Ingen affald – klogere og mere bæredygtigt byggeri med træprodukter

På globalt plan tegner byggebranchen sig fortsat for omkring en tredjedel af forbruget af de allerede begrænsede ressourcer på vores planet (1). At bygge med træ muliggør den helt afgørende og vigtige omstilling til bæredygtigt byggeri.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Inden for byggematerialesektoren kræver produktionen af stål og aluminium alene omkring 51 % og betonproduktion 17 % af den energi, der skal bruges for at producere alle byggematerialer globalt set2.

“Der er brug for en omstilling fra ikke-bæredygtige forbrugsmønstre med det samme. Øget brug af bæredygtigt fremstillet træ er et yderst tiltrængt skridt i den rigtige retning. Som en ekstra gevinst kan ikke-bæredygtige råmaterialer som stål og cement gemmes og bruges til mere værdiskabende formål”, fortæller arkitekt Kristoffer Tejlgaard fra Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Byggeri med træ er intelligent brug af materialer

Træ har meget stor styrke og er så let, at bygningerne kan konstrueres med mindre solide fundamenter, hvilket igen betyder mindre piloteringsarbejde, færre byggematerialer og kortere byggetid. Ved at erstatte andre rammematerialer med træ kan man forbedre materialeeffektiviteten i en bygning betydeligt. Undersøgelser har for nylig vist, at bygninger med tømmerkonstruktioner er det mest materialeeffektive alternativ efterfulgt af tynde stålkonstruktioner3

“Når rammen er let, opnår man ekstra fordele i hele produktions- og konstruktionskæden: udledningerne i forbindelse med fremstilling og transport reduceres, og der skal bruges mindre energi til at løfte komponenterne på byggepladsen. Træets lethed giver også mulighed for en høj grad af præfabrikation, da byggeelementerne og modulerne eller sågar hele bygninger kan fremstilles på en fabrik og derefter transporteres til deres endelige placering. Man sparer tid og penge og skåner samtidig miljøet”, fastslår CEO Ruben Dahl Hansen fra Arca Nova Bolig AS.

Hurtige facts

  • Hvis vi fastholder de nuværende forbrugsmønstre, vil vores belastning af miljøet kræve 1,6 planet.
  • Byggeribranchen forbruger omkring 1/3 af jordens ressourcer.
  • Stål- og aluminiumproduktionen bruger omkring 51 % og beton omkring 17 % af den energi, der anvendes for at producere alle byggematerialer globalt set. 
  • Efter at have været brugt som træprodukt i en bygning kan træ genbruges i nye træ- eller hybridprodukter eller til produktion af bioenergi.

1 & 2 ECORYS Nederland BV (2014). ”Resource efficiency in the building sector”, s. 9. Findes på www.ecorys.nl.

3 Takano, A., Hughes, M. and Winter, S. (2014). ”A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: A case study in a Finnish context.” Building and Environment 82 (2014): 526-535.

Læs mere om, hvordan trækonstruktioner kan føre til en mere bæredygtig fremtid.

Denne artikel er udgivet som en del af serien Kerto LVL Fast, Light, Green. Alle artiklerne findes her: www.metsawood.com/articles

Images: https://databank.metsagroup.com/l/R-vrGsrGrtmW

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood,
tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.dk

Metsä Wood er en af Europas førende producenter af industrifremstillede træprodukter. Det er vores mål at betjene tre segmenter: byggebranchen, industrien og distributionskunder. Vores primære produkter er Kerto® LVL, krydsfiner og andre træprodukter. Vi sælger også nordisk tømmer, der produceres af Metsä Fibre.

I 2018 havde Metsä Wood en omsætning på EUR 0,4 milliarder, og vi har ca. 1.500 medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest