Kuidas saab ehitada ühtaegu jätkusuutlikult ja tõhusalt? Algatus Hybrid City kutsub kõiki üles esitama innovaatilisi ideid.

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woodi algatus Hybrid City (ee hübriidlinn) otsib viise, kuidas muuta praeguste meetoditega ehitamine jätkusuutlikumaks, säilitades samal ajal tõhususe. Jätkusuutlikkuse parandamine on ülioluline: ehitustööstus üksi kasutab 50% maailma ressurssidest. Samas on see muutus võimalik vaid siis, kui ehitusettevõtted saavad säilitada senise tõhususe. Maailm vajab Plaani B.

Ehitustööstuses domineerivad tavalised ehitusmaterjalid nagu betoon ja teras. Ehitustööstus üksi kasutab poole maailma ressurssidest ja tekitab 30% kogu CO2-heitmest. Vastutustundlikud ehitusettevõtted tunnevad survet vastata üha kasvavale nõudlusele jätkusuutlikuma ehitustöö järgi. Et sellele nõudlusele ilma tõhususes järeleandmisi tegemata vastata, peame pöörama pilgu hübriidehituse poole: see tähendab ehitamist moodulitest, kombineerides puitu nutikalt teiste ehitusmaterjalidega.

„Ehituse jätkusuutlikkuse parandamise muudab keeruliseks see, et ehitusettevõtetelt nõutakse korraga nii materjalide kui ka meetodite muutmist. Nii lähenedes pole tulemused eriti head,“ ütleb Metsä Woodi äriarendusvaldkonna vanemasepresident Mikko Saavalainen.Selle asemel peame otsima viise, kuidas ehitusettevõtteid aidata, arendades jätkusuutlikke ehituselemente, mis sobivad praeguste ehitusviisidega. Hübriid ongi selline lahendus.“

Tuntud arhitekt leiab, et hübriidlinnad on paremad linnad – räägime sellest pikemalt

Kõigil ehitusmaterjalidel on omad eelised, kuid puit on ainus materjal,

mis seob süsinikku. Arhitekt Tao Gofers, kelle tuntuim töö on Sydneys asuv Siriuse kortermaja, ütleb, et ehitust saab muuta jätkusuutlikumaks, asendades taastumatud materjalid töödeldud puidust toodetega nagu Kerto® LVL (lamineeritud vineerpuit).

„Paljudel juhtudel saaks kuni neljandiku neist materjalidest lihtsasti Kerto LVL-iga asendada. Lõpptulemus oleks nii kaunis kui ka jätkusuutlikum, kuna puit on tõhus ja esteetiline materjal. Usun, et puitelemendid muutuvad paremate tulevikulinnade – hübriidlinnade – lahutamatuks osaks,“ leiab Gofers.

Kõige uuenduslikum hübriidkonstruktsiooni idee saab auhinnaks 10 000 €

Metsä Wood kutsub ehitusinsenere ja -ettevõtteid ühinema algatusega, et avastada koos maailma parimad lahendused tõhusamate, jätkusuutlikumate, modulaarsemate ja praktilisemate ehitusmeetodite välja töötamiseks.

Hybrid City väljakutsele pääseb ligi platvormi Open Souce Wood kaudu.  Osalejatel tuleb välja valida olemasolev mitmekorruseline hoone, mis pole ehitatud puitmaterjalidest, valida hoones kasutatud element ja kujundada see ümber, kasutades põhimaterjalina Kerto LVL-i.

Töid saab esitada kuni 31. maini 2020 ning võitjad valib välja Open Source Woodi kogukonna ekspertgrupp. Kõige uuenduslikum lahendus võidab peaauhinna – 10 000 €. Teine ja kolmas koht saavad kumbki 5000 €.

Loe algatusest lähemalt siit Plaan B: Hybrid City väljakutse.

Pildid: https://databank.metsagroup.com/l/H8QPQ-BZtK9b

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Metsä Wood on pühendunud ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele konkurentsivõimeliste ja keskkonnasõbralike toodete pakkumisele. Metsä Woodi toodete hulka kuuluvad Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted.

2019. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab praegu ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest