Tehases toodetud puitelementidest ehitamine on ehituse tulevik

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Linnastumine kiireneb ja see suurendab nõudlust elamute järele. Selle globaalse probleemi lahendamiseks peab ehitus muutuma kiiremaks ja keskkonnasõbralikumaks. Lahenduseks võivad olla puittooted, seda eelkõige tänu aina parematele moodulehitamise võimalustele ja eelnevalt toodetud elementide kasutamisele. Metsä Wood suurendab oma Euroopa partnerite võrgustiku kaudu Kerto® LVL-ist toodetud elementidest ehitamise mahtu.

Praegu tekitab ehitustööstus 30 protsenti maailma süsihappegaasi heitmest. On selge, et seda tuleb muuta. Vajame rohkem keskkonna seisukohast jätkusuutlikke lahendusi. Puit on ainus palju kasutust leidev ehitusmaterjal, mis seob süsinikku. Puit on ka taastuv loodusvara. Lisaks saab puitdetaile taaskasutada või ümber töödelda, kui neid hoones enam vaja pole.

Kiirus on linnas ehitamise juures samuti väga tähtis. Ehitustööstuses on toimumas suur muutus: see liigub ehitusplatsidelt tehastesse, kus vajalikud elemendid eelnevalt valmis tehakse. Seejärel tuuakse eelnevalt toodetud elemendid ja moodulid ehitusplatsile, kus need kiiresti kokku monteeritakse. Kerto® LVL-i ehk amineeritud vineerpuidu ja teiste sarnaste töödeldud puidust toodete kergus ja tugevus muudavad sellise ehituse väga sobilikuks lahenduseks.

Tõhusam ehitus tänu eelnevalt toodetud elementidele

Tehases toodetud puitelementide kasutamine vähendab märkimisväärselt ehitusplatsil veedetud aega. Kuna enamik ehitustegevusest toimub tehaseruumides, pole vaja ka ilmastikust tulenevate hilinemiste pärast muret tunda. Ehitised saavad sellisel moel kiiremini valmis, sest vigu tehakse vähem ja tööohutus on parem.

„Kerto® LVL-ist toodetud elemendid ja moodulid muudavad ehituse kiiremaks ning teevad puidust toodetest tavaliste ehitusmaterjalide kõrval vägagi konkurentsivõimelise alternatiivi,“ ütleb Metsä Woodi äriarendusvaldkonna asepresident Mikko Saavalainen. „Eelnevalt toodetud moodulite abil on võimalik ehitisele kiiresti katus peale saada ja nii muutub ehitusplats ruttu ilmastikukindlaks. Ühe päeva jooksul saab kokku monteerida kuni 1500 m2 Kerto® LVL-ist katuseelemente.“

Metsä Wood toodab mõõtu lõigatavaid Kerto LVL-elemente, mille tootmine on optimeeritud. Nii saavutatakse materjali kasutamisel maksimaalne tõhusus ning tekib võimalikult vähe jäätmeid. Kerto LVL-toodete suuruse ja tugevuse suhe  on väga hea ja see võimaldab ehitusmaterjali kokku hoida. Nii väheneb ka ehitusplatsile suunduv liiklus.

Puitelemendid valmivad koostöös partneritega

Kerto LVList tooted muudavad ehitamise kiireks, kergeks ja keskkonnasõbralikuks. Metsä Wood laiendab aktiivselt oma partnerite võrgustikku, et Kerto® LVL-ist elementide tootmist tehastest kasvatada.

„Puidust ehitamise tehnoloogia on globaalne, ehitus ise aga alati lokaalne. Seepärast on oluline, et meil oleksid kohalikud partnerid, kes elementidest ja moodulitest ehitavad,“ ütleb Saavalainen. „Tööstusliku mahuga LVL-i tootmine on Metsä Woodi põhitegevus. Koostöö on kasulik tervele partnerite võrgustikule ja kasvatab puidu kasutamist ehituses üleüldiselt.“

Metsä Woodil on pikaajalised tarne- ja koostöölepingud ehitajatega, kes kasutavad oma töös LVL-elemente. Heaks näiteks selle kohta on Soome ettevõte Lapwall. 

„Kui iga hoone on prototüüp, siis muutub olukord võimatuks,“ räägib Lapwalli tegevdirektor Jarmo Pekkarinen. „Meie tootearendus põhineb teatud mudelite valikul, mille ehitame eelnevalt tehases toodetud osadest. See tagab optimaalse kulu, kvaliteedi ja kiiruse. Tänu sellele lähenemisele saame arendajatele ja investoritele lubada, et ehitusprojekt võib valmida vaid kolme nädalaga.“

Pildid:  https://databank.metsagroup.com/l/pX-w8-2HrgDQ

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.ee

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Oleme pühendunud kolme kliendirühma teenindamisele: ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele. Meie peamised tooted on Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted. Müüme ka Metsä Fibre’i toodetud põhjamaist puitu.

2018. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest