Rozwiązanie higieniczne dla przetwórstwa żywności

W przypadku przetwarzania żywności higiena jest wyjątkowo ważna. Rozwiązania Katrin pomagają zmniejszyć ryzyko skażenia oraz uprościć obsługę i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Nasze produkty spełniają wszelkie wymagania związane z zastosowaniem w przemyśle i przekraczają wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Produkty mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością, a ich wyróżniające się kolory zwiększają bezpieczeństwo.

Czyszczenie w przetwórstwie żywności

Czyściwa Katrin projektowane są z myślą o zwiększaniu higieny. Dostępne są też materiały bez włókien. Nasze specjalne czyściwa dla przetwórstwa  żywności są przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Czyszczenie delikatnych powierzchni

Produkty przemysłowe Katrin są specjalnie dostosowane do przetwarzania żywności. Dostępnych jest również wiele rodzajów czyściw bez dozowników, które zapewniają oszczędności i  minimalizują zużycie.