Meie jätkusuutlikkuse lubadus

Keskkonna vastu õrn

Lambi: vastutustundlikult valmistatud

Loodusega koos eksisteerimiseks peame olema keskkonna vastu õrnad.

 

Töötame iga päev selle nimel, et meie tootmisprotsessid oleksid vastutustundlikud ja panustame planeediga tasakaalustatud suhte hoidmisse. Lisaks püüame asju alati paremini teha. Seepärast arendame oma protsesse pidevalt, et tootmist jätkusuutlikumaks muuta.

Hoolitseme metsade eest

Tagame, et meie kasutatav puit pärineb jätkusuutlikult majandatud metsadest, mis kasvavad kiiremini, kui neid kasutatakse, ja kus hoitakse nende bioloogilist mitmekesisust. Me kasutame toormaterjale arukalt. 

  • Puu iga osa kasutatakse ära nii tõhusalt kui võimalik.
  • Peaaegu 90 % Metsä poolt kasutatud puidust on sertifitseeritud ja tema päritolu on täielikult jälgitav

Jätkusuutlikkus tootmise igal etapil

Veendume, et tootmise igal etapil on arvestatud jätkusuutlikkusega. Me optimeerime vee- ja energiakasutuse tõhusust. 

  • Vee puhul kasutame värske vee asemel ringlussevõetud vett: vesi ringleb tootmises mitu korda.
  • Meie eesmärk on kasutada kõiki tootmise kõrvalsaadusi. Praegu kasutame neist ära juba 98%.
  • Oleme pühendunud enda tegevuse arendamisele ja aastaks 2030 on meil plaanis muuta tootmine fossiilkütuste vabaks.

Pakend loeb

Oleme pühendunud arendama meie toodete jätkusuutlikkust. GreenPack pakendiga, mis on toodetud vähemalt 50 % ulatuses ümbertöödeldud plastist, vähendame fossiilse plastiku kasutamist märgatavalt.

Meie tooted valmivad sinu läheduses

Kõik meie tooted valmivad tooraine ja tarbijate läheduses. See on oluline, sest vähendab transpordivajadust ning seeläbi ka CO2-heidet. Kohalik tootmine toetab ka kohalikku majandust ja töökohti. Meie eesmärk on hoida transpordivahemaa tehastest kuni 500 km raadiuses.

Pehmem elu meile ja tulevastele põlvkondadele

Kõik väärivad elus pehmust. Hoolime oma lähedastest ja keskkonnast, mistõttu keskendume kõige pehmema paberi tootmisele – jätkusuutlikult ka tulevaste põlvkondade jaoks. Lambi tähendab ​loomulikku pehmust Põhjala loodusest.

Sertifikaadid

Kui kasutad meie tooteid, võid nende ohutuses, puhtuses ja jätkusuutlikkuses kindel olla. Näitame uhkusega sertifikaate, mis aitavad meie tarbijatel teha iga päev teadlikke valikuid nii enda kui ka keskkonna jaoks.

Kahvli ja pokaali märk

Meie toodetega on köögis toimetamine ja söögitegemine lihtsam, mugavam ning hügieenilisem. Kahvli ja pokaali märgiga toode sobib toiduga kokkupuutumiseks iga toote vastavusdeklaratsioonis või pakendis täpsustatud määral. Kui toode sobib ainult lühiajaliseks toiduga kokkupuuteks, peab sildi all olema kirjas „For wiping“.

GreenPack

Kooskõlas meie jätkusuutliku pehmuse lubadusega, kannavad meie pakendid GreenPacki logo. See tähendab, et pakend on 50% ulatuses ümbertöödeldud plastist.

Avainlippu

Avainlippu näitab, et toode on tehtud Soomes.

Põhjamaade luigemärgis

Õrn sinu ja looduse vastu. Põhjamaade luigemärgis on ettevõtte keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitaja. See hindab toodete keskkonnamõju läbi nende elutsükli. Märgis näitab, et toote valmistamisprotsessis on järgitud rangeid keskkonnanõudeid.

PEFC

Me hoolitseme oma metsade eest. PEFC™ järelevalveahela nõuded seavad kriteeriumid puidu päritolule, dokumentatsioonile, sisekontrollile, sertifitseeritud tooraine osakaalu määratlusele ja selle kommunikatsioonile klientidele. Metsade sertifitseerimine võtab arvesse nii metsamajandamise sotsiaalseid, ökoloogilisi kui ka majanduslikke aspekte ning on kestlikkuse edendamisel oluline tööriist.

Lambi on valmistatud Metsä Group poolt jätkusuutlikult. Loe enam Metsä Group’i ja Metsä Tissue jätkusuutlikkusest.