Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o organizuje konkurs o tytuł mistrza kierownicy wózka widłowego

  • Komunikaty prasowe
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarach magazynowych ma kluczowe znaczenie w eliminacji zagrożeń jaką niesie za sobą praca operatorów wózków widłowych. Co roku w magazynach w całej Polsce dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków, nierzadko śmiertelnych. Dlatego tak ważne jest promowanie wśród pracowników silnej kultury bezpieczeństwa.

Konkurs „Mistrz kierownicy wózka widłowego” organizowany przez Metsa Tissue Krapkowice – producenta papierów higienicznych pod markami Mola, Lambi oraz Katrin skierowany jest do operatorów wózków widłowych i ma na celu podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy  w magazynie.  Znaczna część wypadków wynika bowiem z niewłaściwego zachowania pracowników, m.in. z nadmiernej prędkości. Z tego powodu Metsä Tissue kładzie szczególny nacisk na edukację oraz uświadamianie swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładem podejmowanych działań jest konkurs na najlepszego operatora wózka widłowego składający się zarówno z części warsztatowej, w trakcie której przedstawione zostaną zasady bezpiecznej pracy w magazynie, jak i części praktycznej polegającej na wykonaniu różnych zadań przy pomocy wózków widłowych firmy Linde. Uczestnicy konkursu oceniani będą pod kątem bezpieczeństwa, precyzyjności i zwinności wykonanaych zadań.  

Konkurs o tytuł „Mistrza kierownicy wózka widłowego” odbędzie się 19 maja br. o godz. 10:00 na terenie zakładu Metsä Tissue przy ulicy Opolskiej 111 w Krapkowicach. Wszystkie chętne osoby posiadające uprawnienia na wózki widłowe mogą zgłaszać się do udziału w konkursie do 15 maja br. Aby się zarejestrować należy wysłać wiadomość na adres mailowy operator.mola@onet.pl. podając swoje dane kontaktowe. Z racji tego, iż ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancją uczestnictwa jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia od organizatora konkursu.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 3 000 zł. Ponadto każdy uczestnik otrzyma zestaw gadżetów i produktów firmowych przygotowanych przez organizatora.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.metsatissue.pl

W celu dalszych informacji proszę kontaktować się z Sandrą Sikora z Działu Personalnego na adres mailowy:

sandra.sikora@metsagroup.com

lub pod numerem telefonu: 77 541 91 05


Metsä Tissue

Dzięki wysokiej jakości masie włóknistej oraz papierom do gotowania, firma Metsä Tissue sprawia, że codzienne życie konsumentów, klientów oraz użytkowników końcowych staje się wygodniejsze. Firma Metsä Tissue to główny dostawca papierów higienicznych dla europejskich gospodarstw domowych oraz odbiorców przemysłowych, a także jeden z największych na świecie dostawców papierów do gotowania i pieczenia. Nasze główne marki to Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin oraz SAGA. W zakładach produkcyjnych działających w pięciu krajach firma Metsä Tissue zatrudnia łącznie około 2800 osób, a jej sprzedaż w roku 2017 wyniosła 1 miliard EUR. Firma Metsä Tissue należy do Metsä Group.
www.metsagroup.com