Metsä Woodin uudistetut tuotelogot ja yhdenmukainen ilme

  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood on ottanut käyttöön uuden visuaalisen ilmeen ja osittain uudistetut tuotenimet tuotelogoissaan. Uudistus koskee kaikkia Suomessa valmistettuja tuotteita. Erottautuvat tuotenimet, värikoodaus ja leimat helpottavat tuotteiden tunnistusta. 

Uudet tuotelogot tulevat näkymään paitsi Metsä Woodin markkinointimateriaaleissa, myös tuotepakkauksissa ja -etiketeissä. Jossain tapauksissa logo voidaan painaa myös suoraan tuotteen pintaan. Samat tuotenimet otetaan käyttöön kaikissa maissa.

Uudistus tarkoittaa kahta merkittävää muutosta: Metsä Wood -tunnisteen sijaan käytetään Metsä-logoa ja tuotenimien sijaan tuoteryhmien nimiä. Jokaisella tuoteryhmällä on oma nimensä ja värinsä, mutta muuten kaikki logot ovat yhdenmukaiset.

Kullekin tuoteryhmälle on määritelty yksilöllinen arvolupaus, joka viestii tuotteiden etuja asiakkaille:
Kerto® LVL:n lupaus on "Fast, Light, Green", koivuvanerin "Industrial durability", havuvanerin "Easy on site" ja sahatavaran "Nordic timber".

Useimmat tuotenimet säilyvät logoissa ennallaan, mutta jotkut on muutettu kertomaan selkeämmin, mistä tuotteesta on kyse. Esimerkkinä uudesta tuotenimestä “Metsä Wood Spruce MouldGuard” on nyt “Spruce Ply MouldGuard” – nimi on lyhyempi, mutta kuvaa tuotetta paremmin. Yksinkertaisemmat ja lyhemmät nimet kaikkiaan yli 40 tuotteella lisäävät Metsän brändinäkyvyyttä, ja auttavat asiakkaita löytämään tarvitsemansa nopeammin myymälöissä ja työmailla.

Kaikilla tuoteryhmillä ja tuotteilla on oma logo – lisäksi niistä on olemassa versio yhdessä Metsä-logon kanssa.