Metsä Wood on sõlminud Pärnus asuva tööstusmaa ostu eellepingu

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Press release

Metsä Wood on sõlminud Pärnus asuva 10 hektari suuruse tööstusmaa ostu eellepingu. Eelleping on seotud juunis 2016 teatavaks tehtud vineeri ja Kerto® spoonliimpuidu tootmise 100 miljoni euro suuruse investeerimisprogrammiga ja selle osana projekteeritava uue vineeritehase ehitamisega. Eestisse ehitatav tehas peab Äänikoski Metsä Groupi tselluloosi- ja kartongitööstuse tehasepiirkonda projekteeritava uue kasespooni treimis- ja kuivatusliini tooted töötlema vineeriks. Suolahti tehase praegune kasespooni täiendava töötlemise liin kavatsetakse üle viia Eestisse.Lõplik tehase ehitamise otsus langetatakse hiljem. Metsä Wood loeb jätkuvalt tehase võimalikuks asukohaks nii Pärnu kui ka Tartu piirkonda. Kui plaan teostub, tekib Eestis juurde umbes 200 töökohta.

Tänu etapiviisiliselt 2018. aasta lõpuks täita kavandatud vineeri ja Kerto® spoonliimpuidu tootmise investeerimisprogrammile suudab Metsä Wood järjest paremini rahuldada ülemaailmset kasvavat nõudlust ja parandada oma konkurentsivõimet.