Vähem CO2-heidet igal sammul

Loodusega koos eksisteerimiseks peame olema keskkonna vastu õrnad. Igal sammul teel metsast sinu koju.

Töötame iga päev selle nimel, et suurendada oma tootmisprotsesside vastutustundlikkust ja hoida oma suhet loodusega tasakaalus. Püüame asju alati paremini teha. Seepärast arendame oma protsesse pidevalt, et neid vastutustundlikumaks muuta.

Jätkusuutlikult majandatud metsadest

Hoolitseme selle eest, et meie kasutatav puit pärineb vastutustundlikult majandatud mitmekesistest metsadest, mis kasvavad kiiremini, kui neid kasutatakse. Me kasutame oma toormaterjale arukalt.

 • Iga puu osa kasutatakse ära võimalikult otstarbekalt
 • Meie kasutatud puidu päritolu on täielikult jälgitav vastutustundliku allikani ja pea 90% sellest on sertifitseeritud
 • Meie tooted on valmistatud 100% värskest kiust, mis pärineb peamiselt Soome metsadest

Hoolitseme metsade bioloogilise mitmekesisuse eest

Soome metsades on palju erinevaid elupaiku, kus leidub kümneid tuhandeid liike. Seepärast on Lambi jaoks väga oluline, et metsades, kust meie toormaterjalid pärinevad, hoitaks ​bioloogilist mitmekesisust, ehk et seal:

 • Suurendatakse metsa jäetava kõdupuidu hulka
 • Luuakse kõrgeid bioloogilise mitmekesisuse kände
 • Kaitstakse metsatööde ajal veeteid
 • Hoolitsetakse alati metsa taastumise eest.

Loe bioloogilise mitmekesisuse kohta lähemalt.

Vähem CO2-heidet tootmise igal etapil

Me hoolitseme oma tootmise vastutustundlikkuse eest metsast lõpptooteni välja ning kasutame vett ja energiat võimalikult tõhusalt.

Muud viisid, kuidas me CO2-heidet vähendame:

 • ​Kasutame tootmises sama ringlussevõetud vett üha uuesti ja uuesti
 • Meie uus pehme paberi masin kasutab vähem energiat ning toodab pehmemat ja tugevamat paberit
 • Transpordis biogaasi kasutamine tekitab diiselmootoriga võrreldes 90% vähem kasvuhoonegaase
 • Meie 2030. aasta eesmärk on kasutada kõiki tootmise kõrvalasaadusi. Praegu kasutame neist ära juba 98%
 • Oleme pühendunud enda tegevuse arendamisele. Aastaks 2030 on meil plaanis muuta tootmine täielikult fossiilkütuste vabaks.


Loe meie fossiilse tooraineta tehaste eesmärgi kohta lähemalt.

 

Valmistatud Mänttäs, Soomes

Kõik meie tooted valmivad alati tooraine ja tarbijate läheduses. Nii väldime ebavajalikku transporti ja sellest tulenevat süsinikdioksiidi heidet. Meie eesmärk on hoida transpordivahemaa tehastest mitte rohkem kui 500 kilomeetri raadiuses.

 

Pakend loeb

Oleme pühendunud oma pakendi looduse vastu õrnemaks muutmisele. Kasutame GreenPacki pakendit, mis on toodetud vähemalt 50% ulatuses ümbertöödeldud plastist – nii vähendame toorplasti kasutamist märkimisväärselt. GreenPack aitab meie Soome tootmises aastas kokku hoida ligi 74 000 kg uut plasti. ​

Sertifikaadid

Kui kasutad meie tooteid, võid nende ohutuses, puhtuses ja jätkusuutlikkuses kindel olla. Näitame uhkusega sertifikaate, mis aitavad meie tarbijatel teha iga päev teadlikke valikuid nii enda kui ka keskkonna jaoks.

Kahvli ja pokaali märk

Meie toodetega on köögis toimetamine ja söögitegemine lihtsam, mugavam ning hügieenilisem. Kahvli ja pokaali märgiga toode sobib toiduga kokkupuutumiseks iga toote vastavusdeklaratsioonis või pakendis täpsustatud määral. Kui toode sobib ainult lühiajaliseks toiduga kokkupuuteks, peab sildi all olema kirjas „For wiping“.

GreenPack

Kooskõlas meie jätkusuutliku pehmuse lubadusega, kannavad meie pakendid GreenPacki logo. See tähendab, et pakend on 50% ulatuses ümbertöödeldud plastist.

Avainlippu

Avainlippu näitab, et toode on tehtud Soomes.

Põhjamaade luigemärgis

Õrn sinu ja looduse vastu. Põhjamaade luigemärgis on ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitaja. See hindab toodete keskkonnamõju läbi nende elutsükli. Märgis näitab, et toote valmistamisprotsessis on järgitud rangeid keskkonnanõudeid.

PEFC

Me hoolitseme oma metsade eest. PEFC™ järelevalveahela nõuded seavad kriteeriumid puidu päritolule, dokumentatsioonile, sisekontrollile, sertifitseeritud tooraine osakaalu määratlusele ja selle kommunikatsioonile klientidele. Metsade sertifitseerimine võtab arvesse nii metsamajandamise sotsiaalseid, ökoloogilisi kui ka majanduslikke aspekte ning on kestlikkuse edendamisel oluline tööriist.

Lambi on valmistatud Metsä Group poolt jätkusuutlikult. Loe enam Metsä Group’i ja Metsä Tissue jätkusuutlikkusest.

Instagram