Metsä Wood ja VVR Wood: Yhteistyöstä kasvua puurakentamiseen

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Rakentamisen käytännöt ovat erilaisia eri maissa, siksi Metsä Wood kehittää kumppanuuksia paikallisesti toimivien elementtivalmistajien kanssa. Elementtivalmistaja VVR Woodin toimitusjohtaja Tero Vesanen kiittelee Metsä Woodin halua jakaa osaamistaan puuelementtirakentamisen kehittämiseksi. Kerto LVL:stä valmistetut elementit tuovat monia hyötyjä rakentamiseen: Kevyet rakenteet vähentävät kuljetuskustannuksia ja elementtien asentaminen on nopeaa. Tämä puolestaan lyhentää rakennusaikaa. Puutuotteet sitovat hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan, siksi puuelementtien käyttö on myös ympäristöystävällinen valinta.

VVR Wood ja Metsä Wood ovat tehneet yhteistyötä useita vuosia. VVR Woodin toimitusjohtaja Tero Vesasen mielestä Metsä Wood on loistava kumppani.

”Kehitämme uusia rakennusjärjestelmiä Kerto LVL -tuotteiden pohjalta Metsä Woodin kanssa, ja saamme heiltä tukea teknisissä asioissa”, Vesanen kertoo.

VVR Wood on kasvanut Suomen suurimmaksi puukerrostalojen toimittajaksi. Se valmistaa puuelementtejä asuin- ja teollisuusrakennuksiin käyttämällä Kerto LVL -tuotteita. Tuotevalikoimaan kuuluu myös Kerto-Ripa-elementti, joka on edistyksellinen katto-, lattia- ja välipohjaelementteihin soveltuva suunnittelujärjestelmä, jonka Metsä Wood on kehittänyt. 

VVR Wood on käyttänyt Kerto LVL -pohjaisia elementtejä muun muassa neljässä kerrostalossa, jotka on rakennettu Turun Linnanfälttiin vuosina 2020–21. Alue on yksi Suomen suurimmista puukerrostaloalueista. Kerto LVL:stä tehdyt seinä-, välipohja- ja kattoelementit valmistettiin VVR Woodin tehtaalla. VVR Wood vastasi myös talojen rakennesuunnittelusta.

Kysyntä kasvaa Skandinaviassa

VVR Wood toimii nykyään Suomessa ja Norjassa ja on aikeissa laajentaa Ruotsin markkinoille. Kerto LVL kiinnostaa rakennuttajia, koska sitä voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa kuin CLT:tä, joka on tällä hetkellä LVL:ää paremmin tunnettu tuote puuelementtirakentamiseen.

Kerto LVL valmistetaan laminoiduista kolmen millimetrin paksuisista viiluista, kun taas CLT:ssä käytetään ristiinliimattua sahatavaraa. Kerto LVL:llä on parempi lujuus-painosuhde kuin CLT:llä, minkä takia Kerto LVL:stä voidaan rakentaa kevyempiä rakenteita, sekä käyttää pidempiä jännevälejä.

”Puurakentamisella on vahva jalansija Ruotsissa. Sielläkin painotetaan teollista tehokkuutta ja siihen ajatteluun esivalmistetut puuelementit sopivat hyvin”, Vesanen sanoo. 

Kerto LVL:llä on monia etuja elementtirakentamisessa

Vesanen korostaa Kerto LVL:n keveyttä, lujuutta ja erinomaista työstettävyyttä. Kevyen rakenteen ansiosta rakentaminen on nopeaa sekä tehtaassa että työmaalla, ja keveys pienentää myös kuljetuskustannuksia. Puuelementti on lisäksi vastuullinen valinta, kun halutaan auttaa rakennusalaa pienentämään  hiilijalanjälkeä.

”Meille on tärkeää, että Kerto LVL toimitetaan tehtaallemme asiakkaan tarvitsemassa mitassa, koska näin voimme minimoida tuote- ja tuotantojätteen”, Vesanen lisää. 

Katso uusi Talking Wood -video, jossa Tero Vesanen kertoo esivalmistetuista puuelementeistä ja siitä, miten VVR Woodin ja Metsä Woodin yhteistyö on sujunut.

Kuvat: https://databank.metsagroup.com/l/BTpP-LDLcx9x

Lisätietoa:

Viivi Kylämä, Markkinointipäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.fi

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Metsä Wood tarjoaa rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita. Metsä Woodin päätuotteita ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet.

Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2019 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest