Puuelementtirakentaminen lisää rakentamisen tehokkuutta ja vastuullisuutta

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Puuelementtirakentamisella on merkittäviä etuja perinteiseen paikalla tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna. Se vähentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä, elementtien esivalmistus sisätiloissa vähentää mahdollisia kosteusvaurioita ja valmiit elementit voidaan asentaa nopeasti lähes kaikissa sääolosuhteissa. Sen lisäksi, että elementtien logistiikka on kustannustehokasta, rakennustyömaan kokonaisaika lyhenee merkittävästi.

Tasainen laatu on tärkeää 
Materiaalivalinnoilla on suuri vaikutus elementtien laatuun ja kestävyyteen. Metsä Woodin Kerto® LVL-palkit ja -levyt soveltuvat erinomaisesti elementtien esivalmistukseen, koska niiden lujuus-painosuhde on erinomainen. Kerto LVL:n käsittely ja työstäminen on yksinkertaista ja siihen soveltuvat tavalliset työkalut. Se on myös materiaalitehokkuudeltaan ylivoimainen, sillä sitä tarvitaan vähemmän tilavuutta muihin puutuotteisiin verrattuna, ja siitä voidaankin valmistaa onttoja ja keveitä lattia- ja kattoelementtejä.

Suomalainen elementtivalmistaja LapWall käyttää Kerto LVL:ää puuelementtien esivalmistuksessa. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen sanoo, että elementtien esivalmistuksen yksi suuri etu on, että se tapahtuu sisätiloissa lämpimissä olosuhteissa. Tämä vähentää mahdollisia kosteusvaurioita rakennusvaiheessa. Elementit voidaan asentaa paikalleen melkeinpä säällä kuin säällä ja vain kova tuuli estää asennuksen. "Tämä on täysin ylivoimainen menetelmä verrattuna paikan päällä rakennettaviin kattoihin. Suurten rakennustyömaiden kokonaisläpimenoaika lyhenee neljällä kuukaudella", Pekkarinen sanoo. 

Nykyaikainen teollisuus perustuu siihen, että varastot pidetään pieninä, jotta ne eivät sido yrityksen rahoja. Tämä edellyttää sitä, että raaka-aineita tuodaan tehtaalle oikeat määrät oikea-aikaisesti. Pekkarinen kiittelee Metsä Woodin ja LapWallin yhteistyötä. ”Meille on tärkeää, että tavara tulee määrämittaisena tehtaallemme ja että se on tasalaatuista. Nämä kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja isossa kuvassa yhteistyö on pelannut loistavasti.”

Rahtikustannukset ja pienet hiilidioksidipäästöt yhä tärkeämpiä
Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia rahtikustannuksista, ja puuelementtien keveyden ansiosta niitä mahtuu kuorma-autokuormiin enemmän kuin betonielementtejä. Betonielementteihin verrattuna yhteen kuorma-autokuormaan mahtuu lähes 10 kertaa enemmän puuelementtejä. Optimoimalla kuormat yritykset voivat pitää rahtikustannukset alhaisempina ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä. 

Pekkarisen mukaan elementtirakentaminen tekee rakentamisesta vastuullisempaa, koska se vähentää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä. ”Tämä johtuu siitä, että elementtirakentamisessa pystytään käyttämään rakennusmateriaaleja tehokkaammin, jolloin syntyvän jätteen määrä jää pienemmäksi. Syntynyt jäte voidaan myös kierrättää 100 %:sti." Asiakkaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita ympäristövaikutuksista, ja LapWall on jo toimittanut elementtejä rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan tuotteen ympäristöseloste. Suomen ympäristöministeriö myös suunnittelee, että vuodesta 2025 lähtien julkisissa rakennushankkeissa pitää raportoida hiilidioksidipäästöt. Mitä enemmän nämä vaatimukset kasvavat, sitä enemmän kiinnostus puurakentamiseen kasvaa, koska vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien, kuten teräsbetonin hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat.


Lue artikkeli
Mediatiedostot

Lisätietoa:

Henni Rousu, Viestintäpäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood
https://www.metsagroup.com/fi/metsawood/

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme arvokasta tukkipuuta ympäristöystävällisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen, jotka megatrendien myötä ovat kasvavia tulevaisuuden toimialoja. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli noin 0,6 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 700 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest