Rakennusteollisuuden tulee olla mukana tekemässä vastuullisempaa huomista

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Rakentaminen kuluttaa maailmanlaajuisesti noin puolet kaikista käytetyistä luonnonvaroista ja rakennusten osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 40 prosenttia. Puutuotteiden käytön lisääminen auttaa rakennusteollisuutta hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Luonnonvarojen rajallisuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskuntia siirtymään kohti kestävämpiä ja ympäristön kannalta vastuullisempia ratkaisuja. Sama koskee myös rakennusteollisuutta ja siksi sen on löydettävä uusia ratkaisuja uudistamalla käytäntöjään.

Rakennusmateriaaleja yhdistämällä päästään parhaaseen lopputulokseen
Riippuvuutta fossiilisista materiaaleista voidaan vähentää käyttämällä rakennusmateriaaleja tehokkaammin sekä lisäämällä puutuotteiden käyttöä rakentamisessa. Tällä saavutetaan monia etuja, esimerkiksi puuelementit sitovat hiiltä, ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ne ovat materiaalitehokkaita. Kaikki Metsä Woodin käyttämä puu on jäljitettävissä ja tulee vastuullisesti hoidetuista pohjoisista metsistä. Puiden kasvaessa ne sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja varastoivat hiiltä. Uudistushakkuiden yhteydessä jokaista käytettyä puuta kohden istutetaan neljä uutta taimea, jotka luovat tulevaisuuden hiilinieluja. Hiili varastoituu puuhun koko sen käyttöiän ajaksi. Kun puumateriaali mahdollisen uudelleenkäytön jälkeen hyödynnetään esimerkiksi energiaksi, vapautuu varastoitunut hiili takaisin ilmakehään, jossa puut sitovat sitä uudelleen fotosynteesin kautta.

"Puu on vähäpäästöinen materiaali, jonka avulla voimme edistää rakennusteollisuuden  vastuullisuustavoitteiden toteuttamista. On tärkeää käyttää puumateriaalia siellä, minne se soveltuu parhaiten. Kaikilla rakennusmateriaaleilla on omat vahvuutensa, mutta puun käytön lisääminen on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä", sanoo Henrik Söderström, myynti- ja markkinointijohtaja, Metsä Woodilta.

Puumateriaalit vauhdittavat vastuullisempia ratkaisuja
Puu on uusiutuva materiaali, jota käytettäessä syntyy vähemmän päästöjä verrattuna muihin materiaaleihin, kuten betoniin tai teräkseen.  puuviilutuotteet, kuten Kerto® LVL, ovat kevyitä, materiaalitehokkaita ja niiden avulla pystytään tehostamaan rakentamista.

Kerto LVL -tuotteet soveltuvat hyvin elementtirakentamiseen ja niitä käyttämällä on mahdollista saavuttaa jopa 50 %:n materiaalisäästöt. Kerto LVL -pohjaiset elementit ovat ohuempia parantaen tilankäytön tehokkuutta ja muuntojoustavuutta. Hyvällä suunnittelulla Kerto LVL -elementeistä rakennetut rakennukset voidaan myöhemmin siirtää ja hyödyntää toiseen käyttötarkoitukseen.

"Loistava esimerkki rakennuksen uudelleenkäytöstä on Tukholman Östermalmshallenin väliaikainen kauppahalli. Kattorakenne toteutettiin Kerto LVL:stä kiertotaloutta ajatellen, ja palveltuaan muutaman vuoden kauppahallina, rakennus siirrettiin 500 kilometrin päähän Göteborgiin padelhalliksi. Tässä kohteessa Kerto LVL osoitti erinomaisen soveltuvuutensa uudelleen käytettävien elementtien materiaalina, Söderström jatkaa.

Lue lisää
Mediatiedostot

Lisätietoa:

Henni Rousu, Markkinointijohtaja, Metsä Wood
puh. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood
https://www.metsagroup.com/fi/metsawood/

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme uusiutuvaa pohjoista puuta korkealaatuisiksi ja vastuullisiksi puutuotteiksi. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 0,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 550 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest