En tillfällig byggnad som får nytt liv 

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. När anrika Östermalmshallen i Stockholm skulle renoveras 2016 uppfördes en tillfällig byggnad så att företagen kunde fortsätta att driva sina verksamheter. Den tillfälliga hallen byggdes i trä och använde bland annat Metsä Woods Kerto LVL. En byggnad som Wallenstam senare köpte, när renoveringen var klar, för att hitta ett nytt användningsområde. 

- Det är ett återbruksprojekt utan någon likvärdig motsvarighet i Sverige. Vi har gått från att demontera en fullt fungerande saluhall i Stockholm, flyttat den 50 mil och återmonterat den med ett nytt användningsområde som padelhall. Det är unikt", säger Johan Wuollet, projektledare på Wallenstam. 

Byggbranschen behöver fokusera på hållbarhet

Projektet påbörjades i början av 2021 och färdigställdes med invigning av padelhallen i Mölnlycke under våren 2022. Träbyggnaden projekterades för att kunna ha olika ändamål och kunna flyttas från plats till plats. Cirkulärt och hållbart byggande ligger helt i linje med Wallenstams visioner framåt.

- Byggbranschen måste fokusera på hållbarhet och cirkulärt byggande. Trä är ett material som ligger i linje med det och oavsett om man bygger helt i trä eller en mix så tror jag det kommer bli en större del av byggprojekten framöver, säger han.

På sikt tror Johan Wuollet att det kommer bli krav i branschen att byggnader är demonterbara eller flexibla i sitt användningsområde eftersom byggbranschen står för en stor del av den klimatpåverkan som finns idag.

- För mycket av det som byggs idag slängs efter alldeles för kort tid eller för att det inte är anpassat för att byta ändamål. Istället för att riva en byggnad så kan man i största möjliga mån återbruka produkterna i byggnaden, eller varför inte hela byggnaden som i detta fallet, säger han.

Kerto LVL underlättar återbruksprocessen

Konceptet grundar sig i prefabricerade moduler. Takstrukturen består av Kerto LVL-balkar i ett rutmönster vilket ger en starkare konstruktion och mindre materialåtgång samtidigt som det skapar en luftigare känsla. Metsä Woods Kerto LVL-balkar underlättade också demonteringen, mellanlagringen och uppmonteringen av hallen där allting passade på millimetern och där inget behövdes adderas i exempelvis takbalksystemet.

- När det gäller arbetet med Kerto-balkarna så var det ett väldigt smidigt arbete under demonteringen. De som uppförde hallen var också de som fick demontera och faktiskt bygga upp den på en ny plats. Materialet höll sig väldigt bra under hela processen och allt kunde flyttas och anpassas för det nya användningsområdet, säger han.

Östermalmshallen ger ringar på vattnet

Han beskriver projektet som ett levande dokument och eftersom ingen gjort något liknande tidigare så fanns inget facit att förhålla sig till. Men han tror samtidigt att projektet kommer skapa ringar på vattnet.

- Det här ett hållbarhetsprojekt för Wallenstam och som varit en läroresa för att få mer erfarenhet om hur man kan återbruka fastigheter. Jag tror vi kommer se mycket, mycket mer träkonstruktioner framöver och vi har fått helt andra förutsättningar än vad som fanns för 20-30 år sedan. Men det kräver kunskap och jag tror att hela byggbranschen precis har påbörjat den resan, säger Johan Wuollet. 

Den 2 000 kvadratmeter stora hallen har både blivit nominerad och vunnit priser för sin design. Projektet har skapat intresse hos RISE, som jobbar med svensk forskning för hållbar tillväxt.

- Hela byggbranschen behöver komma närmre hållbarhet och cirkuläritet. Rise forskningsgrupp som forksar på området återbruk och cirukläritet har i detta fallet intresserat sig för hur man på ett bra sätt kan projektera en byggnad för att återbruka den på en annan plats, säger Johan  Wuollet.