Spoločnosť Metsä Tissue získala už druhý rok po sebe platinové ocenenie EcoVadis za výkonnosť v oblasti udržateľnosti

Už druhý rok po sebe spoločnosť Metsä Tissue získala najvyššie platinové ocenenie EcoVadis v hodnotení udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov. Spoločnosť Metsä Tissue patrí tiež medzi 1 % najlepších spoločností v kategórii výrobcov papiera a kartónov. Rovnako ako v minulosti spoločnosť získala 90 zo 100 bodov za svoj environmentálny výkon a Metsä Tissue zlepšila svoj výkon v sektore etiky a udržateľného obstarávania, kde naše prevádzkové a vykazovacie procesy spĺňajú prísne požiadavky.
  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

„Platinové ocenenie EcoVadis je uznaním našej mimoriadne zodpovednej práce, ktorú hodnotil nezávislý orgán. Ocenenie nám pomáha navrhnúť a sledovať progres nášho úsilia v oblasti udržateľného rozvoja v porovnaní s našimi konkurentmi a poskytuje nám smer pre náš rozvoj do budúcnosti. Chcel by som vrelo poďakovať našim interným aj externým partnerom, ktorí prispeli k dosiahnutiu tohto mimoriadneho hodnotenia,“ uviedol na záver Esa Kaikkonen, generálny riaditeľ spoločnosti Metsä Tissue.

Cieľom spoločnosti Metsä Tissue je podporovať bio a obehovú ekonomiku efektívnou premenou severského dreva na prvotriedne výrobky z tissue papiera a papiera odolného voči mastnote. Medzi naše veľmi dobre známe značky patria Lambi, Serla, Tento, Mola, Katrin a SAGA.

Hodnotenie EcoVadis, ktoré medzinárodne posudzuje spoločenskú zodpovednosť podnikov, vytvorilo platformu, ktorá umožňuje spoločnostiam hodnotiť výkon ich dodávateľov v oblasti environmentálnej a sociálnej zodpovednosti na celom svete. Hodnotia sa štyri kritériá: životné prostredie, ľudské práva a pracovné podmienky, etika podnikania a udržateľné obstarávanie.

Ďalšie informácie: Johanna Kesti, SVP, značky a komunikácia, tel. +358 40 417 5660, a Joanna Linnermo-Kumpuoja, manažérka tlačového oddelenia, tel.+358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue

www.metsatissue.com

So spoločnosťou Metsä Tissue je každodenný život čistejší. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov tissue papiera v Európe na použitie v domácnosti a profesionálne použitie a jeden z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni. 
 
Našimi značkami sú značky Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 500 ľudí. V roku 2020 dosiahol objem predaja celkovú hodnotu 1 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.

Sledujte Metsä Tissue: Twitter LinkedIn