Serla tar dig till nya höjder i Åre!

En avslappnande semester
mitt i naturen? Ja tack!

Vi vet att inget slår naturen när det handlar om att koppla av och dra ned på tempot. Därför vill vi ge dig chansen att njuta av härliga stunder som kommer att göra underverk för dig. Genom att köpa Serla-produkter och ladda upp ditt kvitto kan du vara med i utlottningen av en fantastisk semester värd 10'000 kronor på Copperhill Mountain Lodge i Åre!

Serlas produkter är snälla mot naturen, plånboken och dig själv. Läs mer nedan och delta i utlottningen!

Visste du detta om Serla Smart?

PRODUCERAT I SVERIGE
Varför köpa papper långt bortifrån när det finns alldeles nära. Serla Smart är ett inhemskt val som tillverkas nära dig här i Sverige, precis som alla andra Serla-produkter. Genom att köpa Serlaprodukter som tillverkats på fabriken i Mariestad stöder du den lokala sysselsättningen och ekonomin. Dessutom minskar du transportutsläppen, när pappret levereras nära ifrån.

PLÅNBOKEN GILLAR
Serla Smart är toalettpappret som har mer på rullen. När du köper Serla Smart som räcker länge, får du tid och pengar över för annat än att shoppa toapapper. Serla Smart är ett toalettpapper där pris och kvalitet går hand i hand. Smart, eller hur? 

Serla bjuder in
till avslappning

Köp Serla-produkter, bifoga en bild av kvittot till
deltagarblanketten och en fantastisk semester värd
otroliga 10 000 kronor i Copperhill Mountain Lodge i
Åre kan bli din. Du kan delta i utlottningen så
många gånger du vill, varje nyköpt Serla-produkt
berättigar dig att delta på nytt. 

Gå med i utlottningen!

Tack för att du deltar i utlottningen! Och lycka till! 

Regler för Lotteriet

Arrangör av Lotteriet

Metsä Tissue AB, Holländaregatan 4, S-54288 Mariestad

Deltagande i Utlottningen och Deltagandeperiod

Du kan delta i utlottningen på https://www.metsagroup.com/sv/serla/sommar genom att fylla i kontaktformuläret och ladda upp ett tydligt foto på kvittot för Serla-produkten. Du kan delta i utlottningen en gång i veckan med ett nytt kvitto.

Personer som är minst 18 år och bor i Sverige kan delta i utlottningen. De anställda hos utlottningsarrangören som genomför kampanjen och utlottningarna får inte delta i utlottningen.

Du kan delta i utlottningen mellan 1 maj 2024 och 31 augusti 2024.

Pris

Ett (1) presentkort på 10'000 SEK till Copperhill Mountain Logde i Åre kommer att dras ut bland de som deltog i dragningen. 

Priset överlämnas eller levereras endast till vinnaren och kan inte bytas mot pengar.

Prisdragning och Villkännagivande av Vinnare

Priser dras en gång under deltagarperioden. Pristagaren kommer att meddelas om vinsten via e-post eller telefon med hjälp av kontaktuppgifterna från vinnaren. Om vinnaren av dragningen inte nås inom två (2) veckor efter dragningen kommer resultatet av dragningen att ogiltigförklaras och en ny dragning kommer att hållas.

Prisinlösaren måste vara minst 18 år gammal.

Behandling av Personuppgifter

Lottningsdeltagarnas personuppgifter behandlas i enlighet med Metsä Tissue AB integritetspolicy. Sekretesspolicyn finns att läsa längst ner på sidan.

Arrangörens Ansvar

Arrangören ansvarar inte för eventuella skador orsakade av mottagande eller användning av priset. Arrangören ansvarar inte för icke fungerande kommunikationsförbindelser eller andra liknande problem orsakade av tredje part.

Lotteriskatt

Arrangören betalar den lagstadgade lotteriskatten på vinsterna.

Övriga villkor

Genom att delta i utlottningen accepterar deltagarna att följa dessa regler. Arrangören av lotteriet förbehåller sig rätten till mindre regeländringar för att säkerställa lotteriets smidighet och genomförbarhet. Tiden för deltagande i lotteriet kan ändras och lotteriet kan endast avbrytas av en motiverad anledning. I så fall kommer dragningen att genomföras bland de som deltagit till dess.

Om arrangören har anledning att misstänka en deltagare för tjänstefel eller olaglig verksamhet, har arrangören rätt att vägra deltagande utan separat meddelande.

Sekretesspolicy - Metsä Tissues kampanjer och tävlingar

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Metsä Tissue behandlar personuppgifter från deltagare i kampanjer och tävlingar. Integritetspolicyn kan ändras då och då. En uppdaterad version av integritetspolicyn finns på vår hemsida.

 

1. Registrator

Metsä Tissue AB (nedan "Metsä Tissue")
Holländaregatan 4, S-54288 Mariestad, Sverige

 

2. Kontakt

Kontakta oss via e-post

privacy@metsagroup.com

 

3. Syfte med personuppgiftsbehandling och rättslig grund för behandling

Registrerade personer är de som deltar i Metsä Tissues kampanjer och/eller tävlingar. Metsä Tissue använder insamlade personuppgifter för att genomföra kampanjer och tävlingar. Metsä Tissue kan också använda personuppgifter för tjänsteutveckling, insamling av feedback och marknadsföring.

Vår rättsliga grund för att samla in och behandla personuppgifter är ditt samtycke och berättigade intresse.

 

4. Personuppgifter som ska behandlas

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Namn (för- och efternamn)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Marknadsföringsmedgivanden eller förbud
 • Identifieringsinformation om deltagande, såsom tidpunkt för deltagande
 • Kontaktförfrågningar via vår hemsida eller andra kanaler
 • All annan ytterligare information du har lämnat i samband med tävlingen (t.ex. berättelse, erfarenhet eller liknande)

Personuppgifter som samlas in i samband med användningen av en onlinetjänst eller webbplats etc., såsom:

 • Användning av tjänsten/webbplatsen och statistik över användningsmönster
 • Enhetsinformation
 • Logginformation
 • IP-adress
 • Platsinformation (landskod)
 • Cookies och annan liknande teknik

 

5. Regelbundna informationskällor

Personuppgifter hämtas huvudsakligen från den registrerade själv i samband med deltagande i kampanjen och/eller tävlingen. Dessutom samlar Metsä Tissue in personuppgifter när den registrerade personen besöker Metsä Tissues webbplatser eller tjänster eller företag som tillhör samma koncern som den.

 

6. Regelbundna överföringar av personuppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Metsä Tissue lämnar inte över personuppgifter till tredje part utan tillstånd. Metsä Tissue kan lämna ut personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter, om det är nödvändigt, till exempel på grund av tillämplig lagstiftning eller en verkställbar officiell begäran.

Metsä Tissue kan använda externa tjänsteleverantörer. Sådana tjänsteleverantörer och deras potentiella underleverantörer agerar som bearbetare av Metsä Tissues personuppgifter, och de behandlar endast personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till Metsä Tissue på dess vägnar och på dess vägnar. Tjänsteleverantörer har inte oberoende tillgång till personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/EES-området, men de kan även behandlas utanför EU/EES-området. Metsä Tissue kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES-området endast om det finns en av de juridiska grunderna som beskrivs nedan:

 • Europeiska kommissionen anser att det mottagande landet tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd för dina personuppgifter;
 • vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter och använt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler om överföring av personuppgifter till tredjeländer; eller
 • du har gett ditt samtycke till överföringen, eller så finns det en annan rättslig grund för överföringen baserat på tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

7. Datasäkerhet

Personuppgifter hanteras varsamt och konfidentiellt. Personuppgifter behandlas endast av sådana personer för vilka behandlingen är nödvändig på grund av deras arbetsuppgifter.

All data skyddas av regelbundet granskade och lämpliga datasäkerhetsåtgärder för att förhindra dataåtkomst, datamodifiering, förstörelse eller annan behandling, inklusive obehörig delning eller överföring av data av misstag eller olagligt. Dessa åtgärder inkluderar till exempel adekvata brandväggsarrangemang, kryptering av telekommunikation och meddelanden där så är tillämpligt, säkrade serverrum och uppdaterade metoder för hantering av informationssystemåtkomst. Pappershandlingar förvaras i låsta rum, dit endast personer som behöver dem har tillträde.

8. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter och uppdatera, radera och korrigera dina personuppgifter;
 • återkalla ditt samtycke i den mån behandlingen av dina personuppgifter är baserad på samtycke (nyhetsbrev eller elektronisk marknadsföring);
 • att invända mot användningen av dina personuppgifter på grunder relaterade till din speciella situation i den mån Metsä Tissues rättsliga grund för behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse (inklusive rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring);
 • kräva att Metsä Tissue begränsar behandlingen av dina personuppgifter; och
 • ta emot dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att du själv har lämnat personuppgifterna till Metsä Tissue och att behandlingen av uppgifterna baseras på ditt samtycke eller ett avtal mellan Metsä Tissue och du.

Du kan utöva dina rättigheter som nämns ovan genom att kontakta Metsä Tissue via vår webbplats (på engelska) https://www.metsagroup.com/privacy-policy/.  Alternativt kan du kontakta oss personligen, per post eller genom att skicka ett mejl till adressen nedan. Metsä Tissue kan be dig att ange din begäran skriftligen och att bevisa din identitet innan du behandlar din begäran.

Begäran kan lämnas skriftligen:

Metsä Tissue AB
Holländaregatan 4
S-54288 Mariestad

Förfrågningar kan skickas personligen:

Metsä Tissue AB
Holländaregatan 4
S-54288 Mariestad

Observera att vi kanske inte kan implementera alla dina rättigheter om vi har ett juridiskt undantag.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten som ansvarar för att övervaka efterlevnaden av tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

9. Datalagringspolicy

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt och motiverat eller som krävs enligt gällande lagstiftning, eller om lagring av personuppgifter är nödvändig på grund av skadeståndsanspråk, stämningar eller företagsinterna utredningar. Personuppgifter underhålls och uppdateras aktivt under hela samarbetets livscykel.