Monikäyttöinen puurakenteinen väistötila

  • Referenssit
  • |
  • |
  • Offsite-rakentaminen, Kerto LVL, Uusiokäyttö, Modulaarinen rakentaminen

Monikäyttöinen puurakenteinen väistötila tukee kiertotaloutta

Helsingin Töölönlahdelle Karamzininrannan aukiolle on rakennettu ainutlaatuinen puurakennus – Pikku-Finlandia. Paviljonkimainen, 100 % suomalaisesta puusta rakennettu tapahtuma- ja ravintolakäyttöön suunniteltu rakennus toimii väistötilana Finlandia-talon peruskorjauksen ajan vuoden 2024 loppuun asti. Pinta-alaltaan rakennus on noin 2000 m2 ja siellä voi järjestää jopa 800 henkilön tilaisuuksia. Pikku-Finlandia on toteutettu Helsingin kaupungin, Finlandia-talon, Aalto-yliopiston sekä FM-Hausin yhteisprojektina ja sen elementit on rakennettu Metsä Woodin Kerto® LVL -tuotteilla.

Tavoitteena rakennuksen uudelleenkäyttö 

Pikku-Finlandian ovat suunnitelleet arkkitehdit Jaakko Torvinen, Havu Järvelä ja Elli Wendelin yhteistyössä professori Pekka Heikkisen ja Arkkitehdit NRT Oy:n sekä Arkitekturum Oy:n kanssa. Rakennesuunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollisuus rakennuksen uusiokäyttöön. Kun Finlandia-talon peruskorjaus saadaan aikanaan päätökseen, rakennusta voidaan hyödyntää väistötilatarkoituksissa koulujen, päiväkotien ja muiden peruskorjausten yhteydessä siirtämällä rakennus paikasta toiseen. Rakennuksesta tekee erikoislaatuisen myös se, että se ei näytä lainkaan perinteiseltä väistötilalta. 

Puu – monipuolinen ja vastuullinen rakennusmateriaali 

Pikku-Finlandia on suomalaisen puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja se sulautuu ihanteellisesti ympäristöönsä. Lisäksi se toimii puurakentamisen suunnannäyttäjänä edustaen kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista rakentamista. Puu on vastuullinen rakennusmateriaali ja puumoduulien käyttö mahdollistaa rakennuksen muuntojoustavuuden ja sitä kautta pitkän käyttöiän. ”Puu sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan ja esimerkiksi Pikku-Finlandiassa käytetyn Kerto LVL -viilupuun hiilivarasto on kooltaan noin 484,5 ton CO2 ekv., kertoo Metsä Woodin myyntipäällikkö Lassi Moisio

Finlandia-talon peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä ja Pikku-Finlandia on avoinna yleisölle vähintään tähän asti.  Tämän jälkeen rakennus voidaan siirtää uuteen käyttötarkoitukseen. ”Rakennuksen muuntelu-, siirto- ja uudelleenkäyttövaatimukset edellyttävät, että rakennuksessa käytetyt materiaalit ovat ensiluokkaisia ja kestäviä. Kerto LVL -tuotteista valmistetuilla elementeillä on pystytty varmistamaan, että rakennus kestää kovaa käyttöä ja on pitkäikäinen”, tiivistää Lassi Moisio. 

FM-Haus – erikoistunut puurakentamiseen 

Pikku-Finlandian on rakentanut FM-Haus Oy, joka on 25-vuotias perheyritys Jokioisista. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 70 työntekijä ja yritys on täyden palvelun kumppani moduuli- ja puurakentamisessa. FM-Hausin toiminta-alueena on koko Suomi ja yritys on ollut Metsä Woodin kumppani jo yli 20 vuotta.

FM-Hausin rakentamien rakennusten lähtökohta on niiden muuntojoustavuus ja siirrettävyys, täyttäen kuitenkin samalla pysyvien rakennusten ominaisuudet ja kriteerit. FM-Hausin tavoitteena on, että rakennukset palvelisivat ihmisiä mahdollisimman monipuolisesti ja pitkään. Toisena tärkeänä tavoitteena on kertakäyttörakentamisen lopettaminen. Metsä Wood sekä FM-Haus jakavat saman tavoitteen olla vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija rakentamisen arvoketjussa.

Työmaa-aika lyheni kolmannekseen 

Pikku-Finlandia rakennettiin puuvalmisteisista tilaelementeistä, jotka on esivalmistettu FM-Hausin tehtaalla Jokioisissa. Moduulirakentamisella onkin merkittävä vaikutus rakentamisnopeuteen verrattuna paikallaan rakentamiseen.  

”Jos verrataan Pikku-Finlandian rakentamista paikallaan rakentamiseen, niin moduulirakentamisella työmaa-aika on noin kolmannes normaalista rakentamisajasta” kertoo FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Kerto LVL – nopea, kevyt ja ympäristöystävällinen 

Pikku-Finlandian moduulien kantavissa rakenteissa käytetään Metsä Woodin Kerto LVL S-palkkeja, Kerto LVL Q -levyjä sekä Kerto-Kate -aluslevyjä. Jokainen näistä tuotteista on käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan erinomainen kyseiseen käyttökohteeseen. Vaikka tuotteet ovat kevyitä, ne ovat erityisen vahvoja sekä jäykkiä sekä vääntymättömiä.

Moduuleiden lattia- ja kattorakenteissa on käytetty Metsä Woodin Kerto LVL RIPA -teknologiaa. ”Kerto-RIPA-teknologian avulla olemme pystyneet valmistamaan elementit pienemmällä kertopuumäärällä kuin aiemmin. Tämä vastaa ekologisia arvojamme, kun tarvittavat materiaalimäärät pysyvät pienempinä. Tietenkin tämä on meille myös kustannustehokkaampaa”, toteaa Juhani Sjöman.

Paloturvallisia puumateriaaleja

Pikku-Finlandian palonkestovaatimukset ovat korkeat. Rakennuksessa käytettävien Kerto LVL -rakenteiden palonkestävyys on 60 minuuttia. Lisäksi rakennuksessa on kolme palo-osastoa ja niiden rajoilla on palopellit, jotka kestävät palotilanteessa 30 minuuttia. Samoin rakennuksen IV-konehuone ja rakennuksen välipohjat on valmistettu siten, että niiden palonkestävyys on 30 minuuttia.  

”Rakennuksessa käytetyt puulevyt ovat hyvin palon- ja hiiltymisenkestävää ja lisäksi ne ovat edelleen käsitelty sertifioidulla palosuoja-aineella, joka takaa niille eurooppalaisten suunnittelustandardien mukaiset paloturvaominaisuudet. Rakennuksessa on myös automaatioon kytketty paloilmoitinjärjestelmä sekä neljä palopostia”, luettelee kohteen projektipäällikkö Jere Kinnunen.

Läheistä yhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan 

Metsä Woodin ja FM-Hausin yhteistyön perusta on molemminpuolinen luottamus sekä halu kehittää ja lisätä puurakentamista. Yhteistyötä on tehty erityisesti Kerto LVL RIPA -laattarakenteen kehitystyöhön liittyen. 

”Metsä Woodin toimitusvarmuus on ollut ensiluokkaista. Meille on myös nimetty oma vastuumyyjä ja saamme aina tarvittaessa henkilökohtaista asiakaspalvelua”, kertoo Juhani Sjöman.  

”Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä Metsä Woodin kanssa lähes koko yrityksemme historian ajan. Yhdessä tehty kehitystyömme on lähivuosina keskittynyt pääasiassa kerrosrakentamisen mahdollisuuksiin ja olemme tehneet yhdessä paljon tuotekehitystä eri tuoteosien parissa”, mainitsee Juhani Sjöman.