Ruotsin suurimmassa uudelleenkäyttöprojektissa Tukholman väliaikainen kauppahalli muutettiin padelhalliksi

Rakennusalalla tulisi keskittyä enemmän kiertotalouteen ja vastuulliseen rakentamiseen. Näin uskoo Johan Wuollet, Wallenstam-yhtiön projektipäällikkö. Yhtiö sai päätökseen Ruotsin toistaiseksi suurimman uudelleenkäyttöprojektin, jossa Östermalmin väliaikaisena kauppahallina toiminut puurakennus siirrettiin 500 kilometriä Tukholmasta Göteborgin vieressä sijaitsevaan Mölnlyckeen padelhalliksi. Projekti on loistava esimerkki Kerto® LVL -elementtien soveltuvuudesta rakennuksiin, jotka voidaan tarvittaessa purkaa ja käyttää uudelleen.
  • Referenssit
  • |
  • |
  • Kerto LVL, Offsite-rakentaminen, Uusiokäyttö

Väliaikainen rakennus sai uuden käyttötarkoituksen

Wallenstam on ruotsalainen kiinteistöyhtiö, joka omistaa miljoonan neliömetrin verran vuokrakiinteistöjä. Yhtiö rakentaa, kehittää ja hallinnoi asuin- ja toimistokiinteistöjä Göteborgissa, Tukholmassa ja Uppsalassa. Kun Tukholman Östermalmshallen-kauppahallin remontti alkoi vuonna 2016, kauppahallin toiminta ei saanut keskeytyä ja sille rakennettiin puinen väistötila. Väliaikainen kauppahalli rakennettiin puuelementeistä käyttäen mm. Metsä Woodin Kerto LVL -tuotteita. Remontin jälkeen Wallenstam osti rakennuksen ja etsi sille uuden käyttötarkoituksen.

”Tämä uudelleenkäyttöprojekti on Ruotsissa ainutlaatuinen. Purimme käytössä olleen väliaikaisen kauppahallin, siirsimme sen 500 kilometrin päähän ja teimme rakennuksesta padelhallin ja ravintolan. Se on todellakin ainoa laatuaan”, kuvailee Johan Wuollet, Wallenstamin projektipäällikkö.

Rakennusalan täytyy keskittyä vastuullisuuteen

Projekti käynnistettiin vuoden 2021 alussa ja Mölnlycken padehalli avattiin keväällä 2022. Puinen rakennus suunniteltiin alun perinkin niin, että se soveltuu useaan käyttötarkoitukseen ja että se on siirrettävissä paikasta toiseen. Kiertotalous ja vastuullinen rakentaminen vastaavat Wallenstamin tulevaisuuden visiota.

”Tämä on ollut Wallenstamille vastuullisuushanke ja oppimismatka, jolla olemme kerryttäneet kokemusta suuren rakennuksen uusiokäytöstä. Kuten kaikilla muillakin aloilla, myös rakennusalalla tulee panostaa vastuullisuuteen ja kiertotalouteen. Vastuulliset puutuotteet soveltuvat hyvin materiaalina tähän tavoitteeseen. Uskon, että uudelleenkäytettävyyden tärkeys rakennushankkeissa tulee kasvamaan entisestään, käytetäänpä puuta sitten sellaisenaan tai muiden materiaalien kanssa”, sanoo Johan Wuollet.

Johan Wuollet uskoo, että ennen pitkää tulee olemaan alan vaatimus, että rakennuksia voidaan purkaa tai joustavasti muokata uusiin käyttötarkoituksiin, sillä rakennusalan osuus ilmastonmuutosta kiihdyttävistä vaikutuksista on tällä hetkellä suuri.

”Suuri osa nykyisin käytettävistä rakennusmateriaaleista joko hävitetään aivan liian aikaisin tai niitä ei voida hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin. Rakennusten hävittämisen sijaan meidän tulisi uusiokäyttää tuotteita niin paljon kuin mahdollista – tai uusiokäyttää koko rakennus, kuten täällä teimme”, hän sanoo.

Kerto LVL helpottaa uusiokäyttöä

Rakennuksen suunnittelu pohjautuu esivalmistettujen elementtien käyttöön. Sen kattorakenne koostuu ristikkomuotoon asetetuista Kerto LVL -palkeista.

Näin on saatu aikaiseksi vahva rakenne pienemmällä materiaalimäärällä. Kattorakenteen ansiosta sisätilasta on saatu erittäin avaran oloinen. Materiaalitehokkaat Kerto LVL -palkit helpottivat myös hallin purkamista, välivarastointia ja kokoamista, sillä kaikki elementit sopivat yhteen tarkasti, eikä esimerkiksi kattopalkkirakenteisiin ole tarvinnut lisätä mitään uudelleenasennuksen yhteydessä.

”Kerto LVL -palkkien purkutyö oli erittäin sujuvaa. Samat urakoitsijat, jotka alun perin rakensivat rakennuksen, myös purkivat ja kokosivat sen uudelleen uuteen paikkaan. Materiaali kesti koko prosessin erittäin hyvin, ja pystyimme siirtämään kaiken ja sovittamaan sen uuteen käyttötarkoitukseen”, sanoo Wuollet.

Hankkeen heijastusvaikutukset kiertotalouteen

Wuollet kutsuu projektia kehittyväksi hankkeeksi, sillä se oli ensimmäinen laatuaan eikä sitä varten ollut valmiita ohjeita. Hän uskoo, että hankkeella tulee olemaan heijastusvaikutuksia.

”Tämä vastuullisuusprojekti on ollut oppimiskokemus. Uskon, että puurakentaminen yleistyy, ja olemmekin täysin erilaisessa tilanteessa kuin 20–30 vuotta sitten. Mutta kaikkeen tähän tarvitaan osaamista, ja uskon, että koko rakennusala on vasta aloittanut tämän matkan”, sanoo Johan Wuollet.

2 000 neliömetrin kokoinen halli on paitsi saanut ehdokkuuksia, myös voittanut palkintoja sen arkkitehtuuristaan. Hankkeeseen on kiinnittänyt huomiota myös RISE Research Institutes of Sweden -tutkimuslaitos, jonka päämääränä on vastuullisen liiketoiminnan edistäminen. RISE myös tutkii, miten rakennuksia tulisi suunnitella, jotta niitä voitaisiin käyttää uudelleen toisessa paikassa.

”Koko rakennusalan tulee kulkea kohti vastuullisuutta ja kiertotaloutta. Tämän hankkeen yhteydessä RISE-tutkimuslaitoksen uudelleenkäyttöön ja kiertotalouteen keskittynyt ryhmä auttoi meitä löytämään hyviä tapoja suunnitella työmme niin, että rakennus voidaan siirtää ja ottaa uudelleen käyttöön”, sanoo Johan Wuollet.