Tule Metsä. Tööle!

Vastutustundlik tööandja

Metsä Group annab tööd 9500 inimesele 30 riigis. Oleme edukad oma tegevust pidevalt arendades. Meie väärtused – uuenemine, koostöö, usaldusväärus ja vastutustundlik äritegevus – on meile väga olulised. Neil põhinevad vastutustundlikud juhtimisviisid loovad aluse kogu meie tegevusele.

Panustame kutsealasesse arengusse, töörahulolusse ja ohutusse. Tööohutus on kindel osa tegevuse igapäevasest juhtimisest. Tööohutuseeskirjade järgimine, vigade ja puuduste märkamine ning ohutegurite kõrvaldamine on meie kõigi ülesanne. Põhitähelepanu on ennetaval tööl, et ohuolukordi suudetaks juba eos vältida.

Metsatööstus on pidevalt arenev tegevusala. Tegevuse arendamise ja investeeringute kaudu avame uksi tulevikuspetsialistidele!

Metsä Wood tööandjana

 • 0,7

  miljardit eurot

  Tulu

 • 1550

   

  Töötaja

 • 8

   

  Tootmisüksus

Metsä Woodi kasevineeri tehas Pärnus – kõrge kvaliteediga Soome puit kohtub nutikate Eesti töötajatega. Selle käigus sünnivad kaasaegsed jätkusuutlikud puidutooted, mida vajatakse mitmes tööstusharus. Tänapäevases ja turvalises täisvõimsusel töötavas tehases töötab kokku ligi 200 spetsialisti.

Ole osaline rahvusvahelises kasvavas puiduäris: tule Metsä. Tööle!

Tule Metsä. Tööle! Tule Pärnusse. Elama!

Metsä Woodi Pärnu kasevineeritehase ehitus algas 2017. aasta aprillis ja tootmistegevus algas ametlikult 27. augustil 2018. Metsä Wood on osa Metsä Grupist, mis on rahvusvahelistel turgudel tegutsev Soome biomajanduse novaator.

Heida pilk vineeritehasele

Vaata videost, kuidas sünnib etappide kaupa väga tugev ja vastupidav kasevineer, mis vastab ka kõige keerukamate kasutuskohtade nõuetele.

Pärnu vineeritehases töötavad nii tootmis- kui administratiivtöötajad. Vajame oma meeskonda näiteks spooni ja vineeri käitlejaid, ladujaid, samuti tõstukijuhte nii lattu kui väljasaatmisosakonda.

Tootmistööliste ülesanded

Vineeritehase tootmistööd hõlmavad vineeri valmistamise protsessi eri etappe: ladumine, lõikamine, lihvimine, pealistamine, pakendamine ja tõstukiga transportimine. Hindame varasemat kogemust tööstuses, aga veelgi enam huvi puidutööstuse vastu ja tahtmist selle sektori arengus kaasa lüüa. Soovime värvata erineva kogemusega, erinevas vanuses, erinevast soost ja rahvusest inimesi. Pakume kõigile oma töötajatele tänapäevast väljaõpet, oleme pühendunud oma töötajate turvalisusele, tervisele ja tööheaolule. Hoolime oma töötajate karjääridest – pakume võimalusi kasvada ja leida uusi väljakutseid Metsä Grupi sees.