantera, lätt att bära.
  • Precisionen i skivan vad gäller mått och passning är i en helt annan nivå, idag jämfört med exempelvis råspontslucka.
  • Dagens mindre format ger mindre vindfång, nog så viktigt om man befinner sig högt upp på ett tak. Istället levereras plywoodskivorna i halvformat för att inte äventyra säkerheten.
  • MouldGuard-skivan är behandlat mot mögel på båda sidorna varför det inte spelar någon roll hur de monteras.
  • Plywood är relativt torrt vid leverans vilket medför mindre rörelser och sprickbildning, vilket bidrar till en högre kvalitet av konstruktionen. Den låga fuktkvoten gör att risken för mögelpåväxt ytterligare elimineras.
  • Skivan är lätt och relativt tunn men har hög hållfasthet i förhållande till vikt och tjocklek.
  • Sammantaget gör skivan arbetet mycket enklare för snickare och gör också varje snickare mindre avhängig av kollegor för logistiken på byggena. Snickaren kan i allmänhet bära det han behöver själv, när han behöver det.