Säästlikud ehitusmaterjalid, mis on toodetud 100% bioenergiaga

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Ülemaailmne energiatarbimine jätkab kasvu. Kaalukas osa ülemaailmsest energiast on ehitussektori kasutuses ja enamik sellest läheb ehitusmaterjalide tootmisesse. Metsä Woodi tehas Lohjas Soomes toodab Kerto® LVL-i (lamineeritud vineerpuit) viisil, mis genereerib tegelikult rohkem bioenergiat, kui protsessi käigus ära kasutatakse. Bioenergia ülejääki kasutab ümbritsev linn.

Multimedia press release

Mis puutub ehitustegevuse energiatõhususse, siis fookus on olnud siiani ehitise käigushoidmiseks kasutataval energial. „Peame hindama ehitiste netoenergia tasakaalu kogu nende elutsükli vältel ja suunama oma tähelepanu materjalide tootmisele, mis on kõige energiakulukam faas,” ütleb Matti Kuittinen, Aalto ülikooli arhitekt ja teadur.

Energia seisukohalt rohkem kui 100% iseseisev tehas

Metsä Woodi Lohja tehas on suurepärane näide ehitustoodete ja bioenergia ühistootmisest. Esiteks kasutatakse puitu Kerto LVL-i tootmiseks maksimaalses ulatuses. Teatud osa töödeldud puidu tootmise käigus tekkivast saepurust ja puidulaastudest kasutatakse puitmassiks ja ülejäänut bioenergia tootmiseks. Tehase kõrvale on ehitatud biosoojusjaam, et kasutada ära tootmise täielikku potentsiaali. Tehases toodetud soojusenergia katab tehase vajadused ja ülejääk aitab rahuldada ümbritseva linna vajadusi, mis muudab Lohja Kerto LVL-i tehase energia seisukohalt 100% iseseisvaks. Kaugkütte jaoks toodetud soojus kompenseerib tehase tööks vajaliku elektri ostmist.

Linna elektriga varustamine kõrvalsaadusena

Kerto LVL-i tootmisprotsessist ülejäävat soojust müüakse Lohja linnale kaugkütteks. „Kohalik biosoojusjaam toetab märkimisväärselt meie ambitsioonikaid vähe süsinikdioksiidi tekitava energia eesmärke,” ütleb Lohja linnapea Mika Sivula. Lohja osaleb Soome riiklikus kavas, millega püütakse vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni aastaks 2030 80% võrra. „Tänu biosoojusjaamale oleme saavutanud oma esimese verstaposti – vähendasime kasvuhoonegaaside emissiooni aastaks 2016 15% võrra,” ütleb Sivula. Tehas katab 80% Lohja soojusvajadusest.

Säästlikud ehitised vajavad säästlikku materjalitootmist

Tõhususe parandamise fookus peab nihkuma ehitise käigushoidmiseks vajalikult energialt ehitusmaterjalide tootmisele – ehitise elutsükli kõige energiakulukamale faasile. Euroopa hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) nõuab, et kõik uued ehitised jõuaksid aastaks 2020 ligilähedale nullenergia klassile. Nullenergiaga hooned ei ole aga piisav lahendus. Arhitekt Kuittinen ütleb: „Ehitise materjalide tootmiseks kasutatav energia ületab 50-kordselt energiahulka, mida on vaja selle aasta vältel käigushoidmiseks. Kuna töödeldud puidu tootmisel tekib tegelikult energiaülejääk, on implikatsioonid selged – puitu tuleks kasutada alati, kui see võimalik on.”

Vaadake lisateavet Metsä Woodi säästlike ehitusmaterjalide kohta, mis on toodetud 100% bioenergiaga: Metsa Wood sustainable building materials produced with 100% bioenergy.

Images: http://databank.metsagroup.com/l/2DpkLkPBJV2C