Konstruktioner med trätopp en modern lösning

Urbaniseringsvågen ger ökad efterfrågan på höga byggnader i dagens allt tätare städer. Frågan om huruvida arkitekter och byggbolag möter denna efterfrågan med material som inte är hållbara eller om de väljer innovativa och koldioxidnegativa produkter, till exempel Metsä Woods Kerto® LVL, kan göra stor skillnad för jordklotets framtid och trivseln i framtidens urbana miljöer.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Massivträprodukter kan hjälpa myndigheter och utvecklare att skapa önskad täthet samtidigt som miljöavtrycket minskar och effekterna av klimatförändringen motverkas. Forskning har visat att omkring 1/4 av alla byggnader i världens städer är starka nog att klara extra våningar byggda i trä.

Utvecklingsprojekt med massivträ innebär att över 100 miljoner kvadratmeter i vertikalt utrymme skulle kunna tillkomma enbart i tyska städer. När det gäller urban täthet, livskvalitet och miljöhänsyn är påbyggnader i trä något som kan förändra bilden totalt.

Styrkan gör Kerto® LVL till ett perfekt val för påbyggnationer

I Metsä Woods tävling City Above the City som gick av stapeln 2016 fick deltagarna föreslå lösningar för nya byggnader ovanpå befintliga.

”När vi bygger vidare ovanpå befintliga byggnader lämnar vi inget större fotavtryck än tidigare. Metoden har stor potential för förtätning i Berlin och bidrar minimalt till stadens ytterligare utbredning”, säger Berlinbaserade Sigurd Larsen, en dansk arkitekt specialiserad på arkitektur och möbeldesign.

Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber) är ett perfekt val för påbyggnad av våningar. Tack vare prefabriceringen och materialets anpassningsförmåga får arkitekter och byggbolagen också fördelar som snabbare montering på platsen, och det är lätt att ”nagla fast” fler våningar ovanpå befintliga strukturer.

Konstruktioner i massivträ kan återvinnas enkelt och effektivt

När byggnader gjorda av material som betong och stål rivs går det åt mycket energi och betydande mängder avfall genereras. Som jämförelse kan konstruktioner i massivträ enkelt och effektivt återvinnas medan i stort sett allt koldioxid som finns i produkter som Kerto LVL tas upp.

En aktuell undersökning visar att nära hälften av alla bostadshus i Storbritannien är mellan 11 och 32 år gamla, medan livslängden för en japansk kontorsbyggnad är mellan 23 och 41 år.

Vill du veta mer om sågvaror för trätoppar (in English)?

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/QTGcNDHnxnCb

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
Tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
Tel. +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info


www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest