Náš slib udržitelnosti

Záleží nám na životním prostředí

Tento: Jemnost v souladu s přírodou

 

Abychom mohli existovat v souladu s přírodou, musíme dbát na prostředí kolem nás. Každý den zajišťujeme, aby naše výrobní procesy byly zodpovědné a šetrné k naší planetě. Vždy se snažíme dělat věci lépe, a proto neustále pracujeme na zdokonalování našich procesů, abychom mohli neustále zlepšovat udržitelnost naší výroby.

O lesy se staráme

Je pro nás zásadní, aby naše dřevo pocházelo z udržitelně spravovaných lesů, které rostou více, než jsou využívány, a v nichž je udržována biodiverzita. Se surovinami zacházíme šetrně.

  • Každá část zpracovaného stromu je co nejefektivněji využita.
  • Téměř 90 % dřeva, které Metsä používá, je certifikováno a lze vysledovat k udržitelným zdrojům.

Udržitelnost v každé fázi výroby

Udržitelnost zohledňujeme při každém kroku naší výroby. Proto také optimalizujeme využívání vody a energie, aby bylo co nejefektivnější.

  • Vodu využíváme zodpovědně a myslíme především na její recyklaci. V našich závodech voda opakovaně cirkuluje napříč celým výrobním procesem a je tedy využitá vícekrát.
  • Naším cílem je využít i veškeré vedlejší produkty z výroby. V současné době se nám to už daří na 98 %.
  • Naše procesy stále zlepšujeme. Do roku 2030 plánujeme z naší výroby zcela vyřadit nutnost využití fosilních paliv.

Na obalech záleží

Dbáme na to, aby také naše obaly byly udržitelné. Od roku 2019 snižujeme podíl plastů v obalech, ve kterých jsou baleny výrobky naší značky. Naše toaletní papíry jsou označeny logem „GreenPack“, což znamená, že fólie produktů obsahuje minimálně 30 % recyklovaného plastu. Do roku 2030 plánujeme mít nabídku produktů zcela bez využití fosilních paliv.

Vyráběné blízko vás

Všechny produkty vyrábíme v rozumné vzdálenosti od zdrojů surovin a od našich odběratelů. Menší vzdálenost znamená menší potřebu přepravy zboží a tím pádem i snížení emisí CO2. Naším cílem je udržovat dopravní vzdálenost od naší výroby pod 500 km.

Certifikáty a ocenění

Bezpečnost, čistota a udržitelnost našich produktů jsou pro nás prvořadé. Jsme hrdí na to, že se můžeme pochlubit několika certifikáty, které vám usnadní přijímání informací při nákupním rozhodování pro vás i pro životní prostředí.

Symbol sklenice a vidličky

Dbáme na to, aby naše produkty byly bezpečné. Produkty se symbolem sklenice a vidličky jsou vhodné pro použití ve styku s potravinami, jak je uvedeno v prohlášení o shodě každého produktu nebo na obalu. Pokud je produkt vhodný pouze pro krátkodobý styk s potravinami, musí být na etiketě uvedeno „k utírání“.

Dermatologicky testováno

Ohleduplně k přírodě a ohleduplně k vám. Označení „Dermatologicky testováno“ informuje, že produkt byl testován na různých typech pokožky pod dohledem dermatologa. Označení produktů „Dermatologicky testováno" je vydáno na základě testů realizovaných externí institucí dosažením neškodnosti z hlediska možného podráždění pokožky.

PEFC

Staráme se o naše lesy. Požadavky PEFC na spotřebitelský řetězec zahrnují požadavky na zdroje dřeva, dokumentaci, interní kontrolu, definici podílu certifikace na produktech, způsob zveřejnění a komunikace se zákazníky. Certifikace lesů zohledňuje sociální, ekologické a ekonomické aspekty při obhospodařování lesů a je cenným nástrojem pro zvýšení udržitelnosti.

 

EU Ecolabel

Přinášíme tu nejvyšší kvalitu. EU Ecolabel je označení za ekologickou výjimečnost, která se uděluje produktům, které splňují vysoké kvalitativní normy během celého svého životního cyklu: od původu surovin až po výrobu, distribuci a případnou likvidaci.

Ecovadis

Produkty značky Tento jsou vyráběny společností Metsä Tissue, která v roce 2023 již čtvrtý rok po sobě získala nejvyšší hodnocení Platinum v hodnocení udržitelnosti a sociální odpovědnosti EcoVadis.

EcoVadis je největší a nejdůvěryhodnější ratingová agentura na světě pro hodnocení udržitelnosti pro nadnárodní korporace, přičemž hodnocení Platinum dosáhne jen 1 % z více než 90 000 zapojených společností.

GreenPack

Myslíme také na udržitelnost našich obalů. Tento toaletní papíry jsou označeny logem „GreenPack“, což znamená, že fólie produktů obsahuje minimálně 30 % recyklovaného plastu.

Tento je vyráběno společností Metsä Group udržitelným způsobem. Přečtěte si více o udržitelnosti společností Metsä Group a Metsä Tissue.

Instagram