Uus rahvusvaheline disainikonkurss The City Above the City

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woodi projekti Plan B järgmine algatus on uurida puidu võimalusi linnastumisprobleemide lahendamisel

​​​​​​Kogu maailma linnad otsivad hädas uusi viise kiiresti kasvava elanikkonna majutamiseks. Rahvusvaheline puidudisaini konkurss The City Above the City kutsub arhitekte ja tudengeid üle kogu maailma lahendama linnastumisprobleeme ühtaegu kestlikul ja inimsõbralikul moel.

Maailma üha suurenev linnastumine on üks olulisimaid probleeme, millega inimkond täna silmitsi seisab. 2050. aastaks elab kaks kolmandikku maailma rahvastikust linnades. Sestap ületab linnade kasv kiiresti võimalust luua soodne ja jätkusuutlik elukeskkond.

„Peame hakkama ülespoole ehitama ja lõpetama mahakiskumise. Meil on olemas ka alternatiiv. Puitsõrestikust ehitatud hoonelaiendused pakuvad kiiret, kestlikku ja odavat lahendust,“ räägib Vancouveris tegutseva agentuuri Michael Green Architects arhitekt Michael Green.

Uuring näitab, et ligikaudu neljandik olemasolevatest hoonetest on piisavalt tugevad, et kanda puidust valmistatud lisakorruseid. Veelgi enam, see on ainus materjal, mis on piisavalt kerge, et kasutada seda olemasolevatele konstruktsioonidele kiiresti ehitamiseks. Tänu sellele on puit äärmiselt paljutõotav materjal pakkumaks eluruumi miljarditele inimestele ning säilitades samal ajal meie linnade arhitektuuripärandi.

Otsitakse elamisväärsemat ja kestlikumat lahendust

Konkurss City Above the City on jätkuks Metsä Woodi projektile Plan B, mis sai alguse 2015. aastal ambitsioonika ettevõtmisena uurida puidu kasutamise võimalusi linnaehituses. Selle aasta disainikonkurss otsib julgeid ja edasipüüdlikke plaane, mis ühendaksid puitehitusprotsessid olemasoleva linnakeskkonnaga nii inim- kui ka loodussõbralikul viisil.

Osalejaid julgustatakse valima mõni keskne hoone ühes maailma suurima rahvaarvuga linnadest ja välja töötama uuenduslik puitdisainlahendus, mis lisab tihedust lisakorruste abil. Disainitöö keskne nõue on lisakorruste ehitamine, kasutades põhimaterjalina lamineeritud vineerpuitu Kerto® LVL. Eelistatud linnade seas on London, Berliin, Pariis, Washington, Kopenhaagen, Stockholm, Istanbul, ja Shanghai.

Disain ise aga peab integreeruma kas olemasoleva konstruktsiooniga või põimuma linnakangasse. Osalejatel on ülesanne pakkuda välja konstruktsioonisüsteemid, mis toetuvad mitmesuguste puidutehnoloogiate jõudlusnäitajatele.

Võitja valib välja rahvusvaheliselt koostatud žürii

Konkurssi hindab rahvusvaheline žürii, mille liikmetel on põhjalikud teadmised puitarhitektuurist ja jätkusuutlikust disainist.

Michael Green asutas oma arhitektuuribüroo MGA ja mittetulundusliku kooli DBR | Design Build Research, et keskenduda edumeelsele arhitektuurile, uurimis- ja õppetööle ning uuenduslikkusele. Koos 25 disainerist koosneva meeskonnaga töötab ta Vancouveris ja Portlandis asuvates kontorites rahvusvaheliste projektide kallal, mis erinevad suuresti nii oma ulatuse kui ka hoonete tüübi ja asukoha poolest. Michaeli eesmärk on aidata luua uuenduslike arhitektuurilahenduste, interjööride, maastike ja linnakujundusvõtete abil paremini toimivaid kogukondi.  Talle on toonud veelgi laiemat tuntust nii uurimistöö puidu kasutamise kohta ehitatud keskkonnas kui ka puidu kasutamise edendamine ja propageerimine. Ta on sel teemal pidanud mitmeid põhjalikke ettekandeid, kusjuures kolm TEDi üritust on päädinud tema 2013. aasta TEDi kõnega, mida on vaadatud enam kui miljon korda.

Mike Kane on Briti vanemlektor arhitektuurialal London South Bank Universitys ja direktor ettevõttes KMK Architects. Kane keskendub viisidele, millega linnad saavad valmistuda kliimamuutuseks, ressursside vähenemiseks ja linnastumise kasvuks. Ta on andnud regulaarselt oma panuse energia- ja ressursisäästlikkuse moodulile ning huvitub sügavalt vähese süsinikdioksiidiheitega ja ressursisäästlikust arhitektuurist.

Stefan Winter on puitehituse õppetooli professor Müncheni tehnikaülikoolis. Tema peamised uuringuvaldkonnad on energiasäästlikud mitmekorruselised puitehitised, ehituse nüüdisajastamine eelvalmistatud komponentidega ja liimmaterjalid kandvate puitehitiste tarbeks.

Metsä Wood kutsub osalejaid esitama oma töö disainikonkursile City Above the City 30. septembriks kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Konkursi auhinnad on järgmised: peapreemia 10 000 eurot, kaks teist preemiat summas 5000 eurot ja viis kolmandat preemiat summas 2000 eurot. 10 parimat tööd avaldatakse.

Konkursi veebisait: planb.metsawood.com
Images: http://databank.metsagroup.com/l/JJ2dH89K2z5-