Puolitimme tuotantomme päästöt

Puolitimme tuotantomme päästöt Mäntän tehtaallamme Suomessa vuosien 2017-2022 aikana. Keskeisiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa ovat olleet paperikoneen päivittäminen energiatehokkaampaan sekä turpeen energiakäytöstä luopuminen. Olemme lisäksi suosineet esimerkiksi biokaasua kuljetuksissa.

Luonto tarvitsee tekoja, nyt. Siksi emme pysähdy tähän, vaikka olemmekin ylpeitä jo saavutetuista parannuksista. Lue alta, miten Lambin tuotteiden hiilijalanjäljestä tehdään pienin mahdollinen.

Lambin tuotannossa ei käytetä turvetta

Tuotteen valmistukseen käytettävällä energialla on merkitystä. Siksi työskentelimme vuosia sen eteen, että pystyimme luopumaan turpeen käytöstä energiantuotannossa Mäntän tehtaallamme. Turve korvattiin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti uusiutuvilla puupolttoaineilla. Näitä ovat puunkuori ja muut puutuotannon sivutuotteet, joiden käyttö pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä. Energiantuotannossa käytetyn puun sivutuotteet tulevat sertifioiduista metsistä, joiden biodiversiteetistä huolehditaan. Mäntän tehtaalla on Joutsen- ja EU-kukka-ympäristömerkit, jotka ovat osoitus siitä, että tehtaalla noudatetaan tiukkoja ympäristökriteerejä.

Lambia valmistava pehmopaperikone on suomalainen huippuinnovaatio

Mitä vähemmän tehtaamme kuluttaa energiaa, sitä parempi se on luonnolle. Siksi uudistimme Mäntän tehtaan pehmopaperikoneen. Uudistettu kone kuluttaa 15 % vähemmän energiaa tuotettua paperitonnia kohden ja valmistaa entistä pehmeämpää ja lujempaa paperia. Pystymme siis valmistamaan entistä laadukkaampaa pehmopaperia ympäristöystävällisemmin. Näin sekä Lambin ystävät että luonto hyötyvät.

Lambia kuljetetaan fossiilittomasti tehtailta kauppaan

Maailmaa ei muuteta yksin. Siksi aloitimme yhteistyön Postin kanssa kuljettaaksemme Lambin pehmopaperit fiksusti Mäntästä ympäri Suomea. Työ ei nimittäin rajoitu vain valmistukseen: myös sillä on merkitystä, mitä tuotteelle tapahtuu sen lähdettyä tehtaalta. Yhdessä Postin kanssa otimme käyttöön kaksi biokaasurekkaa, joilla saadaan merkittäviä ympäristösäästöjä. Biokaasun käyttö vähentää kuljetuksen elinkaaren kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Olemme ylpeitä jo saavutetuista onnistumisista, kuten

Matka ei kuitenkaan lopu tähän. Tavoitteenamme ovat fossiilittomat tehtaat vuoteen 2030 mennessä.

Kiitos,

kun valitset tuotteita, joiden valmistuksessa huomioidaan ympäristö läpi koko arvoketjun. Pehmeä Lambi on tästä oiva esimerkki.

Lambia valmistaa Metsä Tissue, joka on osa Metsä Groupia. Lambi valmistetaan Metsä Groupin ainutlaatuisessa arvoketjussa. Metsä Group on kestävän biotalouden edelläkävijäyritys, joka on sitoutunut omien kestävän kehityksen strategisten 2030-tavoitteidensa kautta toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteita. Tavoitteet ohjaavat meitä matkallamme kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa.