Metsä Tissue na Slovensku

Metsä Tissue pôsobí v regióne strednej a východnej Európy - na Slovensku v rámci závodu v Žiline a v Českej republike a v Maďarsku prostredníctvom obchodných zastúpení. Metsä Tissue je súčasťou Metsä Group, ktorá zamestnáva približne 9 200 ľudí a pôsobí v 30 krajinách.

Základné údaje o závode v Žiline

 • 1905

  year

  Rok založenia

 • 320

   

  Počet zamestnancov

 • 80 000

  ton

  Kapacita

 • 3

   

  Brandové značky

Žilinský závod

História žilinského závodu siaha až do roku 1905, kedy sa začala výroba celulózy pre papierové výrobky a výrobky zo syntetických vlákien. Od roku 1983 závod vyrába výlučne produkty papierovej hygieny z tissue papiera.
V roku 2006 došlo k akvizícii vtedajšieho Tento, a.s., Žilina a závod sa tak stal súčasťou fínskej spoločnosti Metsä Tissue, ktorá má celkovo 9 závodov vyrábajúcich tissue papier v 5 krajinách (1 závod vo Fínsku, 3 vo Švédsku, 3 v Nemecku, 1 v Poľsku a 1 na Slovensku). 

Sortiment Žilinského závod zahŕňa výrobu toaletného papiera, kuchynských utierok a hygienických vreckoviek.

Vo výrobe, údržbe, na oddelení logistiky, vývoji výrobkov a procesov, na predaji a v administratíve pracuje spolu približne 320 zamestnancov. Závod je vybavený dvoma papierenskými strojmi, šiestimi spracovateľskými linkami a jednou linkou na spracovanie zberového papiera. Za rok závod vyrobí približne 80 000 ton tissue papiera.

Naše brandové značky

V žilinskom závode vyrábame produkty papierovej hygieny z jemného tissue papiera pre spotrebiteľov, tie predstavujú značky Tento a Lambi, ako aj pre profesionálne použitie, ktoré zastupuje značka Katrin. Okrem toho vyrábame aj tissue produkty vyrobené na mieru podľa želania zákazníkov v rámci ich privátnych značiek.

tento-logo-low.jpg katrin-logo-less-white.jpg

lambi-logo-low.jpg

 

Kontaktné informácie

Metsä Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494
011 61 Žilina
Slovakia
Tel: +421 41 5121 111 alebo +421 41 5121 401
E-mail: metsatissue.sk@metsagroup.com alebo meno.priezvisko@metsagroup.com
Country Manager: Ing. Pavol Holmík

Žilinský závod na mape

Časová os histórie

 1. 1905

  Založenie spoločnosti na výrobu celulózy

  V r. 1905 bola založená účastinná spoločnosť Továreň na celulózu. Technickým riaditeľom, neskôr generálnym riaditeľom celulózky a dušou jej vzniku bol Tomáš Nečas. Slávnostné začatie výroby sa uskutočnilo dňa 6. marca 1906 vypustením celulózy do nádrže pod varákom. Továreň bola napojená na novovybudovanú Košicko – bohumínsku železnicu. Po výstavbe továrne vznikla v jej blízkosti obytná kolónia pre zamestnancov, ktorá sa stala najväčšou obytnou kolóniou v Žiline.

 2. 1941

  Výroba sulfitového liehu

  V r. 1941 začali s výrobou sulfitového liehu zo sulfitových odpadkov pri výrobe celulózy.

 3. 1983

  Výroba hygienických papierových produktov – tissue papier

  V r. 1983 sa v závode začala výroba hygienických papierových produktov z tissue papiera. V týchto rokoch bola priemerná spotreba tissue papiera v Československu na úrovni 3 kg na obyvateľa. Priemer západnej Európy bol 12 kg, čo bol štvornásobný potenciál rastu.

 4. 1992

  Ukončenie výroby celulózy

  V 80. rokoch sa mesto priblížilo k továrni vybudovaním sídliska Vlčince. Prevádzka fabriky z ekologického hľadiska nebola možná a muselo dôjsť k rozsiahlej rekonštrukcii s minimálnym vplyvom na životné prostredie mesta. Znamenalo to ukončenie výroby medziproduktu buničiny, pri ktorej sa do ovzdušia dostávali škodlivé exhaláty. V r. 1997 sa spoločnosť pretransformovala na Tento, a.s., Žilina a pokračovala výlučne s výrobou produktov z tissue papiera.

 5. 2006

  Vstup do Metsä Tissue

  V r. 2006 fínska spoločnosť Metsä Tissue prevzala vlastníctvo nad spoločnosťou Tento, a.s. Žilinský závod sa tak stal súčasťou korporátnej skupiny Metsä Group, ktorá zamestnáva 9 200 ľudí a pôsobí v 30 krajinách.

Pôsobíme v rámci trvalej udržateľnosti

Sme aktívnym členom komunity a rešpektujeme rôznorodosť lokálnych komunít, v ktorých pôsobíme. Zamestnávame významný počet ľudí a aktívne podporujeme pohodu v práci. V rámci nášho lokálneho pôsobenia spolupracujeme s miestnymi inštitúciami, školami, médiami a s rôznymi partnermi a organizáciami. Neustále pracujeme na ochrane a zlepšovaní životného prostredia v okolí nášho závodu.

Všetky naše produkty vyrábame v rozumnej vzdialenosti od zdrojov surovín a od našich odberateľov. Menšia vzdialenosť znamená menšiu potrebu prepravy tovaru a tým pádom aj zníženie emisií CO2.

Udržateľnosť zohľadňujeme v každom kroku našej výroby. Preto optimalizujeme využívanie vody a energie, aby boli čo najefektívnejšie. Od marca 2011 závod využíva elektrickú energiu vyrábanú v blízkej hydroelektrárni na priehrade VVB Žilina. V súčasnosti predstavuje tento objem 70% z celkovej potreby elektrickej energie závodu.

Prečítajte si viac o podávaní správ o udržateľnosti skupiny Metsä Group.

Prečítajte si tiež Úvod do bezpečnosti pri práci (v angličtine).

Zilina-mill-and-city.jpg

Náš závod je certifikovaný

IMS (Integrovaným manažérskym systémom):

 • ISO 9001: 2015 – Systém manažérstva kvality 
 • ISO 14001: 2015 – Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO 45001:2018 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ISO 50001:2018 – Systém energetického manažérstva

BRC - systém Hygieny pre spotrebiteľské výrobky

FSC®C074297 a PEFC/23-31-03  – Chain of Custody (Verejný záväzok Metsa Tissue Slovakia s.r.o je zverejnený na web stránke v časti Novinky a publikácie - Dokumenty)

Ekologické označenie ako EU Ecolabel a Nordic Ecolabel sú silnými indikátormi nášho ekologického povedomia.

Vedeli ste, že…

 • sme jednotkou na trhu v oblasti papierovej hygieny na Slovensku a v Českej republike,
 • naše výrobky denne používa až 40 miliónov zákazníkov v rámci celej Európy,
 • za výkon v oblasti udržateľnosti získala v roku 2020 spoločnosť Metsä Tissue ocenenie EcoVadis Platinum a patrí medzi 1% spoločností s ocenením EcoVadis vo výrobe ostatných výrobkov z papiera a kartónu,
 • naše suroviny pochádzajú z lesov, ktoré rastú viac než sú využívané - za každý jeden spracovaný strom vysadíme štyri nové sadenice,
 • naša spoločnosť sa zaviazala rozvíjať kultúru rôznorodosti, rovnosti a inklúzie, kde má každý príležitosť uspieť vo svojej kariére a byť akceptovaný ako člen pracovnej komunity.

Zilina-in-evening.jpg