WWF zaraďuje Metsä Tissue medzi najtransparentnejšie spoločnosti

WWF dnes zverejnil výsledky druhého hodnotenia globálnej ekologickej stopy výrobcov papiera (Environmentálny index papierenských spoločností).
  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Výrobcovia tissue papiera, ktorí sa hodnotenia zúčastnili, umožnili WWF zhodnotiť svoju globálnu výrobu na základe kľúčových environmentálnych kritérií – napríklad získavanie vlákien z lesov s udržateľným lesným hospodárením, čistota produkcie a informovanie verejnosti.

WWF zaradil spoločnosť Metsä Tissue – súčasť skupiny Metsä Group – na najvyššiu priečku v kategórii Informovanie verejnosti o spoločenskej zodpovednosti a v kategórii Environmentálny manažérsky systém. Spoločnosť Metsä Tissue dosiahla znamenitý výsledok 86% maximálneho možného skóre v tejto kategórii. Druhý najúspešnejší výrobca tissue papiera získal 78%.

Tri najlepšie spoločnosti v kategórii tissue podľa celkového poradia sú – SCA Tissue, Metsä Tissue a Sofidel, pričom rozdiel ich celkového skóre bol menší ako jedno percento.  

„Toto vynikajúce hodnotenie je odmenou a veľkou motiváciou pre jednotlivé komunity v Metsä Tissue s ohľadom na skutočnosť, že zlepšeniu našej transparentnosti a environmentálneho výkonu sme venovali veľa pozornosti a práce,“ hovorí Mika Joukio, CEO spoločnosti Metsä Tissue.

Ako príklad strategického a operatívneho prístupu Metsä Tissue k udržateľnému rozvoju, Joukio spomína rozsiahle školenie udržateľnosti, ktoré minulý rok absolvovalo približne 100 zamestnancov.

„Ďalším príkladom hodným zmienky je dlhodobý cieľ spoločnosti zmierniť klimatické zmeny prostredníctvom systematického zlepšovania energetickej efektívnosti. Našim cieľom je dosiahnuť do konca roka zlepšenie o 20% v porovnaní s úrovňou spotreby v roku 2007,“ dodáva Joukio.

„WWF vyjadruje uznanie za transparentnosť zúčastnených výrobcov. Skutočnosť, že spoločnosť Metsä Tissue umožnila zhodnotiť svoj environmentálny výkon, dokazuje jej seriózny prístup k životnému prostrediu a sociálnej zodpovednosti,“ povedala Emmanuelle Neyroumande, manažérka medzinárodnej skupiny WWF pre papier a celulózu.

Ďalšie informácie:

Mika Joukio, CEO, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 54959, e-mail: mika.joukio@metsagroup.com
Marja-Leena Dahlskog, Manažérka komunikácie, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 55149, e-mail: marja-leena.dahlskog@metsagroup.com

Spoločnosť Metsä Group je zodpovednou drevospracujúcou skupinou, ktorej produkty tvoria súčasť každodenného života ľudí a propagujú udržateľný rozvoj. Spoločnosť Metsä Group vyrába vysokokvalitné produkty hlavne z obnoviteľného severského dreva. Skupinu tvoria obchodné oblasti: výroba produktov papierovej hygieny a papiera na pečenie, výroba kartónov, celulózy, výrobky z dreva, ako aj zásobovanie drevom. Celkový objem predaja skupiny Metsä Group bol v roku 2011 5,3 miliardy EUR a skupina zamestnáva približne 12 500 ľudí. Skupina pôsobí v 30 krajinách.

Vďaka výrobkom papierovej hygieny a papieru na pečenie najvyššej kvality od spoločnosti Metsä Tissue je každodenný život spotrebiteľov, zákazníkov a koncových používateľov pohodlnejší. Spoločnosť Metsä Tissue je popredným dodávateľom výrobkov z papiera pre domácnosti a priemyselných zákazníkov v Európe a zároveň je popredným svetovým dodávateľom papiera na pečenie a varenie. Našimi hlavnými značkami sú značky Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v šiestich krajinách zamestnávame takmer 3 300 ľudí. Náš obrat bol v roku 2011 970 miliónov EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou spoločnosti Metsä Group. www.metsatissue.com