Metsä Group suunnittelee uuden 200 miljoonan euron Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekoskelle

  • |
  • Metsä Wood

Metsä Groupiin kuluva Metsä Wood suunnittelee uuden Kerto® LVL -tehtaan rakentamista Äänekosken laajentuvalle tehdasalueelleen. Varsinainen investointipäätös edellyttää alueen asemakaavoituksen valmistumista. Investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö uudella Kerto LVL -tehtaalla olisi noin 375 000 kuutiota.

Uusi Kerto LVL -tuotanto myytäisiin rakennusteollisuuden asiakkaille pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Kevyiden, ympäristöystävällisten ja rakentamista nopeuttavien Kerto LVL -tuotteiden markkinanäkymä on erinomainen, etenkin teollisessa esivalmistuksessa, moduulirakentamisessa sekä perinteisessä projektirakentamisessa. Myös betonia ja Kerto LVL -tuotteita yhdistävän hybridielementtirakenteen kehitys on edennyt pitkälle ja tulee entisestään parantamaan kysyntää.

Vaiheittain vuosien 2022-2026 aikana rakennettavan tehtaan vuotuinen Kerto LVL -tuotantokapasiteetti olisi noin 150 000 kuutiota. Uuden tehtaan myötä Metsä Groupin Kerto LVL -tuotantokapasiteetti kasvaisi noin 50 prosentilla. Rakennettava tehdas on teknologialtaan ja tehokkuudeltaan alansa edelläkävijä maailmassa.

Uuden tehtaan suorat työllisyysvaikutukset olisivat noin 140 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi tehdas lisäisi noin 200 henkilötyövuotta suoraan arvoketjuunsa. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 000 henkilötyövuotta.

”Luomme kannattavaa kasvua suomalaista puuta jalostamalla. Toimintaamme ohjaa vastuullisuus. Lisäämme tulevina vuosina hiiltä pitkäaikaisesti sitovien tuotteiden valmistusta ja seuraava vaihe on uusi Kerto LVL -tehdas. Puu on ympäristöystävällisin rakennusmateriaali ja uskomme resurssitehokkaan ja laadukkaan Kerto LVL:n kysynnän kasvun jatkuvan vahvana. Suomi tarvitsee lisää investointeja ja uskoa tulevaisuuteen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Metsä Groupilla on käynnissä kaavaprosessi Äänekosken kaupungin kanssa tavoitteena Äänekosken tehdasintegraatin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentaminen. Metsä Groupin nykyisten tehtaiden eteläpuolella sijaitsevalle noin 150 hehtaarin alueelle valmistellaan asemakaavaa teollisuusalueeksi. Alueella on nykyisin voimassa yleiskaava ja se on pääosin Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren omistuksessa. Kaavaprosessin arvioidaan kestävän vuoden 2022 alkupuolelle asti. 

Kaavoitettava alue mahdollistaa merkittävän mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon kasvattamisen suunnitellun uuden kertopuutehtaan jälkeenkin.

Kuvat: https://databank.metsagroup.com/l/QVmKkt8PK_R9
 

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Henni Rousu, Viestintäpäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

 


Metsä Wood
www.metsawood.fi

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme arvokasta tukkipuuta ympäristöystävällisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen, jotka megatrendien myötä ovat kasvavia tulevaisuuden toimialoja. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 0,4 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest