Ny europeisk LVL-håndbok utgitt

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Den nye europeiske LVL-håndboken er det første utfyllende sammendraget av LVL-produkters egenskaper og sluttanvendelser. Den er utarbeidet og utgitt av treforedlingsindustrien. Håndboken er en omfattende informasjonskilde for designere, ingeniører og byggherrer.

Den limte finerstrukturen til laminert finer (LVL) gjør det til et effektivt byggemateriale. Produktet brukes til bjelker, plater, bolter, paneler og elementer: fra nye bygninger til renoveringer og ytterligere industrielle bruksområder.

– LVL er et av kjernematerialene for lastbærende trekonstruksjoner. Men foreløpig har det eksistert en felles teknisk veiledning for bruk av LVL. Denne håndboken fyller dette tomrommet, sier direktør Matti Mikkola fra den finske treforedlingsindustriens bransjeforening, organisasjonen som er ansvarlig for å utgi håndboken. Selskapene Metsä Wood, Stora Enso Wood Products og Raute Oyj har bidratt fra industrisiden.

– Sammen ønsket vi å skape et solid grunnlag for ansvarlig og bærekraftig trekonstruksjon. Håndboken inneholder alle nødvendige fakta og gjør det dessuten mulig å sammenligne LVL med andre byggematerialer. Den klarlegger også konstruksjonen av trebaserte bygninger, sier Henrik Söderström, direktør, forvaltning av forsyningskjeden, Metsä Wood og Janne Pynnönen, leder for forretningsområdet LVL, Stora Enso Wood Products.

LVL-håndboken ble utgitt 26. september 2019 i forbindelse med Forum Wood Building Nordic-konferansen i Helsingfors. LVL-håndboken er tilgjengelig på nettstedet: LVL handbook

Tidligere denne uken utga den finske treforedlingsindustriens bransjeforening og tyske Studiengemeinschaft Holzleimbau på vegne av LVL-produsentene en felles teknisk melding som angir styrkeklassene, toleransene og ytterligere konstruksjonsbestemmelser for LVL. Beregningene i LVL-håndboken er basert på denne meldingen.

Den tekniske meldingen er tilgjengelig på nettstedet https://puutuoteteollisuus.fi/bilder/pdf/LVL_bulletin_eng.pdf

 

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt:

Henrik Söderström, direktør, forvaltning av forsyningskjeden, Metsä Wood, tlf. +358 40 577 3421

Henni Rousu, kommunikasjonsdirektør, Metsä Wood 
tlf. +358 40 554 8388


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest