Metsä Group investuje do budúcnosti bez fosílnych palív modernizáciou a rozširovaním závodu Mariestad spoločnosti Metsä Tissue

Skupina Metsä Group sa prostredníctvom svojej spoločnosti Metsä Tissue zameranej na výrobu papiera tissue rozhodla investovať do prvotriednej svetovej environmentálnej výkonnosti pri výrobe papiera tissue modernizáciou a rozšírením papierenského závodu Mariestad na výrobu papiera tissue spoločnosti Metsä Tissue v meste Mariestad vo Švédsku. Táto investícia zvýši dostupnosť lokálne vyrábaných a udržateľných výrobkov z papiera tissue na škandinávskom trhu, na ktorý sa v súčasnosti dováža približne 40 % spotrebovaného papiera tissue. Hodnota investície predstavuje 370 MIL. EUR a je jednou z najväčších v sektore výroby papiera tissue v Európe a najväčšou v rámci spoločnosti Metsä Tissue. Stavebné práce sa začnú na jar roku 2023 a obnovený závod by sa mal spustiť do prevádzky v druhej polovici roku 2025.
  • Tlačové správy, Mariestad project
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Vďaka tejto investícii bude spoločnosť Metsä Tissue priekopníkom v investovaní do udržateľnej výroby papiera tissue vo Švédsku a v Škandinávii so silnými značkami Lambi, Serla a Katrin. Táto investícia pomôže zaistiť bezpečnosť dodávok výrobkov dennej hygieny vďaka rozšíreniu závodu dosiahnutému využívaním najmodernejšej technológie. Investícia do modernizácie a rozšírenia je súčasťou programu Future Mill spoločnosti Metsä Tissue, ktorý sa zameriava na prvotriednu environmentálnu a prevádzkovú výkonnosť pri výrobe papiera tissue.

„Výroba papiera tissue je lokálna a nie je udržateľná v prípade prepravy výrobkov z papiera tissue na dlhé vzdialenosti. Tieto výrobky dennej potreby musia byť dostupné vo všetkých situáciách a udržateľná lokálna výroba pomáha zaisťovať bezpečnosť dodávok na trhu. Táto investícia zaistí práve to – dostupnosť udržateľných, lokálne vyrábaných výrobkov z papiera tissue v regióne, ktorý je v súčasnosti jedným z najväčších čistých dovozcov hotových výrobkov z papiera tissue v Európe. Sme hrdí na to, že rozvíjame túto divíziu, aby bola udržateľnejšia a lokálne orientovaná s cieľom vyrábať výrobky z papiera tissue, ktoré považujeme za najlepšie na svete, aby boli dostupné pre spotrebiteľov vo všetkých situáciách,“ uviedol Esa Kaikkonen, generálny riaditeľ spoločnosti Metsä Tissue.

Závod vyrába vysokokvalitné výrobky z papiera tissue značky Lambi, Serla a Katrin na spotrebiteľské aj profesionálne účely a jej súčasná kapacita sa zdvojnásobí na približne 145 000 t/rok. Po rozšírení bude mať závod nový moderný stroj na výrobu tissue papiera s kapacitou 70 000 t/rok, tri nové spracovateľské linky na výrobu stáčaných aj skladaných výrobkov z papiera tissue. Vybuduje sa aj plne automatizovaný sklad na manipuláciu s hotovými výrobkami a surovinami, ako aj nové kancelárske priestory.

Zlepšená energetická účinnosť, nižšie emisie a zlepšené plány týkajúce sa hluku a zápachu použité ako kritériá návrhu pri novom rozšírení
 

  • Rozšírenie závodu Mariestad prinesie výrazné zlepšenia v oblasti environmentálnej výkonnosti pri výrobe papiera tissue. Napriek dvojnásobne vyššej výrobnej kapacite fosílne emisie CO2 klesnú najneskôr do roku 2030 na nulu vďaka zavedeniu novej technológie.
  • Rozšírenie sa bude zameriavať výlučne na udržateľnú výrobu z čerstvej buničiny a po rozšírení bude celkový podiel čerstvej buničiny v tomto závode predstavovať 80 %.
  • Spotreba vody na tonu sa zníži o 50 % na 10 m3/t vďaka technológii nového papierenského stroja, výrobe z čerstvej buničiny a modernizácii čističky odpadových vôd, ktorá umožní lepšie využitie čistenej vody v rámci cirkulácie vody v závode Mariestad.
  • Papier tissue ako objemný výrobok s vysokým obsahom vzduchu nie je ekonomicky vhodný ani udržateľný, ak sa prepravuje na dlhé vzdialenosti. Emisie z logistiky sa plánujú znížiť o 25 % ročne vďaka nahradeniu dovozu papiera miestnou výrobou.
  • Modernizácia prináša zlepšenia aj do prostredia v okolí závodu. Vďaka novej moderne výrobnej technológii sa v závode zníži hlučnosť a zápach v porovnaní so súčasnosťou. Nová protihluková bariéra zníži hladiny hluku o 3 – 5 dBA vďaka novým protihlukovým stenám medzi závodom a obytnou zónou a ďalších 26 tlmičov bude efektívne blokovať hlučnosť.
  • Závod bude vybavený novou technológiou na hospodárenie s vodou a efektívnejšou technológiou na čistenie, ktorá bude mať pozitívny vplyv na šírenie zápachov. Väčšina nových zariadení na čistenie vody bude zakrytá, čím sa ešte viac zlepší regulácia šírenia zápachu.


Významný vplyv na lokálnu zamestnanosť

Vďaka tejto investícii spoločnosť Metsä Tissue zamestná približne 100 ľudí v závode pred uvedením novej časti do prevádzky. Väčšinu, približne 75 %, budú tvoriť všestranne kvalifikovaní výrobní pracovníci s technickými kompetenciami. Nábor na kľúčové pozície, ako sú inžinieri výroby a špecialisti na automatizáciu, začne už tento rok. Počas etapy výstavby sa odhaduje, že by sa celková zamestnanosť mala zvýšiť o približne 2000 osôb.

Výroba bude v závode pokračovať normálne aj počas etapy výstavby.


Pozvánka na verejné podujatie otvorené pre všetkých  

Spoločnosť Metsä Tissue organizuje verejné podujatie otvorené pre všetkých 2. marca od 18.00 do 19.00 hod. v meste Mariestad v regióne Salen. Hostiteľmi podujatia budú hlavný CEO Esa Kaikkonen, viceprezident pre severské krajiny Jani Sillanpää a vedúci projektu Esa Paavolainen. Toto podujatie sa bude vysielať naživo na webovej stránke spoločnosti Metsä Tissue na adrese  https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/ a otázky sa môžu zasielať prostredníctvom webovej stránky pred podujatím.

Toto podujatie môžete sledovať aj na YouTube v rámci profilu skupiny Metsä Group, www.youtube.com/metsagroup, čoskoro po ukončení podujatia.  

Závod Mariestad (www.metsagroup.com/metsatissue/projects/future-mill-in-mariestad)
Závod Mariestad vo Švédsku, je jedným z ôsmich papierenských závodov spoločnosti Metsä Tissue a je súčasťou skupiny Metsä Group. Závod, ktorý pochádza z roku 1765, je súčasťou spoločnosti Metsä Tissue od roku 1989 a vyrába výrobky z papiera tissue pre popredné severské značky Lambi, Serla a Katrin

Ďalšie informácie vám poskytne:
Jani Sillanpää, hlavný viceprezident pre severské krajiny, Metsä Tissue, jani.sillanpaa[@]metsagroup.com, Joanna Linnermo-Kumpuoja, a manažérka tlačového oddelenia, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja[@]metsagroup.com.


Spoločnosť Metsä Tissue (www.metsagroup.com/metsatissue)
Spoločnosť Metsä Tissue vytvára čistejší každodenný život. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov papiera tissue v Európe pre domácnosti a profesionálov a jedným z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni.

Medzi naše značky patria Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 500 ľudí. V roku 2021 dosiahol náš objem predaja celkovú hodnotu 0,9 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.