SI-Modular: säästlik kontseptsioon puidust I-taladega moodulsüsteemi jaoks

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Kuidas oleks ehitada maja ilma kruvideta? Saksa arhitekt Hans-Ludwig Stell on loonud nutika moodulsüsteem ühe- ja kahekorruselise maja ehituseks. See SI-moodulhoone süsteem põhineb Metsä Wood’i puidust I-talad Finnjoist® ja Kerto® LVL lahendustel, kasutades blokeeringuga ühendusi paigaldusel.

Münsterist Saksamaalt pärit arhitekt Hans-Ludwig Stell on loonud keeruka moodulsüsteemi ühe- ja kahekorruseliste majade ehitamiseks. Selle süsteemiga ehitatakse majad täielikult puidust ilma kruvisid kasutamata, lihtsalt kasutades paigalduses lukustatud ühendusi. Lihtsa ning kiiresti ja eriteadmisteta konstrueeritava puitkonstruktsiooni ideega säästliku kontseptsiooni alguspunktiks olid Hans-Ludwig Stelli jaoks Metsä Woodi I-talad Finnjoist®.

Hans-Ludwig Stellile anti ülesanne ehitada arenguabi raames maja tüüp, mille saaks võimalikult lihtsalt ilma eriliste eriteadmisteta kokku panna. „Teraskonstruktsioon inspireeris mind arhitektuuriliselt,“ meenutab ettevõtte Stellinnovation GmbH juhtiv osanik Hans-Ludwig Stell, „sellest hoolimata hülgas meie ettevõte ehk arhitektide meeskond teraskonstruktsiooni spetsiaalselt selle ülesande jaoks. Sobivat lahendust otsides avastasime Metsä Woodi puidust I-talad.“

Need on konstrueeritud sarnaselt terasest I-profiili põhimõttele: keskel olev OSB võrk eraldab ülemise ja alumise paralleelselt paikneva ääreosa. Ääreosad on valmistatud eriti tugevast ühest Kerto-S talast, mis talub püsivalt tohutut survet ja tõmbekoormusi. Kokkuvõttes, täiuslikult sobitatud materjalid ja geomeetriline optimeeritus ristlõike suhtes muudavad puidust I-tala Finnjoist® mitmekülgseks ning see vastab projekteeritud maja tüübi kõigile nõutavatele omadustele.

Hans-Ludwig Stell täiustas algselt arenguabis kasutatud maja tüüpi veelgi, mistõttu vastab see praegustele Euroopa standarditele, näiteks energiasäästu määruse EnEV osas. Alles jäi lihtne konstruktsioon, mis on kiiresti ja lihtsalt kokkupandav vaid mõne inimese poolt. Hea näide on pooleteistkorruseline kodumaja kahe kaldega katusega, mis on eraldiseisvaks juurdeehituseks olemasolevale ehitisele.

Horisontaalselt ja vertikaalselt ühendatud I-tala

Süsteem SI-Modular põhineb fikseeritud võrgustikul. Vahekaugused on täpselt üks meeter. Viis sektsiooni, st viis meetrit, moodustavad maksimaalse laiuse. Pikkus on võrgustikus vabalt valitav. Teatud rakenduste puhul, nagu kipspinnad, saab sillet vähendada poole võrra, paigaldades vahepealse püstlati, mis on süsteemi integreeritud.

Peamiseks – kogu maja konstruktsioon moodulsüsteemi jaoks koostatakse ainult ühe ehitusmaterjaliga, milleks on I-tala Finnjoist®. Suure kandevõime tõttu kasutatakse Metsä Woodi I-talasid nii seinte, põrandate kui ka katuse puhul. I-talad kinnitatakse horisontaalsete rõhtpuude külge, mis on põrandaplaadi külge ankurdatud. Seinte püstitamisel on ristisuunas paiknevad talad nähtavad. Rõhtpuud ning liited ja tugevdused on valmistatud kandvatest ja toestavatest Kerto-Q või stabiilsete mõõtmetega Kerto-S taladest. Üksikud puitelemendid fikseeritakse täpselt kinnituvate liidetega, mis lukustuvad iseseisvalt üksteise sisse.

I-talade stabiilsete mõõtmete ja täpse freesimise tõttu ei teki ühtegi koosteprobleemi ning lisaks on konstruktsioon väga stabiilne. Kokkupanekuks läheb vaja ainult haamrit. Teatud kohtades tuleb teraspoldid haamriga sisse lüüa. „Kui üldiselt saab öelda, et puit liigub, siis antud juhul see ei kehti,“ selgitab Hans-Ludwig Stell kokkuvõtteks.

 

Loe kogu lugu ingliseI

.

Pilte: http://databank.metsagroup.com/l/Gfh6ghhtKGWg