Arvokkaita bioaktiivisia uutteita metsäteollisuuden sivuvirroista

ALOITUSPÄIVÄ: 1.3.2021

Boreal Bioproducts (ent. Montinutra) perustettiin vuonna 2018 päämääränään jalostaa metsäteollisuuden sivuvirtoja arvokkaiksi bioaktiivisiksi tuotteiksi. Yrityksen tavoitteena on tuottaa tärkeitä ainesosia kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudelle keskittyen alkuun kuusen sahanpurusta saataviin uutteisiin. SpruceSugar™ -tuotteen käyttökohteita voivat olla esimerkiksi hiustenhoito- ja aurinkosuojatuotteet ja sillä voidaan korvata fossiilisia aineita esimerkiksi liimoissa ja sidosaineissa. SpruceLigno™ on luonnon ligniiniä, jolla on antioksidanttisia ja aurinkosuojakerrointa parantavia ominaisuuksia. Sen johdannaisia voidaan käyttää pinnoitteina esimerkiksi huurtumisenestoon tai puun pinnoilla.

Alkuvuonna 2021 Metsä Spring osallistui muiden yksityisten sijoittajien kanssa rahoituskierrokseen, jolla tuetaan Boreal Bioproductsin tavoitetta kaupallistaa edellä mainitut tuotteet sekä kasvattaa yhtiön tuotantokapasiteettia. Yhtiön Turussa sijaitseva pilottilaitos saatiin käyntiin vuoden 2021 loppupuolella. Boreal Bioproducts suunnittelee koelaitosta Metsä Groupin Vilppulan sahan yhteyteen.