Linna spordikeskus ennenägematute puidust kumerustega

Puidust valmistoodete uuenduslik kasutusviis võimaldas viia täide ambitsioonika arhitektuurivisiooni. Uus Clamarti spordikeskus on tõeline spordilinn, mille kuju on loodud järgima maastikukumerusi. Projekteerimine põhines Gaétan Moralese ja tema Gaëtan Le Penhueli arhitektuuribüroo meeskonna arhitektuurikontseptsiooni määratlusel. Tehniline lahendus ühendas fassaadi ja katuse üheks katkematuks konstruktsiooniks. Spordikompleks sisaldab võimlat, võitluskunstide õppesaali, jooksurada ja spordiväljakut ning tenniseplatsi – kõik ühel korrusel.
 • Press releases
 • |
 • |
 • Metsä Wood

„See projekt on tõeliselt erakordne mitte ainult selle suuruse pärast, vaid ka kuju pärast. Selle kumerused, ebatavalised mõõtmed ning suure avaga katus jooksuraja ja spordiväljaku jaoks – väga vähesed kasutatud puitdetailid olid ühesugused“, selgitab Clamarti projekti projekteerimistöövõtja Charpente Concept esindaja Antoine Roux.

Oma keerulise geomeetria tõttu esitas Clamarti spordikeskuse katuse ja kandesõrestiku projekteerimine tõsiseid tehnilisi ja esteetilisi väljakutseid, nagu topeltkumerus teatud katuseosades. Liimpuit asendati Metsä Woodi Kerto® spoonliimipuiduga (LVL), mida kasutatakse tavaliselt pikkade kumerate talade ehitamiseks.

Alguspunktiks oli ulatuslik 3D-projekteerimine

Kooskõlas kohalike ametivõimude soovidega oli Clamarti spordikeskuse peamiseks arhitektuurseks eesmärgiks taastada ühendus kahe äärmiselt kontrastse linnakeskkonna vahel, milleks on üksikelamute ja kõrghoonete rajoon. Terve hoone mõõdistati ja projekteeriti 3D-s, milleks kulus 3000 tundi projekteerimist ja tuli teha 4000 tööjoonist, mida saab nüüd erinevate mõõtkavadega uuesti kasutada.

„Arutasime ehitusalast tõhusust ning tegime oma modelleerimis- ja arvutussüsteemidega analüüse, et selgitada välja kõige sobivam lahendus. Eriti põhjalikult süvenesime asendiplaani koostamisse. Kogu projekteerimisprotsess sai tehtud 3D-s, mis oli vajalik hoone keerulise kuju tõttu,“ selgitab VS-A projekteerimisbüroo abidirektor ja ühine juhtima õigustatud osanik Gontran Dufour.

„3D-modelleerimisprotsess võimaldas meil eksportida teavet tootmisprotsessis kasutatavate elementide kohta,“ lisab töövõtja Poulingue projekteerimisbüroo juht Cedric Roux.

Tugeva karkassi kombineerimine kumera konstruktsiooniga

Kerto® spoonliimipuidu uuenduslik kasutamine tagas kompleksi arhitektuurivisiooni puhul suurima võimaliku kumeruste loomisvabaduse. Metsä Wood varustas projekti Kerto® spoonliimpuidust sarikatega hoone karkassi ja katusekonstruktsiooni jaoks, kattes 5200 m² suuruse ala.

See materjalivalik tagas suurema arhitektuurse vabaduse, võimaldades kasutada suuri sildeid ja optimeerida puitkonstruktsiooni. Samas võimaldas talade kuju optimeerida materjalikasutust ja vähendada jääkide teket tänu täpsele lõikamisele.

Kuna puidust katusekonstruktsiooni geomeetria on äärmiselt keeruline, oli peamiseks väljakutseks tagada, et elemendid pakuksid katuse kujust tingitud koormustele piisavat tuge. Hoone stabiilsus saavutati Kerto® spoonliimpuidust taladest valmistatud raamkonstruktsiooniga. Konstruktsioon kannab koormused katuselt edasi, tagades samas soovitud arhitektuurse kuju. Teatud konstruktsiooniosad tugevdati eesmärgiga optimeerida ristlõikeid ja vähendada diagonaalide materjalikulu.

Kohandatav, esteetiline ja täpne lahendus

Clamarti projekti puhul leiti, et ristisuunas liimitud Kerto-Q suur ühendustugevus vähendas vajaminevate ühenduste arvu ja seega ka terasplaatide suurust. Kõik see tagas ehitajale suure kokkuhoiu nii materjalilt kui ka ajalt. Kerto Q spoonliimpuidu, eriti höövelspooni mehaanilised omadused suurendasid ka kinnituste vastupidavust. Talade õõnsusi kasutati enamiku terasplaatide ja sisseehitatud metallkinnituste, nagu kronsteinide, poltide ning tüüblite peitmiseks.

Projekteerimisbüroo projekteeris Kerto® spoonliimpuidu jaoks sobivad suure jõudlusega teraskoostud, mida pole enamjaolt näha. Üksikasjalik projekteerimine võimaldas ehitusinseneridel tõsta suured silded konstruktsioonis hõlpsalt oma kohale.

Clamarti spordikeskuse tehniline teave

 • Pindala 130 x 40 m = u 5200 m²

 • 18 x 36 m ovaalne ava katuses jooksuraja ja spordiväljaku kohal

 • Kerto spoonliimpuitu kasutati üle 500 m3

 • 70 000 tüüblit ja polti

 • 120 tonni terast

 • 1000 teraskoostu, kõik erinevad

 • 4000 tööjoonist / 3000 töötundi Charpente Concepti jaoks

 • 12 000 tundi karptalade lõikamist ja monteerimist

 • Kerto-S spoonliimpuitu kasutati 53 m3 / Kerto-Q spoonliimpuitu kasutati 546 m3

 • Suurima sarika kõrgus: 1200 mm

 • Kerto spoonliimpuidust karptalad erineva kumerusega ja monteeritud koos jätkuplaatidega:

  • 562 teisest sarikat erinevate pikkustega vahemikus 2,8 kuni 4,3 m

  • 41 risttala kogupikkusega 40 m

  • 28 pikisuunalist sammast erinevate pikkustega vahemikus 5 kuni 8,5 m

 • Maksimaalne talade sille: 30,4 m tugede vahel

 

Vaadake erakordse Clamarti spordikeskuse kogu ehitusprotsessi veebisaidil www.metsawood.com/publications.

 

Pildid: http://databank.metsagroup.com/l/jc5XMtFM8HfQ

 

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com


www.metsawood.com

Metsä Wood pakub konkurentsivõimelisi ja keskkonnasõbralikke puittooteid ehituseks, tööstustarbijatele ning edasimüüjatele. Meie tooted on valmistatud põhjamaisest puidust, kvaliteetsest jätkusuutlikust tippkvaliteediga toormaterjalist. Meie müügitulu 2016. aastal oli 0,5 miljardit eurot ning anname tööd ligikaudu 1500 inimesele. Metsä Wood kuulub Metsä Gruppi.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest