Vakiorakenteisia elementtejä valmistava LapWall on puurakentamisen suunnannäyttäjä

Puuelementtirakentamisessa on useita merkittäviä etuja paikallaan rakentamiseen verrattuna. Elementtirakentaminen pienentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä, elementtien valmistaminen sisätiloissa vähentää mahdollisia rakennusvaiheen kosteusvaurioita ja valmiit elementit voidaan asentaa paikalleen melkein säällä kuin säällä. Sen lisäksi, että valmiiden elementtien logistiikka on kustannustehokasta, työmaan kokonaisläpimenoaika lyhenee merkittävästi.
  • Referenssit
  • |
  • |
  • Kerto LVL, Offsite-rakentaminen

Talotehtaat ovat olleet perinteisesti rakennusliikkeitä, jotka valmistavat taloelementtejä oman yrityksen tarpeisiin. LapWallin perustajan ja toimitusjohtajan Jarmo Pekkarisen ajatus oli kuitenkin erilainen – hänen mukaan puuelementtitehdas voisi menestyä ainoastaan niin, että se myisi elementtejä kaikille rakentajille. Tämän ajatuksen päälle LapWall aikoinaan perustettiin reilut 10 vuotta sitten ja yritys olikin ensimmäinen puuelementtivalmistaja, jonka asiakkaina olivat kaikki rakennusliikkeet. LapWallin toimintaperiaatteena on valmistaa vakiorakenteisia elementtejä ja yritys on julkaissut avoimen standardin nimellä ”Suunnittelijan käsikirja”, jossa on elementtien liitosdetaljit vapaasti kaikkien käytettävissä. ”Puuelementtimarkkinoita saatiin kasvatettua nopeasti, kun loimme tällaisen standardin. Sitä käyttävät nykyään kilpailijammekin”, Pekkarinen sanoo.

LapWall lähti heti toimintansa alussa liikkeelle siitä, että rakennusalan valtava potentiaali voidaan saavuttaa tehokkaalla puuelementtirakentamisella. ”Keskeistä meillä oli saada toiminta tehokkaaksi ja korkealaatuiseksi teolliseksi toiminnaksi. Tämä edellytti vakiotuotevalikoimaa sekä vakioituja suunnitteluratkaisuja, 3D CAD/CAM suunnittelujärjestelmää sekä tuotantoautomaatioita”, Pekkarinen kertoo.

Tasainen laatu tärkeää

LapWall käyttää elementeissään Metsä Woodin Kerto® LVL -viilupuuta ja yhtiö onkin Metsä Woodin tärkeimpiä elementtivalmistaja-asiakkuuksia. Pekkarinen kehuu yritysten välistä yhteistyötä. ”Meille on tärkeää, että tavara tulee määrämittaisena tehtaallemme ja että se on tasalaatuista. Nämä kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja isossa kuvassa yhteistyö on pelannut loistavasti.”

Kerto LVL -soveltuu erinomaisesti elementtien esivalmistukseen. Tämä johtuu siitä, että sen käsittely ja käyttö on yksinkertaista ja vaatii vain tavallisia työkaluja. Kerto LVL on myös erittäin materiaalitehokas; sitä tarvitaan määrällisesti vähemmän kuin muita puumateriaaleja ja sen lujuus-painosuhde on erinomainen.

Nykyaikainen teollisuus perustuu siihen, että varastot pidetään mahdollisimman pieninä, jotta ne eivät sido yrityksen rahoja. Tämä edellyttää sitä, että raaka-aineita tuodaan tehtaalle oikeat määrät oikea-aikaisesti. ”Mekin pelaamme pienillä varastoilla, joten on tärkeää, että toimitus tulee silloin kun on luvattu. Ja kyllähän Metsä toimii näin”, Pekkarinen toteaa. Hän sanoo, että Metsä Woodin kanssa voi keskustella kaikesta, mikä onkin yksi hedelmällisen yhteistyön tekijöistä. Yhtiöiden välillä on muutakin yhteistä historiaa: vuonna 2017 LapWall osti Metsä Woodin Pälkäneen tehtaan, jossa sijaitsi Metsä Woodin puuelementtitehdas ja projektiliiketoiminta. Tällä hetkellä LapWall valmistaa Pälkäneellä ja Vetelissä kattoelementtejä ja Pyhännällä seinäelementtejä.

Pekkarinen kertoo, että elementtirakentamisen suuri etu on se, että valmistaminen tapahtuu lämpimissä sisätiloissa. Se vähentää rakennusvaiheen kosteusvaurioita. Valmiit elementit voidaan asentaa paikalleen melkeinpä säällä kuin säällä ja vain kova tuuli estää asentamisen. ”Tämä on täysin ylivoimainen tapa verrattuna vaikkapa paikalla rakennettuihin kattoihin. Suurten työmaiden kokonaisläpimeno lyhenee neljä kuukautta.”

Rahtikustannusten ja hiilidioksidipäästöjen merkitys korostuu

Asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia elementtien rahtikustannuksista. Puuelementtien keveydestä johtuen niitä mahtuu yhteen rekkakuormaan selvästi enemmän kuin betonielementtejä. Pekkarinen arvioi, että yksi auto voi kuljettaa kerrallaan noin 40–50 neliömetriä betonielementtejä. ”Meidän kuormissamme on puuelementtejä jopa 400 neliömetriä. Me optimoimme kuormat, jotta saamme rahtikustannukset alas ja samalla kuljetusten hiilijalanjälki jää pienemmäksi.”

Pekkarinen myös kertoo, että rakentamistapana elementtirakentaminen pienentää rakentamisenaikaisia hiilidioksidipäästöjä. ”Tämä johtuu siitä, että elementtirakentamisessa pystytään käyttämään rakennusmateriaaleja tehokkaammin, jolloin syntyvän jätteen määrä jää pienemmäksi. Syntynyt jäte voidaan myös kierrättää 100%:sti.” Hiilidioksidipäästöt kiinnostavatkin asiakkaita yhä enemmän, ja LapWall on jo toimittanut elementtejä rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan tuotteen ympäristöseloste. Ympäristöministeriö suunnittelee, että vuodesta 2025 lähtien julkisissa rakennushankkeissa pitää raportoida hiilidioksidipäästöt. Tämä todennäköisesti toimisi puurakentamisen eduksi, koska vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien, kuten teräsbetonin hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat. Pekkarinen uskoo, että puurakentaminen lisääntyy ja se näkyy myös LapWallin toiminnassa. ”Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita ja suunnittelemme nykyaikaisia kokoonpanolinjoja. Teemme lähivuosina isoja investointeja ja varmuudella niissä käytetään myös Kertopuuta.”

Vuonna 2011 perustettu LapWall on kasvanut runsaassa kymmenessä vuodessa puurakentamisen suunnannäyttäjäksi sekä Suomen johtavaksi elementtivalmistajaksi. Yhtiön valmistamia elementtejä on käytetty niin asuin- kuin toimistorakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, urheiluhalleissa sekä teollisuusrakennuksissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 36 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 se nousee kasvun ja yritysostojen ansiosta noin 50 miljoonaan euroon.