Metsä Wood investerer i partnerskap innenfor industriell treelementkonstruksjon

Trekonstruksjon blir stadig mer populært over hele verden. Treprodukter har blitt mer konkurransedyktige, spesielt i boligbygging, fordi man i større grad kan benytte moduler og prefabrikerte elementer. Gjennom sitt partnernettverk i Europa øker Metsä Wood volumet av Kerto® LVL-basert elementkonstruksjon.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Byggebransjen gjennomgår store endringer, hvor konstruksjon flyttes fra byggeplass til produksjon på fabrikk. Industrielt standardiserte produkter øker kvaliteten på og effektiviteten for byggingen. Behandlingstiden på byggeplassen kortes ned, antall feil reduseres, og det er svært lite materialsvinn.

Metsä Wood har lagt ned en langsiktig innsats for å finne faste partnere for industriell trekonstruksjon. Målet er å utvikle et økosystem basert på Metsä Woods Kerto LVL-produkter (laminerte finérprodukter).

"Vi tar sikte på å bygge et trebasert økosystem i Europa – et nettverk av spesialister som alle fokuserer på sin kjernevirksomhet", sier Juha Kasslin, visepresident, Sentral-Europa og salgsutvikling hos Metsä Wood.

"Metsä Woods kjernevirksomhet vil være LVL-produksjon i industriell skala, og vårt partnernettverk vil utføre mye produktutvikling basert på våre produkter. Denne organiseringen vil gagne veksten av hele økosystemet. Samarbeid er et viktig skritt i å utvide trekonstruksjonssektoren – inkludert urban konstruksjon, der det største potensialet ligger", legger Kasslin til.

En materialleverandør i industriell skala

Metsä Wood har langsiktige leverings- og samarbeidsavtaler med LVL-elementbyggere. De finske operatørene Lapwall og Sisco er gode eksempler på slike bedrifter. Metsä Wood leverer Kerto LVL-produkter med fast lengde, som partnerne bruker til å produsere tak-, gulv- og veggelementer, samt komplette moduler.

Siscos hurtige vekst er et bevis på at Kerto LVL kan brukes til praktisk talt alle konstruksjonsformål. Økningen i salget av prefabrikkerte bad- og kjøkkenmoduler og leilighetsmoduler viser at leilighetsbygg i treverk er et tegn i tiden. Siscos ambisiøse mål er å øke andelen høye trehus i Finland fra 3–4 prosent til 10 prosent i løpet av de neste fem årene. 

"Man kan bruke moduler til å sette sammen en egnet basis for hvert enkelt byggeprosjekt, og arkitekten kan da skape en imponerende enhet ved å legge til interessante elementer, farger, balkonger, gesimser og så videre", sier Lauri Halminen, administrerende direktør i Sisco. "En strukturell tilnærming til design gjør det mulig med rimelig produksjon, og industriell produksjon sikrer at prosjektene gjennomføres på en effektiv måte".

Lapwall tror også på den logiske samlebåndstilnærmingen som har blitt hentet fra bilindustrien: I industriell trekonstruksjon er arbeidstrinnene gruppert og utført på forhånd. Alt som gjenstår å gjøre på byggeplassen, er å sette sammen delene.

"Hvis hver bygning er en prototype, blir det umulig", sier Jarmo Pekkarinen, administrerende direktør i Lapwall. "Vår produktutvikling er basert på konseptet om å ha et utvalg av modeller, hvor hver bygning blir satt sammen av prefabrikkerte deler. Dette gir optimal kostnad, kvalitet og hastighet. Takket være denne tilnærmingen kan vi love utviklere og investorer at et byggeprosjekt kan bli fullført på så kort tid som tre uker."

I Europa er det store samarbeidsmuligheter for elementkonstruksjon. I Frankrike, Tyskland og Belgia blir Metsä Woods Kerto LVL Ripa gulv- og takelementer utarbeidet av partnerfirmaer.

Les mer om Kerto-partnere.

Images: databank.metsagroup.com/l/SQR6Qxds27mQ

Open Source Wood: en åpen plattform for nyskapende trekonstruksjon

I juni lanserte Metsä Wood sitt Open Source Wood-prosjekt, hvor arkitekter, designere og ingeniører er invitert til å samarbeide for å innovere og dele informasjon knyttet til konstruksjon basert på treelementer. 

Dette prosjektet er en videreføring av Plan B-kampanjen og er rettet mot å utvide markedet for urban trekonstruksjon ved å kombinere kompetanse fra forskjellige land. Metsä Wood fremmer elementdesign ved å utlove EUR 30 000 i premiepenger til elementbaserte design som gjør nyskapende bruk av Kerto LVL.

Lær mer om Open Source Wood og hvordan du kan delta: www.opensourcewood.com

For mer informasjon, kontakt: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
mobil: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:

Björn Mogensen, Mogensen.info
mobil: +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

 

 

 

LAST NED FILER


www.metsawood.no

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2016 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest