Metsä Group liittää vaneri- ja kertotehtaiden kunnossapidon osaksi omaa organisaatiotaan

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Group liittää vaneri- ja kertotehtaiden kunnossapidon toiminnot osaksi omaa organisaatiotaan. Nykyisin yhtiön vaneri- ja kertotehtaiden kunnossapito on ulkoistettu teollisuuden kunnossapitoyhtiö Quantille. Metsä Group ja Quant Finland ja Quant Estonia ovat 24.4.2024 sopineet kunnossapitotoimintojen liikkeenluovutuksista Metsä Groupille, ja luovutukset on tarkoitus toteuttaa 1.10.2024.

Suomen kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysjärjestelyn, jossa Metsä Group liittää 1.10.2024 alkaen Suomen vaneri- ja kertotehtaiden kunnossapidon toiminnot osaksi omaa organisaatiotaan. Viron kunnossapitotoimintojen osalta yritysjärjestely odottaa vielä Viron kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Järjestelyihin liittyen ne Quantin henkilöt, jotka työskentelevät Metsä Groupin vaneri- ja kertotehtailla (yhteensä noin 150 henkilöä) siirtyvät 1.10.2024 alkaen liikkeenluovutuksella Metsä Groupin palvelukseen.

”Kunnossapito on tärkeä osa Metsä Woodin teollista tehokkuutta. Olemme viimeisen seitsemän vuoden ajan kehittäneet kunnossapitoa ja työturvallisuutta yhteistyössä Quantin kanssa. Seuraavana kehitysaskeleena liitämme kunnossapitotoiminnot osaksi omaa organisaatiotamme ja tiivistämme edelleen kunnossapidon ja tuotannon tuloksellista yhteistyötä”, sanoo Metsä Woodin toimialajohtaja Jaakko Anttila.

Lisätiedot:
Jaakko Anttila, toimialajohtaja, Metsä Wood, p. 050 406 0614
Mika Puontila, toimitusjohtaja, Quant Finland Oy, p. 050 551 5900


Metsä Wood
metsagroup.com/fi/metsawood

Metsä Groupin puutuoteliiketoiminnan Metsä Woodin tuotteita ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Pohjoisesta puusta valmistetut tuotteemme varastoivat hiiltä, ja niillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa kulttuuria.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 0,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 550 henkilöä. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä Groupin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa. 

Seuraa Metsä Woodia: Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest