Aktiiviset projektit

Metsä Springin portfolio koostuu sijoituksista ja kehityshankkeista. Johtava ajatus Metsä Springin sijoitustoiminnassa on vahva linkki puupohjaisiin arvoketjuihin ja keskittyminen sellaisiin yhtiöihin tai hankkeisiin, jotka pyrkivät etenemään koelaitos- ja koetehdasvaiheiden läpi.