Den tyska hybridkonstruktionsspecialisten Brüninghoff har byggt en ny betongelementfabrik. Metsä Woods Kerto® LVL L-skivor och Kerto LVL® T-reglar har använts för de prefabricerade icke-bärande väggelementen. Tack vare den höga nivån av prefabricering optimerades montagetiden. Byggnadens yttre skal uppfördes snabbt, som samtidigt uppfyllde strikta standarder för hållbarhet.

Med en yta på cirka 31 000 kvadratmeter i Heiden i Tyskland har en modern betongelementfabrik byggts för Brüninghoff Group. Den har en produktionsyta på omkring 17 000 kvadratmeter, och i framtiden kommer den att erbjuda utrymme för flera stationära system och karusellproduktionssystem. Den nya fabriken utökar företagets produktionskapacitet avsevärt. Tillverkningsprocessen har fokus på hållbarhet: Å ena sidan används resurssparande betong (R-betong) med återvunna råvaror i produktionen, och å andra sidan avger produktionen låga utsläpp. Hållbar utveckling övervägdes redan vid planerings- och projekteringsfasen av den nya fabriken.  Fabriken har byggts med prefabricerade element. Det är därför de bestämde sig för att göra ytterväggarna av icke-bärande väggelement med högklassig Kerto® LVL. Elementen är hopmonterade med en lastbärande betongstomme som tillsammans bildar en hybridkonstruktion.

Installation of Kerto LVL wall element

”Brüninghoff Group tillverkar prefabricerade träelement med särskilt fokus på produkter med en mycket hög andel träprodukter, som exempelvis laminerad träfaner. Därför väljer vi noggrant partner som passar vår strategi för hållbar utveckling och som även är tillförlitliga. Möjlig kapacitet spelar också en roll, naturligtvis. I det här projektet valde vi väggelement av Kerto LVL från Metsä Wood till vår nya elementfabrik”, förklarar André Leipold, teknisk chef på Brüninghoff Holz GmbH & Co. KG.

Standardmått för prefabricering

Kerto LVL-produkter är särskilt lämpliga för industriellt byggande . Det beror på att standardproduktsortimentet omfattar balkar, pelare och skivor med en bredd upp till 2,5 meter och längd på 23 meter med olika tjocklek. Bearbetning och användning av Kerto LVL-produkter är så enkel som möjligt och kräver endast vanlig bearbetningsutrustning och vanliga verktyg. Kerto LVL är även mycket materialeffektivt. Det behövs mindre volymer trä jämfört med andra trämaterial, och styrkan i relation till vikten är utmärkt.

”Vi imponerades även av de tekniska egenskaperna hos den laminerade träfaneren. De lade grunden för ytterligare utveckling av våra byggelement med träkonstruktuktioner, så att vi kan få ut mesta möjliga av potentialen som den här byggmetoden erbjuder. I slutändan vill vi fortsätta att driva innovation inom det här området”, säger Leipold.

Regelkonstruktion av Kerto LVL

Byggnaden har 239 väggelement med en total yta på cirka 5 000 kvadratmeter. För elementen användes sammanlagt 242 kubikmeter Kerto LVL, av vilka 128 m3 var Kerto LVL L-skivor och 114 m3 var Kerto LVL T-reglar. Den 25 mm tjocka skivan kombineras med en konstruktion av 45 mm tjocka och 180 mm höga Kerto LVL T-reglar. De har ett centrumavstånd på 625 mm. Mellan reglarna är väggelementen isolerade med totalt 780 kubikmeter lösisolering. På så sätt får väggarna en värmeöverföringskoefficient på 0,25 W/m2K. Utsidan består av en 16 mm tjock DWD-panel.

”Enligt beräkningar med Metsä Woods Carbon Storage Calculator (kalkylator för kollagring) lagrar just den Kerto LVL laminerade träfaner som användes i betongelementfabriken kol som motsvarar totalt 165,8 ton koldioxidekvivalenter. Det betyder att trä är mycket hållbart jämfört med andra byggmaterial”, förklarar Leipold.

Kerto LVL products for Brüninghoff

Snabbt montage

De yttre väggelementen tillverkades på Brüninghoff virkesfabrik i Heiden och hade en mycket kort resa till byggplatsen. Det korta avståndet var en mycket viktig logistisk faktor, eftersom byggnaden använde element för hela hallhöjden. Elementen monterades vid en betongstomme med 30 skruvar i genomsnitt. Kerto LVL L-skivan som användes i själva elementet är 25 mm tjock och lackades vitt på fabriken.

Den naturliga trästrukturen är synlig eftersom skivorna täcker elementets hela höjd, och de behöver därför inte brytas upp i delar. Det finns inga synliga störande skarvar. Dessa hade i så fall behövt tätas omsorgsfullt för att bli garanterat lufttäta. Därför krävde endast de vertikala kopplingarna Trelleborg-tätning. Det innebär att det är möjligt att få en snygg yta snabbt med skivorna. Den utvändiga DWD-panelen har en underkonstruktion för fasadbeklädnad. Trapetsformade profiler i mörkgrått användes och skruvades fast i hålkälen på byggplatsen.

Interior side of Kerto LVL wall element

Fokus på hållbar utveckling

”Brüninghoff Group pushar för en omstrukturering genom den nya fabriken mot byggande som stöder cirkulär ekonomi. Det beror på att byggsektorn är ansvarig för att förbruka stora mängder resurser. Trä minskar avsevärt användningen av fossila och ändliga råvaror. Det handlar också om att optimera byggmetoder med betong, utveckla koncept med låga utsläpp och stödja återvinningslösningar”, förklarar Frank Steffens, verkställande direktör på Brüninghoff.

Den nya betongelementfabriken styr inte enbart produktionen mot hållbar utveckling, utan utvecklar även ett konsekvent hållbart byggnadskoncept. Detta återspeglas i det väggelementmaterial som användes. Dessutom togs enkel demontering av byggnaden med i beräkningen. I det här sammanhanget har byggnaden redan uppnått förcertifiering enligt de miljömässiga, ekonomiska och sociala kriterierna som German Society for Sustainable Construction (DGNB) har.