Lambi začala vo Švédsku využívať obnoviteľné palivá v doprave

Lambi, značka Metsä Tissue, začala od začiatku roka používať nákladné auto poháňané obnoviteľným palivom na jednej zo svojich prepravných trás vo Švédsku. To umožňuje zníženie emisií skleníkových plynov o 90 % na každý náklad nákladného vozidla prepravovaného s obnoviteľnými palivami.
  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue


Pre spoločnosť Metsä Tissue a jej spotrebiteľskú značku Lambi je pre trvalú udržateľnosť nevyhnutné neustále zlepšovanie v celom hodnotovom reťazci. Cieľom je prispievať k blahu ľudí a snažiť sa minimalizovať vplyvy prevádzky a produktov na životné prostredie počas ich životného cyklu – od získavania surovín až po výrobu a dodávku zákazníkom. Metsä Tissue využíva čerstvé drevené vlákna ako hlavnú surovinu v tissue papieri Lambi, aby sa umožnila efektívna výroba tissue papiera. Okrem toho hrá doprava dôležitú úlohu v udržateľnom hodnotovom reťazci, a preto má v Metsä Tissue znižovanie emisií CO 2 počas prepravy vysokú prioritu.

Nákladné vozidlo na biopalivo značky Lambi jazdí na obnoviteľnú naftu (HVO), ktorá v porovnaní s fosílnou naftou znižuje emisie skleníkových plynov až o 90 %. Nový nákladný automobil Lambi poháňaný biopalivom umožňuje dosiahnuť ročné zníženie emisií CO 2 o 120 ton. To sa rovná osobnému autu, ktoré najazdí 700 000 km alebo takmer 18 kôl okolo zemegule.

"Pre Lambi znamená starostlivosť o životné prostredie okrem mnohých iných vecí aj dodávanie výrobkov s ohľadom na životné prostredie.  Táto trasa je naším prvým krokom vo Švédsku a podnikáme kroky k zvýšeniu počtu trás, keď bude k dispozícii vhodná prepravná kapacita,“ hovorí Katariina Kukkonen, marketingová riaditeľka, Nordics.

„Je dôležité ponúkať trvalo udržateľný výber produktov z tissue papiera a zviditeľniť opatrenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Týmto spôsobom môžeme pomôcť spotrebiteľom prispieť k udržateľnejšej budúcnosti tým, že naplnia svoje nákupné košíky udržateľne vyrobenými miestnymi produktmi. Výrobky Lambi sú toho dobrým príkladom,“ pokračuje Kukkonen.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Katariina Kukkonen, marketingová riaditeľka, Nordics, +358 40 84 884 74, alebo Joanna Linnermo-Kumpuoja, manažérka komunikácie, +358 40 5555868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue
https://www.metsagroup.com/sk/metsatissue/

Spoločnosť Metsä Tissue vytvára čistejší každodenný život. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov papiera tissue v Európe pre domácnosti a profesionálov a jedným z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni.

Medzi naše značky patria Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 450 ľudí. V roku 2022 dosiahol náš objem predaja celkovú hodnotu 1,2 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.

Sledujte Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram Facebook