Spoločnosť Metsä Tissue sa pripája k výskumnej sieti „Modellfabrik Papier in Düren“

Od 1. júla 2023 sa spoločnosť Metsä Tissue, ktorá je súčasťou skupiny Metsä, stane akcionárom spoločnosti „Modellfabrik Papier in Düren“ v Nemecku. Spoločnosť Modellfabrik bola založená v roku 2020 a je spoločnosťou zameranou na výskum a vývoj udržateľných papierenských technológií. Vykonáva základný výskum v oblasti výroby papiera bez emisií. Hlavným cieľom je do roku 2045 dosiahnuť 80 % úspory energie pri výrobe papiera a klimatickú neutralitu – teda výrobu papiera bez CO2. Týmto spôsobom chceme aktívne prispieť k splneniu Parížskej dohody o zmene klímy a chrániť Nemecko ako priemyselnú lokalitu. Spoločnosť Metsä Tissue je ako oficiálny akcionár súčasťou interdisciplinárnej výskumnej siete zahŕňajúcej priemyselné podniky aj akademickú obec v Nemecku – a dopĺňa tie vo Fínsku, kde sídli spoločnosť Metsä Tissue.
  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

 

Metsä Tissue | Tlačová správa | 12. 06. 2023 13.00 hod. SEČ

„Udržateľnosť je základným strategickým pilierom v spoločnosti Metsä Tissue a skupine Metsä. Naša účasť v spoločnosti „Modellfabrik Papier in Düren“ je aktívnym príspevkom k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti a udržateľnejšej budúcnosti. Ako medzinárodný výrobca výrobkov z papiera tissue a papiera odolného voči mastnote môžeme prispieť svojimi odbornými znalosťami a spolupracovať so sieťou mimoriadne skúsených odborníkov z výskumu i priemyslu pri výskume budúcej výroby papiera s nízkou spotrebou energie, ktorá šetrí zdroje,“ uviedol Alexander Deutschle, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti Metsä Tissue.

 

Spoločnosť Metsä Tissue zohráva aktívnu úlohu vo výskumnej sieti. Od svojho založenia v roku 2020 pracuje spoločnosť „Modellfabrik“ na štyroch výskumných projektoch financovaných z vlastných zdrojov.

 

„Ako akcionár spoločnosti „Modellfabrik Papier v Düren“ máme nielen možnosť aktívne formovať výzvy klimaticky neutrálnej výroby papiera prostredníctvom moderného výskumu. Posilňujeme aj oblasť Düren, ktorá je stále najväčšou lokalitou v Nemecku zameranou na výrobu papiera. Prostredníctvom výskumnej siete zaisťujeme z dlhodobého hľadiska konkurencieschopnosť Nemecka ako priemyselnej lokality, ako aj miestne pracovné pozície,“ uviedol Michael Barth, viceprezident pre činnosti divízie zameranej na výrobu papiera odolného voči mastnote spoločnosti Metsä Tissue.

 

„Pre spoločnosť Metsä Tissue je dôležitým krokom, že sa stala súčasťou tejto výskumnej siete. To naznačuje, že ako spoločnosť berieme klimatické zmeny veľmi vážne a že ako výrobca papiera sme si vedomí našej zodpovednosti. Je dôležité, aby sme aktívne riešili výzvy klimaticky neutrálnej výroby papiera,“ uviedol Pascal Stephan, viceprezident pre výrobu v závode Kreuzau spoločnosti Metsä Tissue.

 

Do roku 2025 sa v meste Düren postaví nová moderná budova spoločnosti Modellfabrik Papier, ktorá bude spĺňať výskumné poslanie, ako aj najnovšie ekologické normy. V budúcnosti sa tu budú vyvíjať nielen inovatívne riešenia pre výrobu papiera, ale aj pre iné priemyselné odvetvia s podobnými výzvami.

 

Viac informácií vám poskytne:

Dr. Alexander Deutschle, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti Metsä Tissue, Tel. +49 1755720199, alexander.deutschle@metsagroup.com

Michael Barth, viceprezident pre činnosti divízie zameranej na výrobu papiera odolného voči mastnote spoločnosti Metsä Tissue Tel +49 1752911139, michael.barth@metsagroup.com


Metsä Tissue
https://www.metsagroup.com/sk/metsatissue/

Spoločnosť Metsä Tissue vytvára čistejší každodenný život. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov papiera tissue v Európe pre domácnosti a profesionálov a jedným z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni.

Medzi naše značky patria Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 450 ľudí. V roku 2022 dosiahol náš objem predaja celkovú hodnotu 1,2 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.

Sledujte Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram Facebook