Náš prísľub v oblasti udržateľnosti

Záleží nám na životnom prostredí

Tento: jemnosť v súlade s prírodou

 

Musíme dbať na prostredie okolo nás, aby sme mohli existovať v súlade s prírodou. Každý deň zaisťujeme, aby naše výrobné procesy boli zodpovedné a šetrné k našej planéte. Vždy sa snažíme robiť veci lepšie, a preto neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich procesov, aby sme mohli neustále zlepšovať udržateľnosť našej výroby.

Staráme sa o lesy

Je pre nás dôležité, aby naše drevo pochádzalo z udržateľne spravovaných lesov, ktoré rastú viac, než sú využívané, a v ktorých je udržiavaná biodiverzita. So surovinami zaobchádzame šetrne.

  • Každá časť spracovaného stromu je čo najefektívnejšie využitá.
  • Približne 90 % dreva, ktoré Metsä používa, je certifikovaných a vysledovateľných k udržateľným zdrojom.

Udržateľnosť v každej fáze výroby

Udržateľnosť zohľadňujeme pri každom kroku výroby. Preto optimalizujeme využívanie vody a energie, aby boli čo najefektívnejšie.

  • Vodu využívame zodpovedne a myslíme predovšetkým na jej recykláciu. V našich závodoch voda opakovane cirkuluje celým výrobným procesom, a tým pádom je využitá niekoľkokrát.
  • Naším cieľom je využiť všetky vedľajšie produkty výroby. V súčasnosti je až 98 % vedľajších produktov ďalej použitých.
  • Naše procesy stále zlepšujeme. Do roku 2030 plánujeme mať výrobu bez využitia fosílnych palív.

Na obaloch záleží

Dbáme na to, aby aj naše obaly boli udržateľné. Od roku 2019 znižujeme podiel plastov v obaloch, v ktorých sú balené výrobky značky Tento. Naše toaletné papiere sú označené logom „GreenPack“, čo znamená, že fólia produktov obsahuje minimálne 30 % recyklovaného plastu. Do roku 2030 plánujeme mať ponuku našich produktov bez využitia fosílnych palív.

 

Vyrábané blízko vás – lokálne

Všetky produkty vyrábame v rozumnej vzdialenosti od zdrojov surovín a našich odberateľov. Menšia vzdialenosť znamená menšiu potrebu prepravy tovaru, a tým pádom aj zníženie emisií CO2. Lokálna výroba taktiež podporuje miestnu ekonomiku a vytvára nové pracovné miesta. Naším cieľom je udržiavať dopravnú vzdialenosť od našej výroby do 500 km.

Certifikáty a ocenenia

Bezpečnosť, čistota a udržateľnosť našich produktov sú pre nás prvoradé. Sme hrdí na to, že sa môžeme pochváliť viacerými certifikátmi, ktoré vám zjednodušia prijímanie informácií pri nákupnom rozhodovaní pre vás a aj pre životné prostredie.

Symbol pohára a vidličky

Dbáme na to, aby naše produkty boli bezpečné. Produkty so symbolom pohára a vidličky sú vhodné na použitie v styku s potravinami, ako je uvedené vo vyhlásení o zhode každého produktu alebo na obale. Ak je produkt vhodný iba na krátkodobý styk s potravinami, musí byť na etikete uvedené „na utieranie“.

Dermatologicky testované

Ohľaduplne k prírode a ohľaduplne k vám. Označenie „Dermatologicky testované“ informuje, že produkt bol testovaný na rôznych typoch pokožky pod dohľadom dermatológa. Označenie produktov „Dermatologicky testované“ je vydané na základe testov realizovaných externou inštitúciou dosiahnutím neškodnosti z hľadiska možného podráždenia pokožky.

PEFC

Staráme sa o na naše lesy. Požiadavky PEFC na spotrebiteľský reťazec zahŕňajú požiadavky na zdroje dreva, dokumentáciu, internú kontrolu, definíciu podielu certifikácie na produktoch, spôsob zverejnenia a komunikácie so zákazníkmi. Certifikácia lesov zohľadňuje sociálne, ekologické a ekonomické aspekty pri obhospodarovaní lesov a je cenným nástrojom na zvýšenie udržateľnosti.

 

EU Ecolabel

Prinášame tú najvyššiu kvalitu. EU Ecolabel je označenie za ekologickú výnimočnosť, ktoré sa udeľuje produktom spĺňajúcim vysoké kvalitatívne normy počas celého životného cyklu: od pôvodu surovín až po výrobu, distribúciu a prípadnú likvidáciu.

Ecovadis

Produkty značky Tento sú vyrábané spoločnosťou Metsä Tissue, ktorá v roku 2023 už štvrtý rok po sebe získala najvyššie hodnotenie Platinum v hodnotení udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti EcoVadis.

EcoVadis je najväčšia a najdôveryhodnejšia ratingová agentúra na svete pre hodnotenie udržateľnosti pre nadnárodné korporácie, pričom hodnotenie Platinum dosiahne len 1 % z viac ako 90 000 zapojených spoločností.

GreenPack

Myslíme tiež na udržateľnosť našich obalov. Tento toaletné papiere sú označené logom „GreenPack“, čo znamená, že fólia produktov obsahuje minimálne 30 % recyklovaného plastu.

 

Tento je vyrábané spoločností Metsä Group udržateľným spôsobom. Prečítajte si viac o udržateľnosti spoločnosti Metsä Group a Metsä Tissue.

Instagram