Investeerimisprogramm jätkub plaanipäraselt

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Uudised seoses investeeringutega Soomes ja Eestis

Kerto® LVL-i ja vineeritoodete parema tootlikkuse tagamisse suunatud investeeringud on Metsä Woodi jaoks hästi läinud. Lohja uut Kerto LVL-i liini valmistatakse ette testimiseks, Pärnus on alanud tehase vundamendikonstruktsioonide püstitamine ja Äänekoskis on töös olemasolevate rajatiste muutmine uue kasespooni koorimis- ja kuivatusliini jaoks.

​Lohja valmistab ette teste uue tootmisliini katsetamiseks

„Lohja tehases paigaldatakse praegu riistvara. Seadmete testimine toimub juunis-juulis ja uue liini avamine on planeeritud kolmandasse kvartalisse. Avamistseremoonia toimub Lohjas septembris,“ ütleb Jari Tikkanen, Metsä Woodi tootmis- ja tehnoloogiajuht.

Lohja tehases oli siiani kolm Kerto® LVL-i tootmisliini, mis töötasid eelmise aasta lõpuni, kuid seoses investeeringuga loobutakse kahest. Nende asenduseks ehitati uus liin KL4, mis on tunduvalt tõhusam. Enne ehitustööde algust võeti vanim liin osadeks ning teine ja kolmas liin töötasid kogu ehituse vältel. Kui uus, 4. liin on täielikult tööle rakendatud, võetakse ka teine liin osadeks.

„Teise liini töös hoidmine uue liini ehituse kõrval nõuab tehases ajutisi ümberkorraldusi. Kui uus liin on täielikult tööle rakendatud, lõpetatakse teise liini kasutamine. Tähtsat rolli mõlema liini puhul tootmise jätkamiseks hoolimata keerukast ehitusfaasist mängis Lohja tehase personal,“ õnnitleb Tikkanen.

Uue tehase vundamendikonstruktsioonide püstitamine Pärnus

Kevadel ostis Metsä Wood Pärnusse Eestisse 10 hektari suuruse tööstusliku platsi ja alustas aprillis kohapeale uue kasevineeritehase ehitamist.

„Siiani on toimunud platsil kaevetööd ja nüüd alustasime tootmishalli vundamendikonstruktsioonide püstitamisega. Vundamenditööd algavad pärast konstruktsioonide püstitamist,“ selgitab Tikkanen.

„Pärnu tehase projekti teostab ehitusfirma nimega Nordecon, mis on üks Eesti suurimaid ehitusettevõtteid. Nordecon vastutab ehitust puudutava projektihalduse eest,“ lisab ta.

27 000-ruutmeetrine tehasehall tuleb ligikaudu sama suur kui neli jalgpalliväljakut. Tehas alustab tootmist 2018. aasta teises pooles. Masinaid hakatakse paigaldama 2018. aasta jaanuaris, kuigi kõige suuremate masinaraamide paigaldamine algab juba sügisel, enne kui tehas on täielikult kaetud.

Kasespoonitehas Äänekoski paberiseadmete halli

Äänekoskis muudetakse Metsä Boardi vana paberitehas Metsä Woodi jaoks uueks spoonitehaseks. Sellest tulenevalt toodetakse Eestis kasevineeri tootmiseks kasutatavat spooni Kesk-Soomes.

Halli välisossa ehitatakse palgiliin ja siseruumidesse uus koorimisliin ja kuivatusmasin. Praegu ootab alles ees Metsä Boardi vana katmisliini osadeks võtmine, kuid pärast seda on võimalik alustada põrandas olevate aukude (mille on jätnud massiivsed tootmisseadmed) valu ja paigaldada uued masinad. Palgiliini ja muude õueprojektide ehitamise algus on kavandatud juulikuusse.

Tehasehoones mais puhkenud tulekahju ei mõjutanud lammutustöid ega projekti graafikut. Tulekahju tekkis hoone selles osas, kuhu ei püstitata uusi rajatisi.

Suolahti tehase jaoks mõeldud uue kuusepõhise vineeritoote ettevalmistused on alles pooleli. „Toode on liikunud edasi testimisfaasi, mida teostavad kliendid, kuid investeerimisotsust ei ole veel langetatud. Loodetakse, et otsus sünnib peagi,“ ütleb Jari Tikkanen.