Metsä Wood käivitab projekti „Open Source Wood“

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Teedrajav avatud uuenduste projekt, et kiirendada suuremahulise puitehituse kasvu.

Metsä Woodi avatud lähteteabega puidukasutuse algatus on üleskutse arhitektidele, disaineritele ja projekteerijatele, et ühendada jõud, jagada uuendusi ja panustada teadmistesse suuremahulise modulaarse puitehituse vallas.Modulaarsete puitehitiste avatud platvormi käivitamisega on Metsä Woodi eesmärk viia omavahel kokku kohalik puitehitustööstus ja globaalsed teadmised, et soodustada koostööd ja kasvu.

Praegu domineerib ehitustööstuses kaks materjali: teras ja betoon. Ülemaailmsest linnaehitusest moodustab puit vaid murdosa (5–10%) ja seda osaliselt põhjusel, et tööstusharu on killustunud ja lokaalne. Puit on aga linnaehituseks optimaalne materjal, kuna see võimaldab kiiremini ehitada. Puidu kergus võimaldab püstitada taskukohasemaid struktuure ja see on kõige keskkonnasõbralikum ehitusmaterjal, kui võtta arvesse võitlust kliimamuutuse vastu süsinikdioksiidi ladustamise kaudu.

Metsä Woodi asepresident Esa Kaikkonen selgitab: „Modulaarse puitdisaini ja -ehituse kohta ei ole jagatud piisavalt teadmisi, mistõttu on puidust ehitamine endiselt nišitoodang. Uuendusi on rohkelt, kuid neid on keeruline leida, ja seega pakume meie lahendusena avatud lähteteabega puidukasutust. Usume, et avatud koostöö tulemusel suudab tööstusharu saavutada märkimisväärse kasvu.“

Inspireeritud avatud lähteteabe ideoloogiast

Algatus ammutab inspiratsiooni avatud lähteteabe ideoloogiast, mille on edukalt kasutusele võtnud tarkvaratööstus, et viia uuendusi kiiremini veelgi kaugemale ning tõsta turule jõudmise kiirust.

Metsä Wood on astumas esimest sammu, jagades oma intellektuaalset omandit seoses Kerto® LVL-i modulaarsete puitelementidega ja tehes need seeläbi kõigile vabalt kättesaadavaks.

Metsä Wood annab välja 30 000 € suuruse preemia

Lisaks premeerib Metsä Wood innovaatilist modulaarsete elementide disaini, pakkudes uuenduslikele disainilahendustele, mis kasutavad Kerto LVL-i materjali ja esitatakse algatuse osana, 2017. aastal auhinnaraha 30 000 €.

Aastaks 2050 elab eeldatavasti 70% maailma populatsioonist linnades. See tähendab, et vajame eluruumi miljarditele inimestele. Samal ajal põhjustavad linnad kuni 70% kasvuhoonegaaside emissioonist ja me peame võitlema kliimamuutusega. Üks viis seda teha on muuta ehitustegevus jätkusuutlikumaks ja see on võimalik, kui kasutame globaalsel tasandil ehitamiseks puitu.

Eric Karsh, Vancouveris tegutseva ettevõtte Equilibrium Consulting insener, lisab: „Me peame fundamentaalselt muutma seda, kuidas me ehitame. Puidutehnoloogia areneb praegu väga kiiresti, kuid teadmiste liikumine on siinkohal suureks kitsaskohaks. Neil, kes omavad teadmisi, lasub vastutus neid jagada ja kiireim viis selleks on avatud lähteteabega lähenemine, mis soodustab teadmisi ja uuendusi kõigist maailma nurkadest. Seetõttu on Metsä Wood käivitamas antud algatust ja astub esimese sammu teadmiste ja intellektuaalse omandi jagamisel seoses kokkupandavate elementidega, võimaldades ehitustegevuses süstemaatilist loomingulisust ja tõhusust.“

Avatud lähteteabega puidukasutus on jätk Metsä Woodi projektile „Plaan B“, mis sai alguse 2015. aastal ambitsioonika plaanina uurida puidu kasutamise võimalusi linnaehituses.

Lisateavet avatud lähteteabega puidukasutuse ja algatuses osalemise kohta leiab aadressilt: 

www.opensourcewood.com