Metsä Tissue Slovakia

Závod Žilina

Metsä Tissue vytvára čistejší každý deň. Sme jedným z popredných dodávateľov tissue papiera pre domácnosti a profesionálov v Európe a jedným z popredných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na celom svete.

Naše značky sú Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. S výrobnými závodmi v piatich krajinách zamestnávate približne 2500 ľudí. V roku 2020 dosiahli naše tržby celkovú výšku 1 miliadry EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä Group, ktorá je priekopníkom v oblasti udržateľného biohospodárstva.

V žilinskom závode na Slovensku vám ponúkame skvelú príležitosť podielať sa na rozvoji budúcnosti papierenského priemyslu. Ak veríte v obnovu a chcete podporiť väčšie využívanie materiálov bez fosílnych zdrojov, ste na správnom mieste.

Spája nás nielen kariéra v spoločnosti Metsä, ale aj hrdosť na našu prácu a hodnoty, ktoré zastávame: zodpovedná ziskovosť, spoľahlivosť, spolupráca a obnova. Používame najlepšie obnoviteľné suroviny na celom svete a máme prístup, vďaka ktorému sme vždy o krok vpred.

Skupina Metsä Group má zodpovednú firemnú kultúru, ktorá vytvára bezpečné pracovné prostredie pre každého. Investujeme do správneho vedenia ľudí a podpory rozvoja kariéry. Staráme sa o pohodu našich zamestnancov v práci a odmeňujeme ich za dobré výsledky. Je pre nás dôležité, aby každý rozvíjal svoje zručnosti a umožňujeme tiež rotáciu pracovných pozícií v rámci organizácie. Musíme byť schopní ukázať a využiť naše odborné znalosti!

Spotreba tissue papiera a papierov odolných voči mastnote celosvetovo rastie. Výsledky práce zamestnancov Metsä Tissue ovplyvňujú milióny ľudí každý deň, vďaka čomu je každodenný život jednoduchší a hygienickejší. Nájdite si svoje miesto medzi našimi najlepšími profesionálmi!

Kontaktné informácie

Metsä Tissue Slovakia, s.r. o.
oddelenie HR Celulózka 3494
011 61 Žilina

Tel: +421 (0) 41 5121 217, +421 (0) 41 5121 107, +421 (0) 41 5121 332

Máte záujem o prácu v Metsä?

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás cez e-mail, prosím:

DLMTIZILRecruitment@metsagroup.com

Najčastejšie prijímané pracovné pozície v žilinskom závode:

 • Výroba a údržba

  Výroba a údržba

 • Supply Chain a logistika

  Supply Chain a logistika

 • Predaj

  Predaj

 • Administratíva a ostatné oddelenia

  Administratíva a ostatné oddelenia

Spolupráca so školami a príležitosti pre študentov:

Naša lokálna spolupráca so školami je pre nás veľmi dôležitá, pretože nám umožňuje podieľať sa na vzdelávaní nových ľudských zdrojov v súlade s našimi prevádzkovými potrebami.

Odbornú prax ponúkame ako súčasť vzdelávacieho procesu priamo v priestoroch nášho závodu. Pre naše spolupracujúce univerzity a stredné školy zabezpečujeme tiež exkurzie v rámci nášho závodu.

Sme hrdí na partnerstvo s týmito strednými odbornými školami:

 1. Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste - preferované študijné odbory:

2411 K mechanik nastavovač

2413 K mechanik strojov a zariadení

2679 K mechanik – mechatronik

 1. Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline - preferovaný študijný odbor:

2697 K mechanik elektrotechnik

Sme súčasťou Regionálnej platformy zamestnávateľov pri Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste.

 

GDPR 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie
Prevádzkovateľ: Metsa Tissue Slovakia s.r.o., sídlo: Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36381306. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Emil Rovňan, rovnane@rovnane.sk. Účel: Spracúvanie osobných údajov uchádzača o zamestnanie. Doba uchovávania: 6 mesiacov. Automatické rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov).