Puitelementide kasutamine pakub kiiremat tulu

Tootmisettevõtete keskmine tootlikkus on alates 1990-ndatest pidevalt tõusnud, samas kui ehitusettevõtete tootlikkus on jäänud samaks või koguni langenud. Kiiremad ehitusprojektid toovad kaasa kiirema tulu, säästes nii raha ja aega – see on peamine põhjus, miks üha enam kasutatakse valmisdetaile.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Tootva tööstusega võrreldes on ehitussektori majandusnäitajad endiselt kehvad. McKinsey* raport näitab, et tootlikkuse erinevus nende kahe tööstuse vahel on praegu 1,7-kordne. Järgmised 15 aastat on otsustavad, kuna linnade maa-ala kolmekordistub aastatel 2000 kuni 2030 ja aastaks 2050 elab pea 70% inimkonnast linnades.

"Ehitusettevõtted töötavad tavaliselt madala kasumimarginaaliga, seega pole kulusid eriti võimalik vähendada, ilma et kannataks lõpptulemus. Valmis majadetailide kasutamine võiks olla lahendus ehituskulude vähendamiseks, ilma et langeks lõpptulemuse kvaliteet. Olenevalt investeeringu suurusest võib valmisdetailide kasutamine ära tasuda, isegi kui nende hind tuleb kohapeal ehitamisega võrreldes kõrgem," ütleb Matti Kuittinen, Aalto Ülikooli arhitekt ja teadlane.

Ehitusspetsialistid: valmis majadetailid aitavad graafikus püsida

Ehitusprojektid lõpetatakse sageli hilinemisega. Kui võrrelda ehitusprojektide tähtaja ületamist eelarve ületamisega, mängib aeg projekti kasumlikkuse seisukohalt palju suuremat rolli. Ettevõtte McGraw-Hill Construction** küsitletud ehitusspetsialistid väitsid, et pea 70% projektidest, mille käigus kasutati valmisdetaile, valmisid kiiremini ja 65% projektide eelarve oli väiksem.

"Kui kasutada iga võimalust vähendada ületootmist, transportimist, ümbertegemist ja ooteaegasid, võib see aidata ehituskulusid vähendada. Valmismaterjale kasutav timmitud ehitamine on võimalus vastata globaalse ehitussektori tulevikunõuetele", ütleb Juha Toimela, ehitus- ja arendusettevõtte SRV Soome filiaali tegevuse eest vastutav asepresident.

Kuidas saab majadetailide valmistamine suurendada tootlikkust?

Ehitusettevõtete majanduslik olukord paraneb tänu puidust modulaarsete ehitustoodete kasutamisele. Rootsis ilmnes, et majadetailide tootmise tehaste timmitud haldamine võimaldas tõsta tootlikkust 10% kuni lausa hämmastava 230% võrra. Jäätmete tekitamine, kasvuhoonegaaside emissioon ja kaebused ehitusprotsesside käigus vähendavad ehitussektori tootlikkust. Ehitusspetsialistide andmetel tekkis vähem jäätmeid 80% ehitusprojektide puhul, mille käigus kasutati valmisdetaile. "Peaksime rohkem keskenduma protsessi kiirendamisele, ilma et kannataks kvaliteet. Lühem ehitusaeg ja lihtsam konstruktsioon tähendab kiiremat tulu, kuid samas ka võimalust vastata kiiresti kasvavale linnaehituse nõudlusele ning jätkusuutlikkuse nõuetele," märgib Toimela.   

Moodulite kasutamine hõlbustab kokkumonteerimise protsessi ning säästab aega ja raha

Kõige enam võib ehituskulusid vähendada, ehitusaega lühendada ja kvaliteeti parandada nutikate otseteede kasutamine ehitusprotsessis. Ettevõtte Metsä Wood Kerto® LVL-i valmis katuse- ja põrandaelemendid põhinevad katuse ja põranda kiire ehitamise kontseptsioonil valmis majadetailidest. Modulaarsus ja standarditud detailid hõlbustavad kokkumonteerimise protsessi. Valmisdetailide kasutamisel välditakse ehitamise käigus õnnetuste ohtu ja selle tagajärjel tekkivate viivituste riski. Samuti võivad valmisdetailid pakkuda kiiret ja kindlat lahendust ajutise ilmastikukaitse jaoks.

Kiired faktid

Ehituses on tarvis timmitud lahendusi: aastaks 2050 elab ligi 70% inimkonnast linnapiirkonnas.

Aeg on raha: pea 70% projektidest, mille käigus kasutati valmis majadetaile, lõpetati lühema ajaga, 65% projektidest olid väiksemad eelarved.

Vähem jäätmeid: peaaegu 80% projektidest, mille käigus kasutati valmis majadetaile, tekitas vähem jäätmeid.

Kiire ja tugev ilmastikukaitse: kuni 1500 m2 Metsä Wood’s Kerto® LVL katuseelementi saab kokku monteerida ühe päeva jooksul.

Vaadake lisateavet selle kohta, kuidas valmisdetailide kasutamine võib parandada ehitusprotsessi ja pakkuda kiiremat tulu.  www.metsawood.com/publications

Pildid: http://databank.metsagroup.com/l/GT27ZTfpvr-F

* S. Changali, A. Mohammad and M. van Nieuwland, „The construction productivity imperative“, McKinsey&Company, 2015 

** McGraw Hill Construction, „Prefabrication and Modularization - Increasing Productivity in the ConstructionIndustry“, McGraw Hill Construction, Bedford, 2011 

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com


www.metsawood.com

Metsä Wood pakub konkurentsivõimelisi ja keskkonnasõbralikke puittooteid ehituseks, tööstustarbijatele ning edasimüüjatele. Meie tooted on valmistatud põhjamaisest puidust, kvaliteetsest jätkusuutlikust tippkvaliteediga toormaterjalist. Meie müügitulu 2016. aastal oli 0,5 miljardit eurot ning anname tööd ligikaudu 1500 inimesele. Metsä Wood kuulub Metsä Gruppi.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest