Náš slib udržitelnosti

Záleží nám na životním prostředí

Tento: Jemnost v souladu s přírodou

 

Abychom mohli existovat v souladu s přírodou, musíme dbát na prostředí kolem nás. Každý den zajišťujeme, aby naše výrobní procesy byly zodpovědné a šetrné k naší planetě. Vždy se snažíme dělat věci lépe, a proto neustále pracujeme na zdokonalování našich procesů, abychom mohli neustále zlepšovat udržitelnost naší výroby.

O lesy se staráme

Je pro nás zásadní, aby naše dřevo pocházelo z udržitelně spravovaných lesů, které rostou více, než jsou využívány, a v nichž je udržována biodiverzita. Se surovinami zacházíme šetrně.

  • Každá část zpracovaného stromu je co nejefektivněji využita.
  • Téměř 90 % dřeva, které Metsä používá, je certifikováno a lze vysledovat k udržitelným zdrojům.

Udržitelnost v každé fázi výroby

Udržitelnost zohledňujeme při každém kroku naší výroby. Proto také optimalizujeme využívání vody a energie, aby bylo co nejefektivnější.

  • Vodu využíváme zodpovědně a myslíme především na její recyklaci. V našich závodech voda opakovaně cirkuluje napříč celým výrobním procesem a je tedy využitá vícekrát.
  • Naším cílem je využít i veškeré vedlejší produkty z výroby. V současné době se nám to už daří na 98 %.
  • Naše procesy stále zlepšujeme. Do roku 2030 plánujeme z naší výroby zcela vyřadit nutnost využití fosilních paliv.

Na obalech záleží

Dbáme na to, aby také naše obaly byly udržitelné. Od roku 2019 snižujeme podíl plastů v obalech, ve kterých jsou baleny výrobky naší značky. Naše toaletní papíry jsou označeny logem „GreenPack“, což znamená, že fólie produktů obsahuje minimálně 30 % recyklovaného plastu. Do roku 2030 plánujeme mít nabídku produktů zcela bez využití fosilních paliv.

Vyráběné blízko vás

Všechny produkty vyrábíme v rozumné vzdálenosti od zdrojů surovin a od našich odběratelů. Menší vzdálenost znamená menší potřebu přepravy zboží a tím pádem i snížení emisí CO2. Naším cílem je udržovat dopravní vzdálenost od naší výroby pod 500 km.

Certifikace

Bezpečnost, čistota a udržitelnost našich produktů jsou pro nás prvořadé. Jsme hrdí na to, že se můžeme pochlubit několika certifikáty, které vám usnadní přijímání informací při nákupním rozhodování pro vás i pro životní prostředí.

Symbol sklenice a vidličky

Dbáme na to, aby naše produkty byly bezpečné. Produkty se symbolem sklenice a vidličky jsou vhodné pro použití ve styku s potravinami, jak je uvedeno v prohlášení o shodě každého produktu nebo na obalu. Pokud je produkt vhodný pouze pro krátkodobý styk s potravinami, musí být na etiketě uvedeno „k utírání“.

Dermatologicky testováno

Ohleduplně k přírodě a ohleduplně k vám. Označení „Dermatologicky testováno“ informuje, že produkt byl testován na různých typech pokožky pod dohledem dermatologa. Označení produktů „Dermatologicky testováno" je vydáno na základě testů realizovaných externí institucí dosažením neškodnosti z hlediska možného podráždění pokožky.

PEFC

Staráme se o naše lesy. Požadavky PEFC™ na spotřebitelský řetězec zahrnují požadavky na zdroje dřeva, dokumentaci, interní kontrolu, definici podílu certifikace na produktech, způsob zveřejnění a komunikace se zákazníky. Certifikace lesů zohledňuje sociální, ekologické a ekonomické aspekty při obhospodařování lesů a je cenným nástrojem pro zvýšení udržitelnosti.

PEFC/23-31-03

EU Ecolabel

Přinášíme tu nejvyšší kvalitu. EU Ecolabel je označení za ekologickou výjimečnost, která se uděluje produktům, které splňují vysoké kvalitativní normy během celého svého životního cyklu: od původu surovin až po výrobu, distribuci a případnou likvidaci.

Ecovadis

Produkty značky Tento jsou vyráběny společností Metsä Tissue, která v roce 2022 již třetí rok po sobě získala nejvyšší hodnocení Platinum v hodnocení udržitelnosti a sociální odpovědnosti EcoVadis.

EcoVadis je největší a nejdůvěryhodnější ratingová agentura na světě pro hodnocení udržitelnosti pro nadnárodní korporace, přičemž hodnocení Platinum dosáhne jen 1 % z více než 90 000 zapojených společností.

GreenPack

Myslíme také na udržitelnost našich obalů. Tento toaletní papíry jsou označeny logem „GreenPack“, což znamená, že fólie produktů obsahuje minimálně 30 % recyklovaného plastu.

Tento je vyráběno společností Metsä Group udržitelným způsobem. Přečtěte si více o udržitelnosti společností Metsä Group a Metsä Tissue.

Instagram