WWF ogłasza Metsä Tissue najlepszą firmą pod względem przejrzystości

WWF opublikowała dziś wyniki drugiej edycji WWF Environmental Paper Company Index, ratingu producentów wyrobów papierniczych pod kątem globalnego ekologicznego odcisku stopy.
  • Komunikaty prasowe
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Uczestniczące w nim firmy produkujące papierowe artykuły pozwoliły WWF dokonać analizy globalnej produkcji wyrobów papierniczych pod kątem kluczowych kryteriów środowiskowych, takich jak zaopatrywanie się w włókno z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, czysta produkcja oraz składanie raportów opinii publicznej.

WWF ogłosiła Metsä Tissue, część Grupy Metsä, najlepszym przedsiębiorstwem w kategorii składania raportów na temat Odpowiedzialności Korporacyjnej oraz Przyjaznych dla Środowiska Systemów Zarządzania.  Metsä Tissue osiągnęła imponujący wynik 86% maksymalnej punktacji w tej kategorii. Drugi najlepszy wytwórca papierowych artykułów higienicznych osiągnął wynik 78%.

Trzy najlepsze wyniki całościowe w kategorii papierowych artykułów higienicznych, wszystkie z różnicami w punktacji poniżej jednego procenta między sobą, osiągnęły SCA Tissue, Metsä Tissue oraz Sofidel, w tej dokładnie kolejności. 

“Ta znakomita pozycja jest niezwykle dla nas cenna i bardzo motywująca dla całej społeczności Metsä Tissue, ponieważ włożyliśmy mnóstwo pracy w rozwój naszej przejrzystości i efektywności w zakresie działań przyjaznych dla środowiska naturalnego,” mówi Mika Joukio, Dyrektor Generalny Metsä Tissue.

Jako przykład strategicznego i operacyjnego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój, Joukio podaje obszerne szkolenie na temat zrównoważonego rozwoju, które w zeszłym roku ukończyło około 100 pracowników. „Innym wartym wymienienia przykładem jest długofalowy cel minimalizacji zmian klimatycznych poprzez systematyczne podnoszenie wydajności energetycznej. Naszym celem do końca roku jest osiągnięcie 20% poprawy w stosunku do poziomu wydajności z roku 2007,” dodaje Joukio.  

“WWF z aplauzem przyjmuje przejrzystość uczestniczących w rankingu producentów. Zezwalając na ocenę swoich osiągnięć w kwestiach środowiskowych, Metsä Tissue pokazuje, że traktuje kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej serio,” twierdzi Emmanuelle Neyroumande, Dyrektor WWW do spraw globalnej produkcji z udziałem masy celulozowej i papieru.

Więcej informacji można uzyskać od:

Mika Joukio, CEO, Metsä Tissue, tel. +358(0)1046 54959, Email: mika.joukio@metsagroup.com
Marja-Leena Dahlskog, Communications Manager, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 55149, Email: marja-leena.dahlskog@metsagroup.com

Grupa Metsä jest odpowiedzialną grupą przemysłu leśnego. Nasze produkty są częścią codziennego życia ludzi i promują zrównoważony dobrobyt. Grupa Metsä zajmuje się produkcją wysokiej jakości wyrobów z odnawialnego drewna skandynawskiego. Obszary działalności Grupy to  papierowe artykuły higieniczne oraz papier do gotowania, wyroby z kartonu i papieru, masy celulozowej i drewna, a także dostawy drewna. Sprzedaż Grupy Metsä osiągnęła w 2011 roku wartość 5,3 miliarda euro, firma zatrudnia około 12,500 osób. Grupa działa w około 30 krajach. www.metsagroup.com

Swoimi wysokiej jakości papierowymi artykułami higienicznymi oraz papierem do gotowania, każdego dnia Metsä Tissue czyni życie konsumentów, klientów i użytkowników końcowych wygodniejszym. Metsä Tissue jest wiodącym dostawcą papierowych artykułów higienicznych do gospodarstw domowych i konsumentów przemysłowych w Europie. Jesteśmy także wiodącym w świecie dostawcą papieru do gotowania i pieczenia. Nasze główne marki to Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin i SAGA. Posiadamy zakłady produkcyjne w sześciu krajach i zatrudniamy w sumie około 3,300 osób. Nasze obroty w roku 2011 wyniosły 970 milionów euro. Metsä Tissue jest częścią Grupy Metsä. www.metsatissue.com.