Geen afval – slimmer en duurzamer bouwen met houtproducten

Aangezien de bouwsector wereldwijd ongeveer een derde van de toch al beperkte hulpbronnen (1), wordt de verschuiving naar meer gesloten materiaalkringlopen steeds noodzakelijker. Metsä Wood verhoogt de bekendheid van bouwen met hout – het maakt de belangrijke verandering naar duurzaam bouwen mogelijk.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Binnen de bouwmaterialensector is alleen al voor de productie van staal en aluminium ongeveer 51% en voor de productie van beton 17% nodig van de energie benodigd voor de productie van alle bouwmaterialen wereldwijd2

"We hebben zonder verder uitstel een verschuiving nodig van niet-duurzame consumptiepatronen. In de bouw meer gebruikmaken van duurzaam hout is een noodzakelijke stap in de goede richting. Niet-hernieuwbare grondstoffen zoals staal en cement kunnen als bijkomend voordeel worden bespaard of worden gebruikt voor meer toegevoegde waarde", aldus architect Kristoffer Tejlgaard van Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Bouwen met hout betekent slim omgaan met materiaal

Hout is enorm sterk maar tegelijkertijd zo licht dat gebouwen sneller kunnen worden gebouwd met minder zware funderingen en een slimmere inzet van andere bouwmaterialen. Door andere constructiematerialen ook door hout te vervangen kan de materiaalefficiëntie van een gebouw aanzienlijk worden verbeterd. Uit recente studies blijkt dat houtskeletbouw, ten opzichte van de traditionele bouwmaterialen, het meest materiaalefficiënte alternatief is, gevolgd door een licht stalen frame3

"Bij een lichte draagconstructie worden in de hele productie- en constructieketen bijkomstige voordelen bereikt: de emissies die ontstaan bij de productie en het transport zijn kleiner en er is minder energie nodig om de onderdelen op de bouwplaats naar de juiste plek te hijsen. Lichtheid maakt ook een hoge mate van prefabricage mogelijk, omdat de bouwelementen en -modules of zelfs hele gebouwen elders kunnen worden gemaakt en compleet naar de uiteindelijke locatie kunnen worden vervoerd. Zo worden tijd, geld en het milieu bespaard", aldus CEO Ruben Dahl Hansen van Arca Nova Bolig AS.

Enkele feiten

  • P Om het  huidige consumptiepatroon voort te zetten hebben we 1,6 keer de aarde nodig om die behoeften in te kunnen vullen. 
  • De bouwsector verbruikt ongeveer 1/3 van alle beschikbare grondstoffen van onze planeet. 
  • Voor de productie van staal en aluminium is ongeveer 51% en voor beton ca. 17% van de energie benodigd die wordt gebruikt voor de productie van alle bouwmaterialen wereldwijd. 
  • Na als houtproduct in een gebouw te hebben gediend, kan hout worden gerecycled tot nieuwe houten of hybride producten of gebruikt worden voor de productie van bio-energie.

1 & 2 ECORYS Nederland BV (2014). "Efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouwsector", blz. 9. Beschikbaar op www.ecorys.nl.

3 Takano, A., Hughes, M. and Winter, S. (2014). ”A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: A case study in a Finnish context.” Building and Environment 82 (2014): 526-535.

Meer informatie over hoe houtconstructie kan leiden tot een duurzamere toekomst.

Dit artikel is gepubliceerd als onderdeel van de Kerto LVL Fast, Light, Green-serie. Alle artikelen zijn hier beschikbaar: www.metsawood.com/articles

Afbeeldingen: https://databank.metsagroup.com/l/R-vrGsrGrtmW

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Bas Meeuwissen, Sales Manager, Metsä Wood
tel: +31 555 3866 10, bas.meeuwissen@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.nl

Metsä Wood is een van de toonaangevende Europese producenten van samengestelde houtproducten. We verzorgen de levering aan drie marktsegmenten: bouw, industrie en distributie. Onze primaire producten zijn Kerto® LVL, Finnjoist I-liggers, multiplex en andere houtproducten. We verkopen ook Scandinavisch hout geproduceerd door Metsä Fibre.

In 2018 bedroeg de omzet van Metsä Wood 0,4 miljard euro en er zijn ongeveer 1500 mensen werkzaam. Metsä Wood is onderdeel van de Metsä Group.

Volg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest