Metsä Wood: Prefabrikerte Kerto LVL-elementer i samarbeid med Dupac

Metsä Wood arbeider for å produsere et trekonstruksjonsøkosystem rundt sine konstruerte Kerto® LVL-produkter i Europa. Dupac, en belgisk produsent av prefabrikerte treelementer, er ett av partnerfirmaene som produserer Kerto-Ripa-elementer.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Takket være samarbeidet med Metsä Wood har Dupac cvba nylig nådd en ny milepæl i sin korte historie: De kan nå tilby CE-sertifiserte Kerto-Ripa® tak- og gulvelementer på det belgiske markedet. Gjennom denne sertifiseringen kan spesielt etterspørselen innenfor fleretasjeskonstruksjon tilfredsstilles.

CE-sertifisering åpner for nye muligheter

Kerto LVL Ripa-elementers designsystem er en innovasjon fra Metsä Wood som gir mulighet for brede spenn uten støttende skillevegger eller søyler. De er basert på Metsä Woods Kerto LVL (laminerte finérprodukter) trepaneler, som har enestående dimensjonal stabilitet. Den finske produsenten utviklet produksjonen av ribbe- og kasseelementer gjennom en definert kobling av tre. Bruken av disse elementene åpner for nye muligheter innenfor trekonstruksjon som spenner over bredder på opptil 24 meter.

Intern og ekstern kvalitetskontroll sikrer at Keto-Ripa LVL-elementene som Dupac produserer, har egenskapene som er definert i European Technical Assessment (ETA). Denne bekreftelsen er nå gitt ved CE-sertifiseringen fra SKH-instituttet.

"For oss er den nye produksjonsenheten for sertifisert Kerto-Ripa LVL-elementproduksjon en milepæl. Dette gjør at vi kan etablere oss som Metsä Woods samarbeidspartner på det belgiske markedet, samt i teknisk utfordrende prosjekter med fleretasjesbygninger og store kommersielle bygg eller eiendomsbygg", sier Dupacs administrerende direktør Marc Cuyvers.

"Vi har en god posisjon i partnerskapet med Metsä Wood, og vi er veldig sikre på fremtiden. Vi har det eneste CE-sertifiserte produksjonsanlegget for Kerto-Ripa i Belgia med potensiale i markedet for boliger, skoler, innendørs svømmebasseng og idrettsanlegg, kontorer og andre kommersielle og offentlige bygninger", legger Cuyvers til.

Les mer om Kerto-partnere.

Images: databank.metsagroup.com/l/ppzXgsxzn6LS

Metsä Woods Open Source Wood-initiativ

Metsä Wood tok nylig initiativ til et Open Source Wood-prosjekt for å få arkitekter, designere og ingeniører til å samarbeide, dele innovasjon og bidra med kunnskap om modulbasert trekonstruksjon i storskala.

Ved å skape Open Source Wood-innovasjonsplattformen rundt modulbasert trekonstruksjon har Metsä Woods som mål å gi lokal trekonstruksjonsbransje global kunnskap for å lette samarbeid og vekst.

Metsä Wood tar selv det første skrittet ved å dele de immaterielle rettighetene til modulbaserte Kerto® LVL (laminerte finérprodukter) treelementer, slik at disse er tilgjengelig fritt for alle.

Lær mer om Open Source Wood og hvordan du kan delta: www.opensourcewood.com

For mer informasjon, kontakt: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
mobil: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:

Björn Mogensen, Mogensen.info
mobil: +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

LAST NED FILER


www.metsawood.no

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2016 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest